نشر کتاب تاریخ مشترک توسط دول ترک

Kategori: , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - جمعه, فروردین ۲۵, ۱۳۹۱ - 0 comments
برای افزایش نزدیکی ملل و دول ترک دنیا، دولتهای ترک در جدیدترین اقدام به نشر کتاب تاریخی مشترک ترک پرداخته اند. در کنفرانس ماه آگوست 2012 که کنفرانس کشورهای ترک در بیشکک برگزار خواهد شد دولتمردان ترک اینبار همکاری ها را در زمینه آموزش زبان ترکی، فرهنگ ترک و اطلاعات افزایش خواهند داد. بر همین اساس در تمامی کشورهای ترک زبان در دوره ای از مدارس یا دانشگاه کتب تاریخی مشترک ترک نشر شده و تدریس خواهد شد. الفبای بکاربرده شده در این کتاب تاریخی ترک نیز الفبای مشترک جهان ترک خواهد بود.
سخنان مذکور از طرف دبیر اجرائی سازمان "تورک سوی" بیان شده است. 
برای اولین بار در تاریخ ترک، ترکان دنیا با نشر کتب تاریخی مشترک سعی در ترویج فرهنگ ترکی دارند. 
آزربایجان شمالی، قزاقستان، ترکیه و قرقیزستان در سال 2009 اولین قدم های ایجاد سازمان دول ترک دنیا را بنا نهاده اند. 4 کشور فوق دارای بیش از 103 میلیون جمعیت و اقتصادی برابر با 1 تریلیون و 287 میلیون دلار می باشند. در صورت عضویت ترکمنستان و ازبکستان جمعیت فوق به بیش از 140 میلیون نفر و ارزش اقتصادی برابر با 1.5 تریلیون دلار خواهد رسید.
اولین علت همکاری کشورهای ترک زبان ارتباط بیشتر اقتصادی و گسترش روابط تجاری بوده است. 
دول ترک دنیا در دیگر سو با آنالیز اشتاباهات تاریخی سعی در بهبود روابط برادری با یکدیگر را در پیش گرفته اند. از سوی دیگر در اجلاس برگزار شده برنامه ریزیهای مدونی برای 10 الی 15 سال آینده جهان ترک نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا کشورهای ترک بتوانند رفتار نزدیک به همی را در مسائل جهانی و منطقه ای ابراز کنند.
برای اتحاد و نزدیکی هر چه بیشتر دنیا ترک زبانشناسان و تورکولوژها دست آوردهای علمی متعددی را برای ایجاد زبان ترکی مشترک دست یافته اند. آزربایجان شمالی، ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان امروزه از الفبای لاتین بهره می برند کشورهای دیگر ترک نیز باید به استفاده از الفبای ترکی لاتین روی آورند تا نزدیکی هر چه بیشتر جهان ترک محقق گردد. 
برای ورود ترکمنستان به الفبای ترکی لاتین کشور ترکیه حمایت مالی به اندازه 10 الی 15 میلیون دلار اختصاص داده است. تمامی کتاب های ترکی آموزش زبان در ترکیه چاپ شده است. 
منبع خبر ترجمه:      
http://tinyurl.com/d9gcfbe 
به امید روزی که ملت ترک آزربایجان جنوبی نیز دارای دولت مستقل خود شده و یکی از اعضای دائمی کشورهای تورک سوی شود.

