توسعه طلبی كردی در دوره حكومت ملی آزربايجان

Kategori: , , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - پنجشنبه, آذر ۰۹, ۱۳۹۱ - 0 comments
خوی و اورميه و ديلمان را كه كردها ادعا می كنند كه جزو كردستان است، شهرهائی هستند كه اهالی آنجاها صد در صد ترک هستند.
بندهائی از كتاب "بحران آزربايجان- سالهای ١٣٢٤-١٣٢٥ ش. خاطرات مرحوم آيت الله ميرزا عبدالله مجتهدی. به كوشش رسول جعفريان. موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. تهران، چاپ ١٣٨١)
گردآوری: مئهران باهارلی
سه شنبه ٣ ارديبهشت
شايد از اينها جدی تر از نقطه نظر حكومت آزربايجان، مساله خوی باشد. گويا بعد از تخليه قشون روس از خوي عده ای از كردها وارد خوی شده اند و اظهار نموده اند كه خوی جزو كردستان است. و برای جلب قلوب اهالی اظهار داشته اند كه نظام اجباری و تقسيم اراضی موقوف است. اعيان و اشراف خوی مايل به كردها شده اند. فدايی ها هم خيلی هايشان به محلهای خودشان مراجعت نموده فرماندار خوی به تبريز آمده است؛ اين اطلاعات را من شنيدم. نمی دانم چه حد با واقعيت وفق می دهد، اما از آمدن فرماندار خوی به تبريز مطمئن هستم.
واقعا مساله كردستان يك مساله بغرنجی نسبت به آزربايجان است. خوی، اورميه و ديلمان را كه كردها ادعا می كنند كه جزو كردستان است، شهرهائی هستند كه اهالی آنجاها صد در صد ترک هستند. منتهی در چند فرسخی آنها چند تا دهات كردنشين واقع گرديده است كه آن قرای كردنشين هم نسبت به قرای ترک نشين كم و بی اهميت هستند. روی چه مبنائی كردها اين شهرها را ادعا می كنند معلوم نيست، شايد ادعای خود را روی اساسهای تاريخی مبتنی كرده اند.
در هر صورت به نظر می رسد كه برای رفع اشكال، متفكرين كرد چاره انديشيده اند؛ به اين ترتيب كه در معنای كرد توسعه قائل شده اند. مخصوصا در اورميه كه با وجود اينكه اداره امور رسما در دست ماموران حكومت ملی آزربايجان است، كردها نفوذ زيادی دارند. آنجا فرقه كرد تاسيس شده است كه هر كس مايل باشد نام خود را در جزو كردها ثبت می كنند و عده زيادی از عجمها خود را كرد به ثبت رسانده اند. زارو آقا و عمر آقا ليدرهای كردها در آن صفحات می باشند. عمر آقا گويا رئيس امروزی دولت كرد است.
مساله روابط كردستان با دولت آزربايجان هم تاريك است. معلوم نيست كه متحد هستند يا مخالف؛ گويا قدر جامعشان ضديت با دولت مركزی ايران است. آقای قاضی محمد رئيس جمهوری كردستان فعلا در تبريز است. ظاهرا برای مذاكره در خصوص روابط دو مملكت آمده است. [صص ٢٤٠-٢٤١]
مداخله كردها و كارشكنی های آنها به حدی رسيده است كه تقريبا جريان عادی حكومتی را متوقف نموده اند.
سه شنبه ٢٨ خرداد
امروز ابوالقاسم مجتهدی كه رئيس عدليه خوی می باشد وارد تبريز گرديد. مشاراليه كه چند سال است در عدليه خوی كار می كند و از آن شهر وصلت نموده است اطلاعات موثقی از خوی و سلماس و آن طرفها می تواند بدهد.
