فارغ التحصیلی اولین دانشجویان انستیتوی کردشناسی ترکیه، تداوم عدم رسمیت و کتمان زبان ترکی در ایران

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - یکشنبه, تیر ۰۹, ۱۳۹۲ - 0 comments
اولین دوره دانشجویان انستیتوی کردشناسی ماردین ترکیه در حال اتمام دوره تحصیلی و آماده شدن برای برگزاری جشن فارغ التحصیلی خود می باشند.
در تاریخ جمهوری ترکیه این اولین باری هست که دانشجویان کوردشناسی موفق به اتمام دوره آکادمیک در حوضه کردشناسی بوده و در عین حال اولین دوره ای که تمامی مدارک انستیتوی کردشناسی ماردین تماماً به زبان کردی خواهند بود.
انستیتوی کردشناسی ماردین زیر نظر دانشگاه Artuklu به فعالیت مشغول می باشد، بر اساس اعلام رسمی سایت دانشگاه فردا برای فارغ التحصیلی 500 دانشجوی کردشناسی مراسمی ویژه در نظر گرفته شده است. نکته جالب توجه دعوت از چندین وزیر حکومت کردستان عراق به ترکیه به عنوان مهمان ویژه در این مراسم میباشد. بر اساس گفته های روزنامه آخشام ترکیه وزیر آموزش و پرورش و وزیر فرهنگ و هنر حکومت کردستان جزء دعوت شده گان اصلی به این مراسم ویژه اند. خبرها حاکی از دعوت از بسیاری از میهمانان ویژه از داخل و خارج از ترکیه می باشد.  
کادر آکادمیک انستیتوی کردشناسی ماردین ترکیه مرکب از 3 پرفسور، 1 دانشیار، 6 کمک دانشیار و 10 استاد می باشد که زیر نظر دانشکده زبان شناسی ماردین فعالیت می کنند.
این اولین دوره ای می باشد که مراسم ویژه فارغ التحصیلی به زبان کردی برای 500 دانشجوی کردشناسی اجرا خواهد شد. رئیس انستیتو پرفسور قدری ایلدیریم از خوشحالی زاید الوصف خود به علت فارغ التحصیلی اولین دوره دانشجویان یاد کرد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/qyubp9a 
جشن فارغ التحصیلی 500 دانشجوی کردشناسی در ترکیه در حالی برگزار می گردد که ترکان ساکن ایران علارغم در اکثریت بودن شهروندان این جغرافیا از کوچکترین حقوق زبانی برخوردار نمی باشند به علاوه دولت ایران به صورت رسمی و غیررسمی هنوز هم از قبول پذیرش وجود جامعه ای به نام "ملت ترک" و "زبان ترکی" طفره می رود و به عناوین مختلف مفاهیم یاد شده را به زیر سوال می برد به طوریکه بحث اصلی اولتراناسیونالیستهای فارس زبان و فعالین و دلسوزان اصلی جامعه ترک وجود یا عدم وجود زبانی به نام "زبان ترکی" و ملتی به نام "ملت ترک" هست نه رفع تبعیض های متعددی که به صورت سیستماتیک بر ملت ترک و دیگر ملیت های غیرفارس عرضه می گردد. علارغم اینکه منطقه جغرافیائی ایران به ذاته یک جغرافیای چندملیتی، چنددینی،چندزبانی، چندفرهنگی و به قولی متنوع و رنگارنگ می باشد هنوز هم تمامی پروژه های خرد و کلان دولت ایران در جهت یکسازی ائتنیکی برای پدید آوردن یک ملت با یک زبان فارسی و یک ایدئولوژی و یک تیپ مشخص به پیش می رود. در جغرافیای ایران علارغم 100 سال استعمار و ژنوساید زبانی و فرهنگی ملتهای غیرفارس در حالیکه زبان فارسی از بعد تعداد متکلمین اقلیت می باشد هنوز هم ملت و دولت حاکم بر رسمیت انحصاری و تحمیل بر ملت ترک و دیگر ملتهای غیرفارس اصرار می ورزند. 
فعالین دلسوز ملت ترک از هر طیف و گروه فکری در اینکه اولین قدم برای رفع تبعیض زبانی پایان دادن به رسمیت انحصاری زبان فارسی و "رسمیت و سراسری نمودن زبان ترکی توسط قانون اساسی" یکی از اولین راه های برای اتمام تبعیض های متعدد زبانی هست همفکر و هم رای میباشند و فراهم نمودن کمیپ های اینترنتی همچون درخواست تاسیس فرهنگستان زبان ترکی در ایران نیز یکی از علائم این همفکری هاست.