نقشه و برنامه ریزی مسعود بارزانی برای شهر ترک نشین کرکوک

Kategori: , , , , , , , , Umud Urmulu - یکشنبه, فروردین ۲۰, ۱۳۹۱ - 0 comments
حکومت ترکیه و در راس آن حزب آ.ک.پ یا عدالت و توسعه هنوز هم در فکر ایجاد روابط صمیمانه با مسعود بارزانی و ایجاد روابط صمیمانه با وی با هدف ایجاد صلح و دوستی در منطقه شکل می گیرد. در نکته مقابل ناسیسونالیت افراطی کردی به نام مسعود بارزانی که سالها در تحقق رویای ایجاد کردستان بزرگ متشکل از بسیاری از شهرها و مناطق ترک نشین کشورهای ترکیه، عراق، ایران و سوریه می باشد را در سر پروارنده و بدین سو نیز حرکت کرده است. در عراق نیز به علت وجود منابع نفتی سرشار علرغم قرار گرفتن شهر ترک نشین کرکوک در بیرون از مرزهای به اصطلاح کردنشین مسعود بارزانی و تیم همراه وی بدون کوچکترین شبهه ای سر در سودای متصل کردن کرکوک ترک نشین به مناطق کوردنشین می باشد، حتی کار را به جائی رسانداند که کرکوک ترک نشن را مرکز کردستان می نامند و اکنون بیش از  20 هزار پیشمرگه مسلح به شهر کرکوک اعزام شده است. برای کردستانی کردن شهر ترک نشین کرکوک مسعود بارزانی از هیچ کوششی دریغ نمی کند، چه کشتار سیاسیون ترک، بمب گذاری و ناامن جلوه دادن مناطق ترک نشین، کوچاندن کردها به کرکو و حومه برای تغییر بافت دمگرافی شهر ترک نشین کرکوک و .. از جمله نقشه ها و برنامه ریزی های متعددی مسعود بارزانی و تیم وی در عراق می باشد.  
پس از اشغال عراق توسط آمریکا و فضای خالی سیاسی مسعود بارزانی نقشه های متعددی برای کرکوک ترک نشین داشته است که از سال 2003 تا به امروز رفته رفته این برنامه ریزیها در حال محقق شدن می باشند. برای مثال حکومت مسعود بارزانی برای ایجاد پروپاگاندا برعلیه کرکوک ترکنشین اقدام به راه اندازی تلویزیونی به همین نام، گشایش هزاران سایت زرد با قرارگیری اسامی کردستان و کرکوک، فشار به صورت گسیل نیروهای مسلح پیشمرگه به شهر کرکوک و اقدام برای ناامنی کرکوک، جنایتهای فالع و مجهول، سوء قصدهای هدف دار، انسان ربائی و ... از جمله اعمال مسعود بارزانی برای ایجاد جنگ زرد بر علیه کرکوک می باشد. با تامل در موارد شمرده شده نکته جالب توجه تکرار همین مسائل در جغرافیای آزربایجان غربی، ترکیه و سوریه می باشیم و این همان نقشه نیروهای ناسیونالیسم افراطی کرد برای مناطق ترک نشین می باشد. 
 حکومت مرکزی عراق نیز همواره تنها به عنوان نظاره گر بر مسائلی که در منطقه مهم کرکوک و دیگر مانطق ترک نشین اتفاق می افتد عمل کرده است. رفتار حکومت مرکزی عراق خواسته و یا ناخواسته همسو با سیاست های گروههای رادیکال و ناسیونالیست افراطی کرد عراقی می باشد. 
مسعود بارزانی به دفعات در نطق هائی که داشته کرکوک ترک نشین را علارغم قرار گیری در جغرافیا و محدوده خارج از مناطق کردنشین جزئی جدا ناپذیر از کردستان و شهرهای کرد معرفی می کند. امروزه نیز با تمامی نیروهای زیردست خود و پول های حاصل از فروش نفت کرکوک به صورت های متعدد سعی در کردستانیزه کردن شهر کرکوک و دیگر نواحی ترک نشین دارد.
مطمئناً مسعود بارزانی دیر یا زود استقلال شمال عراق را اعلام خواهد کرد، ولی امروز بنا به مسائل منطقه ای و جهانی غرب نیز مایل به اعلام این امر به این زودی نیست. 
مسعود بارزانی که سالها جزء حامیان بی چون و چرای حزب کارگران کردستان (PKK) در عراق بوده امروزه نیز چه با جای دادن به پ.ک.ک در قندیل و چه با حمایت مالی از گروههای رادیکال و نژادپرست کرد منطقه خود جزء بزرگترین دشمنان هویت ترکان منطقه می باشد.  
منبع مقاله: برداشت آزادی از مقاله سایت نشریه اربیل 
http://tinyurl.com/bnjjb25

iran Dövleti Urmiye Gölünü her Alandan Silmeye çalışır

Kategori: , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, فروردین ۱۴, ۱۳۹۱ - 0 comments