مدارس خصوصی ترکیه آموزش زبان کردی را آغاز خواهند نمود، تداوم عدم رسمیت زبان ترکی در ایران

Kategori: , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - سه‌شنبه, تیر ۰۴, ۱۳۹۲ - 0 comments
اورمولو
دولت ترکیه برای رفع تبعیض های زبانی برای تمامی شهروندان خود فارغ از زبان مادری که دارند در حال برداشتن قدمی بسیار مهم در جهت شناخت "حق آموزش به زبان مادری"می باشد، بنا به اخبار رسمی منتشر شده حکومت ترکیه در حال تدوین قانونی هست که از این پس به تمامی مدارس خصوصی اجازه خواهد داد تا به آموزش زبان مادری بپردازند این ماده قانونی بر اساس نیاز زبان کردی در حال تدوین می باشد و پس از زبان کردی نیز زبان های چرکسی، بوشناکی، عربی و ... نیز در سیستم آموزشی و تحصیلی ترکیه به عنوان زبان مادری گروهی از شهروندان ترکیه مورد آموزش قرار خواهند گرفت.
حکومت ترکیه در هفته پیش رو با اعلان عمومی جزئیات قانون آموزش زبان مادری در مدارس خصوصی نیز پکیجی را برای افزایش استانداردهای دمکراسی در موضوعات مختلف را نیز بازگو خواهد نمود، اخبار روزنامه زمان چاپ ترکیه که جزء نزدیک ارکان رسانه ای حزب حاک می باشد حاکی از طی مراحل نهائی قانون به رسمیت شناختن حق آموزش زبان مادری در مدارس خصوصی ترکیه می باشد برای رفع موانع قانونی نیز بندهائی به قانون اساسی فعلی ترکیه افزوده خواهد شد. 
بر اساس ماده 42 قانون اساسی ترکیه در سیستم آموزشی و تحصیلی تنها آموزش زبان ترکی برای تمامی شهروندان ترکیه به رسمیت شناخته شده و حکومت ترکیه قصد دارد با افزودن بندی آموزش زبان مادری تمامی شهروندان ترکیه در مدارس خصوصی را به ماده مذکور بیافزاید تا موانع قانونی نیز سدی در راه تحقق حقوق برابر زبانی شهروندان ترکیه نگردد، پس از رفع سد قانونی نیز وزیر آموزش و پرورش ترکیه طی حکمی آموزش زبان مادری در تمامی مدارس خصوصی ترکیه را بازگو خواهد نمود. این قانون قابل اجرا در تمامی مدارس خصوصی قبل از تصویب قانون آمزوش زبان مادری و مدارس خصوصی بعد از تصویب به صورت یکسان عمل خواهد نمود. در عین حال نکته قابل تامل دیگر به رسمیت شناختن و حذف موانع قانونی آموزش زبان مادری به صورت دروس انتخابی در تمامی مدارس ترکیه نیز با قانون فوق فراهم خواهد شد. با تصویب ماده به رسمیت شناختن "حق آموزش به زبان مادری" شهروندان عرب، چرکس، بوشناک و ... ترکیه ای نیز خواهند توانست زبان مادری خود را فرا گیرند. 
مدارس خصوصی که به آموزش زبان کردی مشغول خواهند شد پروسه کوتاهی نیز به آموزش زبان ترکی به عنوان زبان رسمی دولت ترکیه خواهند پرداخت. دولت ترکیه برای رفع گشایش مدارس خصوصی برای آموزش زبان کردی نیز با تغییر قانون 5580 آموزشی و دولتی ترکیه موانعی که شاید برای گشایش مدارس خصوصی باشد برخواهد داشت. در عین حال نیز مهمترین قدم برای رفع نیروی لازم جهت آموزش زبان کردی نیز با همکاری دولت ترکیه و موسسین مدارس خصوصی قابل رفع خواهد بود و دولت ترکیه نیز با فراهم نمودن شرایط لازم سعی در حمایت دولتی از آموزش زبان کردی خواهد نمود.
آموزش زبان کردی در مدارس خصوصی نیز اولین مرحله از پروسه رفع تبعیض های زبانی در ترکیه می باشد و پس از رفع اشکالات و موانع آموزش زبان کردی دیگر زبان های گروههای ائتنیکی نیز طی پروسه ای مشابه به رسمیت شناخته شده و در سیستم آموزشی و تحصیلی به عنوان زبان مادری آموزش داده خواهند شد. در دیگر سو هدف بنیانگذاران آموزش زبان مادری در سیستم آموزشی و تحصیلی ترکیه حفظ زبانها و لهجه های متعدد موجود در ترکیه کمک به پروژه استانداردیزه و مدرنیزه کردن زبانها و لهجه های موجود در ترکیه بیان گردیده است.
اولین قدم دولت ترکیه برای آموزش زبان مادری در سال 2004 با بازگشائی کلس های اموزش زبان مادری شروع شد، پس از این قدم در دومین مرحله دروس آموزش زبان مادری به عنوان دروس انتخابی در تمامی مدارس ترکیه جای گرفت و اکنون نیز در سومین مرحله به رسمیت شناختن آموزش زبان مادری در تمامی مدارس خصوصی ترکیه می تواند گرهی از مشکلات آموزش زبان مادری در ترکیه را بگشاید. 
پروسه رسمیت تمامی زبان های موجود در ترکیه در حالی صورت می گیرد که ما اکنون در ایران با رسمیت انحصاری زبان فارسی و عدم رسمیت زبان ترکی مواجهیم. جغرافیائی ایران علارغم ذات چندملیتی، چندزبانی، چنددینی، چندفرهنگی اش سالهاست که از سوی دولت برخواسته از ملت حاکم در جهت پروژه دولت – ملت سازی بر اساس یک زبان (زبان فارسی) – یک ملت – یک ایدئولوژیک در حال سرکوب خشن دیگر ملتهای غیرفارس می باشد. در کنار عدم رسمیت زبان ترکی که بدون تردید زبان اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ایران می باشد در عین حال نیز زبان فارسی که بی شک زبان اقلیت حاکم در جامعه می باشد بر تمامی ترکان به عناونین مختلف از جمله زبان دولتی، زبان ملی، زبان ایرانی، زبان رسمی و .. تحمیل می گردد. در حالی مسئله زبان های ملی نه تنها در ترکیه با استانداردهای اروپائی در پروسه حل شدن می باشد و در همین کشورهای جنگ زده ای همچون عراق، افغانستان و ...مسئله زبان های ملی با توجه به استانداردهای منطقه ای در شرف حل میباشد ما در ایران مسیری کاملاً متضاد را شاهدیم. برای مثال چند سال پیش فرهنگستان زبان و ادب ترک در ترکیه به صورت رسمی از زبان شناسان کرد دعوت به عمل نمود تا بزرگترین فرهنگ لغت کوردی را تدوین کنند و به زودی نیز با توجه به اخبار منتشر شده کار تدوین فرهنگ لغت کردی در ترکیه به اتمام خواهد رسید ما در ایران در دوران انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم مسئله ملتهای غیرفارس و تبعیض های متعدد ابزاری برای کسب رای کاندیداها گشته بود به طوریکه حسن روحانی که اکنون رئیس جمهور رسمی جمهوری اسلامی شده در سفر انتخاباتی به شهرهای ترکی همچون تبریز، اورمیه و .. سخن از تاسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی نموده بود و بدین منظور نیز گروهی از جوانان ترک در شبکه اجتماعی فیسبوک اقدام به ایجاد کمپین امضائی برای تاسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی در ایران نموده اند.   
در آخر یادآور شویم خواست اکثریت جامعه ترک "رسمی و سراسری شدن زبان ترکی" در ایران با ضمانت قانون اساسی می باشد. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/op8sbkc