Solda Görünən pul Görüntüsü iranin Tuğralı(Rəsmi) 5 min Tümənlik Ulusal puldur, sağda isə iranin 1 Ulusal kanalınin hava Durumu Bölümü. bu iki Görüntünün ortaqlıqları hər ikisində iran adlı ölkənin xəritəsində Urmiye Gölünün Silinməsidir.
necə olur bir Dövlətin Tuğralı pulu və Ulusal kanalaında yayılan xəritədə Urmiye Gölü silinsin? bu bəlli bir amacla olur yoxsa normal bir işdir? əyər normal bir işsə nədən Ərəb Körfəzi iran xəritəsi və Ulusal pulundan silinmir ancaq Güney Azərbaycanin Göz bəbəyi olan Urmiye Gölü silinmək zorunda olur? bunlar kəsinliklə bəlli bir planla uyğulanır...
iranin Ulusal pulunda irqçi bir sözün yer bulması düşün vericidir, o söz məhəmməd peyğmbərin dilindən Göstərilərək Bilimin Göylərdə olduğu bir sürəcdə parslarin(fars yerinə qondarılan qavram) əldə etməsini vurğulayır. bu tür irqçi və qeyri insani sözlərın bir ölkənin Ulusal pulunda yer bulması faşsit bir düşüncənin dövlət tərəfindən planlandığının göstərgəsidir.
Doğurdan nədən iran Dövləti bu qədər Urmiye Gölün ilgisiz davranır? iran dövlətı Ərəblərın körfəzə Ərəb körfəzi (Arabian Gulf) deməsi nədənilə iran adlı ölkə iç və dışıdna milyunlarca Ulusal bödcə xərcləyərək kitab, film, görüntü, bəlgəsəl,festival vs hazırlayır ancaq Urmiye Gölünü xəritədən silir yoxsa Türk Ulusunun çevresel və mədəni Göstərilərini qanlı bir biçimdə basdırır.

Tebrizde Urmiye Gölünü Qurumasına Qarşı Gösteriler

Kategori: , , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, فروردین ۱۴, ۱۳۹۱ - 0 comments

Urmiye Gölü Güney Azərbaycanin ən Duzlu və böyük Gölü olmasına rağmən 15 il olur Qurumaqdadır, Dünya çevre və Doğa Uzmanları Urmiye Gölünün qurumaq nədənini iran dövlətinin yanlış su yönətimi, sayısıca tikilən səddlər vs adlandırılar. Urmiye Gölündə 10 milyun Ton olduğu üçün göl quruduqdan sonra Duz Fırtınalarını əsnəsı qaçınılmaz olaraq bölgədə Yaşam imkansiz halə gələcəkdir, ötə yandan Urmiye Gölü quruduqdan sonra Kilometrlərcə Duzlu alan olmasıla bölgədə birinci sırada 6 milyun insan Batı Azərbaycandan köç etmək durumunda olacaqdır və beləcə iranda ən yoğun yaşayan Türk bölgəsi kəsinliklə bir səhraya çevrilərək dünyanin ən böyük Etnik köç və Demografi dəyişikliği gərçəkləşəcəkdir. Günəşin Urmiye Gölünün Duzlara çarpma nədənilə bölgədə minlərcə dərı xəstəliyi və Kanse yayqınlaşacaqdır.    
neçə vaxt bundan öncə BM(birləşmiş Millətlər) Çevre və Doğa Qurumu yayınladığı bir bilimsəl çalışmada Urmiye Gölünün doğuracağı bir bölgəsəl fəlakətə diyinərək bölgə və dünaydan Urmiye Gölü haqqında duyarlılıq istəmişdi ancaq bu çağrışlara rağmən iran dövlətı Türk Xalqının hər türlü mədəni və çevresel göstərisini qanlı və basqıcı bir tavırlar basdırmaya çalışmıdır.
Dünən 1 April 2012 Türk Çalışanların bir çevrsel çağrışı nədənilə Təbriz, Urmiye, meşgin şəhər və bir neçə şəhərimzidə Urmiye Gölünün qurumasıla ilgili göstərilər olmuşdur ancaq ginə iran dövləti göstərilərin gərçəkləşməsini yasaq edərək çox sayıda Türk insanini tutusaq etmişdir.
Dünənki Urmiye Gölü Göstərilərindən Video və Görüntülər:
Təbrizdə Urmiye Gölü Protesto 1 - Təbrizdə Urmiye Gölü Protesto 2
با پشتیبانی Blogger.
 
UrmiyeNews.Com - Batı Azerbaycan'ın Sesi
Tema: Bal Medya