Türk Dili Qurumu Yaradılması üçün imza Kampanyası Başlatıldı

Kategori: , , , , , , , , , Umud Urmulu - چهارشنبه, خرداد ۲۹, ۱۳۹۲ - 0 comments
Iran’da Türkcəyə önəm verən bir neçə yazarın öncülüğündə Sosyal Ağ olan Facebook’da “İranda Türk Dili Qurumu imza Kampanyası” adlı bir səhifə işə başlayıbdır.
Bu səhifənin yönəticiləri bu Kampanya haqqında belə yazmışlar:
Bu sehife Cumhurbaxanı Hesen Ruhâni`nin séçim tebliğatı sırasında “TÜRK Dili ve Kültürü Akademisi”ni (Ferhengistanı`nı) qurma haqqında vérdiyi sözün gérçekleşmesini te`qib étmek, bu qonuda imza toplama kapmanyası başladıp onu koordiné étmek üçün açılmışdır. İranda yaşayan bütün Türklerin bu milli-kültürel isteyi, gerekli imzalar toplandıqdan sonra, açıq mektub olaraq yayınlanıp bir nüsxesi de Hesen Ruhâni`nin Cumhurbaşxanlığı defterine gönderilecekdir.
İran`da yaşayan bütün Türk kitlelerinden, hansı bölge ve ostanda yaşamalarından, İran`ın quzéybatısında, ortasında, günéyinde, quzéydoğusunda; Türkce`nin hansı lehcesinde danışdıqlarından ve bağlı olduqları tayfa, siyâsi ve idéolojik axımlardan asılı olmadan, özünü Türk bilen ve Türkce`ni séven herkese âid olan bu milli-kültürel girişime qatılmaları gözlenir. 
Xatırladaq Həsən Ruhani Adaylıq zamanında Təbriz, Urmiye vs kimi Türk bölgələrınə gəldiği zaman iran’da Türk Dil Qurumu yaradacağına söz vermişdir və beləliklə onun dediğinə görə iran’da Dilsəl ayrımçılığıa son verməyı amacladığını önə sürmüş. Iran’da Türklər yanlız Dilsəl Ayrımçılıqlara son vermək üçün ilk addım olaraq Türkcənin iranin bütünlüğündə Rəsmi və Gənəl Dil olmasını istəməktədirlər, ancaq Türk Dil Qurumunun yaradılması bu yöndə ilk addım ola bilər. 
Bu Kampanyaya Dəstək vermək üçün Bu Bağlantıdan yararlana bilərsiz.
Iran’da Türk Dili və Kültürü Akademisnin imza kampanyasına dəstək olub və imzalamaq üçün aşağidaki bağlantıya gedib:
http://tinyurl.com/turkdili
səhifəyə keçdikdən sonra “Sign the petition” bölümünü tiklayib və yeni səhifədə "First Name" bölümüdə Adınızı, "Last Name" bölümüdə Soyadınızı, "Email Address" bölümündə Emilinizi, və "Verification Code" bölümündə isəgörünən kodu yazın və son olaraq SİGN düyməsini tiklayin.

Lüfən bu görüntünü yayaraq bu kampanya’ya dəstək olun.

صفحه فیسبوک کمپین امضاء برای تاسیس فرهنگستان زبان ترکی در ایران شروع بکار نمود

Kategori: , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, خرداد ۲۷, ۱۳۹۲ - 0 comments
کمپینی در شبکه اجتماعی فیسبوک با نام " کمپین امضاء برای تاسیس فرهنگستان زبان ترکی در ایران " از سوی گروهی از پیشروان حفظ و بسط زبان ترکی تاسیس گشته است.
در بیوگرافی صفحه مدیران این کمپین هدف از تاسیس کمپین مذکور را چنین بیان نموده اند:
اين صفحه در راستای پيگيری وعده های انتخاباتی رئيس جمهور حسن روحاني و از جمله تاسيس فرهنگستان زبان تركی در ايران و به منظور هماهنگی جمع آوری امضاء در اين باره كه جزئيات آن در روزهای آتی اعلام خواهد شد، ايجاد شده است. پس از جمع آوری امضاهای لازم، اين درخواست ملی-فرهنگی همه تركان ساكن در ايران به صورت يك نامه سرگشاده انتشار خواهد يافت و سپس نسخه ای از آن به دفتر رياست جمهوری حسن روحانی فرستاده خواهد شد.
از همه تركهای ساكن در ايران، فارغ از محل و استان سكونتشان، در شمال غرب، در مركز، در جنوب، در شمال شرق و ديگر بخشهای آن؛ فارغ از لهجه زبان تركی كه بدان صحبت مي كنند؛ فارغ از تعلقات طايفه ای و فارغ از تمايلات و وابستگيهای سياسی و ايدئولوژيك خود، انتظار می رود كه در اين امر فرهنگی- ملی كه از آن همه و تك تك شهروندان ترك ايران است اشتراك كنند. 
حسن روحانی که به تازگی بر مسند قدرت اجرائی در ایران انتخاب شده در زمان انتخابات در شهرهای ترک نشینی همچون تبریز، اورمیه، اردبیل و ... یکی از شعارهائی انتخاباتی خود را گشایش فرهنگستان زبان و ادب ترکی بیان نموده بود و بدون تردید مسئله وجود تبعیض زبانی موجود در ایران و کمک به رفع آن یکی از مهمترین علت ها برای انتخاب این شعار از سوی وی بوده است. جامعه ترک نیز به مانند دیگر گروههای ائتنیکی – زبانی در ایران به جد خواستار برخورداری از حقوق اولیه خود در "آموزش به زبان مادری" در تمامی سطوح، رسمیت و سراسری شدن زبان ترکی در ایران ،رفع تبعیض های زبانی – فرهنگی و ... می باشد و بی شک تاسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی می تواند سبب آشتی جامعه ترک با دولت ایران و قدمی هرچند کوچک به رفع تبعیض های زبانی گردد.
برای پیوستن به کمپین  "امضاء برای تاسیس فرهنگستان زبان ترکی در ایران " می توانید از اینجا اقدام نمائید.

ان جی اوهای پیگیری وعده های انتخاباتی حسن روحانی

Kategori: , , , , , , , , Umud Urmulu - شنبه, خرداد ۲۵, ۱۳۹۲ - 0 comments
مئهران باهارلی
حسن روحانی كاندیدای ریاست جهموری در تبلیغات انتخاباتی خود از جمله وعده هائی در مورد سه مساله تدریس زبان آزری، تاسیس فرهنگستان زبان آزری و احیای دریاچه اورمیه داده است۔ به نظر من در صورت انتخاب وی به ریاست جمهوری می باید پیگیر این وعده های انتخاباتی شد، در این رابطه:
 ١- فرمت مناسب برای پیگیری این وعده های انتخاباتی، بویژه با توجه به سخنان حسن روحانی در باره منشور حقوق شهروندی - ان جی او های قانونی- مركب از نخبگان، فرهنگیان، صاحبان قلم، فعالین حقوق بشری و سیاسی  "ترك" داخل كشور است۔
 ٢-برای هر كدام از مطالبات مربوط می باید ان جی اوی جداگانه تخصصی با مدیریت و اعضای جداگانه تاسیس شود: ان جی اوی تدریس زبان، ان جی اوی تاسیس فرهنگستان، ان جی اوی احیای دریاچه اورمیه
 ٣- اهداف ان جی اوهای مذكور از پیگیری وعده های انتخابانی فوق چندگانه اند:
 الف- جلوگیری از فراموش شدن آنها، ایجاد پیوستگی و استمرار در مطالبات ملی و فرهنگی خلق ترك ساكن در ایران
 ب-همگانی كردن این مطالبات و توده ای كردن آنها، افزایش آگاهی توده ترك در باره حقوق ملی و فرهنگی خود
 ج- هدایت و كانالیزه كردن وعده های انتخاباتی مذكور در مسیر مطالبات ملی خلق ترك، تصحیح، تكمیل و تعمیق مضمون آنها۔
 به عنوان مثال در مورد وعده تدریس زبان، می بایست فعالیت و هدف ان جی اوی مربوطه، تصحیح این وعده از "تدریس زبان" به "تحصیل به زبان تركی" باشد۔
 ٤- در صورت اجرای این وعده های انتخاباتی، ان جی اوهای مربوطه می باید از سوء استفاده دولت ایران از آنها در راستای سیاست انكار و امحاء ملت ترك ساكن در ایران جلوگیری كنند:
 الف- به عنوان مثال روحانی در تبلیغات خود از تاسیس "فرهنگستان زبان آزری" سخن رانده است۔ كاربرد كد آزری از سوی وی كه دبیر شورای امنیت ملی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مركز تحقیقات استراتژیك بود، بسیار معنیدار است۔ این، به معنی آن است كه هدف از تشكیل این فرهنگستان، نه تقویت زبان تركی، بلكه اجرائی كردن بهتر، سیستماتیك و ریشه ای تر دكترین آزریسم دولت ایران برای از بین بردن زبان و هویت تركی است۔ بنابراین یكی از وظیفه های ان جی اوی پیگیری این وعده، تصحیح و هدایت آن به سوی تاسیس فرهنگستان زبان تركی و نه زبان آزری خواهد بود۔
 ب-جای شگفتی نخواهد بود كه دولت ایران با تاسیس فرهنگستان زبان آزری، در صدد جا انداختن و ایجاد زبان ادبی ای كه ملقمه ای از فارسی و عربی و تركی است – یعنی همان كه در رسانه های داخلی كشور به عنوان زبان آزری بكار می برد و با نام فاذری شناخته شده و یا زبان ادبی جمهوری آزربایجان (زبان آزربایجانی) كه خود ملقمه ای از فارسی و عربی و روسی و تركی است، به جای زبان ادبی تركی باشد۔ بنابراین وظیفه ان جی اوی مربوطه از یك سو نظارت و رصد چیستی این زبان، و در صورت مشاهده سوء نیت، افشاگری در مورد آن است۔
 ٥-از مهمترین اهداف ان جی اوهای مذكور از پیگیری وعده های انتخاباتی سه گانه فوق، تعمیق پیوندهای موجود بین توده های ترك زبان ساكن در ایران و تحكیم هویت ملی ترك بین آنها می باشد:
 الف- در این راستا ان جی اوها می باید به دنبال تحصیل به زبان "تركی"، تاسیس فرهنگستان زبان "تركی" باشند و از طرح شعارهای تفرقه افكنانه و محلی گرایانه ای چون تحصیل به زبان تركی آزربایجانی، تاسیس فرهنگستان زبان تركی آزربایجانی و  جدا خودداری كنند۔ چنانچه در تركیه و یا عراق نیز كردها به هنگام خواست تحصیل و ایجاد فرهنگستان و رسانه ها از دولت، صرفا خواستار تحصیل به زبان كردی و ایجاد فرهنگستان كردی و رسانه های كردی می شوند و كار را به مباحثی كه خلق كرد را تجزیه و هویت ملی وی را تضعیف می كند یعنی به لهجه های سورانی و كرمانجی و زازا و گورانی و فیلی و یا لهجه ای مركب از دو یا چند عدد از این لهجه ها و یا یك زبان كردی فوق لهجه ای و  ۔ ۔ ۔ ۔ نمی كشند۔ اینها امر داخلی كردها است و آنها خود در زمان و مطع مناسب می باید در باره آنها تصمیم بگیرند و ربطی به دولت مركزی ندارد و در خارج حیطه صلاحیت اوست۔ این وضعیت در مورد تركان ساكن در ایران نیز صادق است۔ علاوه بر آنكه در نامیدن زبان تركی رایج در ایران و حتی شمال غرب آن به صورت زبان تركی آزربایجانی اشكالات بنیادین وجود دارد، تاكید بر محل و جغرافیا- در حالیكه توده ترك زبان در ایران در مراحل ابتدائی روند ملت شوندگی است و افزون بر آن نه مفهوم وطن تركی برای وی جا افتاده است و نه حدود و ثغور مفهوم آزربایجان كه از سوی فعالین سیاسی بكار می رود در بین توده ترك شناخته شده نیست و مقبولیتی نیز ندارد- ضربه ای مهلك به روند ملت شوندگی توده ترك زبان وارد می كند۔ این امر همچنین باعث ایجاد اصطكاك و حساسیتهای نابجا در میان تركان ساكن در خارج آزربایجان، نه تنها در مركز و جنوب و شمال شرق ایران، بلكه در خمسه و عراق عجم و جبال و ۔ ۔ (یعنی به تقریب استانهای زنجان، قزوین، همدان، مركزی، كردستان، كرمانشاه، قم، البرز، تهران) می گردد.

قطعی گسترده برق در آزربایجان غربی و آزربایجان شرقی

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - شنبه, خرداد ۲۵, ۱۳۹۲ - 0 comments
آزربایجان جنوبی، اورمیه: بر اساس اطلاعات ارسالی به سایت "اورمیه نیوز" از صبح امروز در شهر اورمیه مردم به صورت مکرر با قطع و وصل برق مواجه شده اند.
قطعی برق در شهر اورمیه چندین دفعه با حدود نیم ساعت فاصله صورت پذیرفته است و هنوز مسئولیت دولت ایران از علت قطع و وصل مکرر برق در اورمیه کوچکترین خبری را مخابره نکرده اند.
قطعی برق در اورمیه به صورت کلی بوده و منقطه ای نبوده در عین حال قطع و وصل شدن برق در شهر اورمیه سبب آسیب دیدن بسیاری از وسایل الکتریکی مردم شده است.
اخبار منتشر شده در مدیای ترک حاکی از آن است که قطع گسترده برق تنها به شهر اورمیه ختم نبوده بلکه در تمامی شهرهای آزربایجان غربی از جمله خانا (پیرانشهر)، سویوق بولاق (مهاباد)، سولدوز، ماکو، خوی، سایین قالا (شاهین دژ)، اوچ نووا (اشنویه)، قوشاچی (میان دوآب)، تیکان تپه (تکاب)، به‌ی کندی (بوکان) و ... و چندین شهر آزربایجان شرقی از جمله در تبریز نیز به وقوع پیوسته است.
بسیاری از مردم عادی علت قطع و وصل برق را به مسائل مرتبط با انتخابات و شمارش آراء ربط می دهند.

وعده انتخاباتی حسن روحانی در تبریز: تاسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, خرداد ۲۰, ۱۳۹۲ - 0 comments
فارغ از اینکه این وعده انتخاباتی به مانند وعده های متعدد انتخاباتی 33 سال گذشته هست یا نه تنها ذکر این نکته خالی از لطف نیست که همین وعده انتخاباتی نیز نشان از عمق گفتمان حرکت اجتماعی - ملی ترک در این جغرافیا می باشد. متاسفانه آقای روحانی به مانند دولتمردان ایران از لفظ راسیستی "آذری" برای نامیدن ملت ترک بهره برده است که رویای تحقق وعده های ایشان رو صدچندان سخت می کند. در کنار این وعده آقای روحانی ملت ترک نیز خواسته هائی از به قول اصطلاح منتخب این انتخابات دارند که بعضی از این خواسته های پایمال شده درزیر گردآوری می شود.
خواسته های زبانی – فرهنگی خلق ترک در ایران را اگر بشماریم کم و بیش بدین صورت خواهد بود.
1- رفع ممنوعیت زبان ترکی در ایران 
2- رسمی و سراسری شدن زبان ترکی در ایران توسط قانون اساسی 
3- استفاده از زبان ترکی در تمامی مقاطع تحصیلی – آموزشی از مهد کودک تا دوران پی اچ دی به صورت اجباری و تحت حمایت کامل دولت.
4- پایان دادن به سیاست های آسیمیلاسیون، انتگراسیون و ژنوساید زبانی / فرهنگی خلق ترک در جهت منافع زبان فارسی و فارس زبانان.
5-  تعریف مفهوم شهروند ایران فارغ از هر نوع سطله طلبی گروه حاکم فارس زبان و قید منطقه جغرافیائی ایران به عنوان منطقه ای چندملیتی، چندزبانی، چندفرهنگی، چنددینی و ... در قانون اساسی
6- پایان دادن به رسمیت انحصاری زبان فارسی و توقف تحمیل زبان فارسی به عناوین گوناگون بر ملت ترک.
7- حمایت از تاسیس رسانه های دیداری، شندیداری، نوشتاری و ... مستقل به زبان ترکی در مناطق ترک نشین.
8- عذر خواهی رسمیت دولت ایران از سیاست های کشتار زبانی و فرهنگی، سیاست های آسیمیلاسیونی، راسیستی سیستماتیمک و .. بر علیه ملت ترک.
9- گنجاندن نام "ملت ترک" و "زبانی ترکی" به عنوان یکی از ملیت ها و زبانهای مردمان ساکن این جغرافیا.
10- ایجاد انیستیتوهای ترکولوژی در تمامی دانشگاه های معتبر مناطق ترک نشین
11- اختصاص بودجه ای ویژه برای رفع تبعیض های زبانی / فرهنگی سالهای گذشته
12- پایان دادن به تکه تکه کردن مناطق ملی ترک نشین و توقف سیاست های تغییرات دمگرافیک در مناطق ملی و تاریخی ترک نشین.
13- گشودن راه قانونی برای مسئولیت پذیری مسائل فرهنگی - زبانی از سوی شهرداری های مناطق ترک نشین.
با پشتیبانی Blogger.
 
UrmiyeNews.Com - Batı Azerbaycan'ın Sesi
Tema: Bal Medya