مهمترين قسمت اطلاعاتی كه راجع به اوضاع آن صفحات حاصل نمودم، در باره رفتار كردها با مامورين حكومت ملی و دمكراتها است. مداخله كردها و كارشكنی های آنها به حدی رسيده است كه تقريبا جريان عادی حكومتی را متوقف نموده اند. كردها بيدق مخصوصی برای خودشان دارند و هر كس از اهالی آزربايجان غيركرد كه به اصطلاح محلی آنها را در مقابل كردها عجم می گويند، داخل در حزب كردها می گردد، در مقابل فشار و تحكمات دمكراتها و مامورين حكومت ملی مصون می ماند. ضمنا در چند مورد با تقسيم ارضی هم به عنوان اينكه مخالف دين اسلام است مخالفت نموده اند. مالكين و صاحبان ثروت بالطبع طرفدار كردها شده اند و چند نفر از آنها داخل حزب كرد شده و بيدق كرد در ملك خودشان نصب نموده و با اين ترتيب از بلای تقسيم اراضی خلاص شده اند.
نماينده كردها اظهار داشته است كه تا ده سال مردم از ماليات معاف هستند. اين اعلام هم جمعی را كه ابتلای مالياتی دارند، به طرف كردها جلب كرده است. اتفاق افتاده است كه يك نفر كه در تحت تعقيب اداره ماليات بوده است به مجرد اينكه كارت عضويت حزب كرد را تحصيل نموده است، از تعقيب ماليه كه به شدت مطالبه ماليات از وی می كرد، خلاصی يافته است. كردها به امور قضائی هم مداخله می نمايند. مخصوصا در امور راجع به روابط مالك و رعيت به نفع مالكين در قضايا فصل خصومت می نمايند كه فقط اين موضوع تنها برای خيلی از اشكالات فتح باب می كند. تعجب در اين است كه اين عمليات را كردها در خوی مي كنند كه عده معتنابهی در آن شهر ندارند و محل سكونت كردها تا خوی چهار پنج فرسخ فاصله دارد. و عجب تر از آن سكوت و تحمل طرف مقابل است كه با خشونت و سختگيريهائی كه در ساير قسمتهای آزربايجان اعمال می نمايد، منافی به نظر می رسد. آيا از كردها می ترسند يا نمی خواهند كه با داشتن اختلافات زياد با طهران سر به سر كردها بگذارند يا اينكه روسها كه هر دو دسته را روی كار آورده اند، برای نقشه غير معلومی كه در نظر دارند، جلو دمكراتهای عجم را می گيرند و نمی گذارند كه عجمها بر كردها مسلط باشند.
در هر صورت و جهت، خواه اينها باشد يا غير اينها، اين اوضاع كه به هيچ وجه نسبت به آينده اطمينان بخش نيست، ممكن است كه قتل و غارت شديدی در آن قسمت در آزربايجان حاصل بشود و نتايج ناگوار و غيرمترقب بر آن بار بشود. مخصوصا اينكه مامورين حكومت ملی در اطراف تبريز و شهرهای كوچك غالبا از اشخاص نالايق و كم تجربه انتخاب شده اند و نفوذ حزبی در انتخاب آنها دخيل بوده است و به جهت دور بودن از جلو چشم، مراقبت كامل هم از اعمال ايشان به عمل نمی آيد. [صص ٢٩٥-٢٩٦]

3.000 Türk hele Çadirlar’da Yaşamaqdadır

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - سه‌شنبه, آذر ۰۷, ۱۳۹۱ - 0 comments

Güney Azərbaycan, Qaradağ: Güney Azərbaycaninin Deprem vurmuş Vərziqan şəhərində 3.000 Deprem Vurmuş hələ çadirlarda yaşamaqdadır, bu Acı gərçəyi iran dövləti tərəfindən rejimə bağlılığı qanıtlanmış Vərziqan Millət vəkili açıqlamışdır.
Iran dövlətinin Tuğralı (Rəsmi) medyasının yaydığı bilgilərə görə Vərziqanli millət vəkili bugün iranin Ulusal məclisində Güney Azərbaycan Deprem vurmuşları haqqında danışıb, yayınlanan bilgilərə Görə bu millət vəkili iran dövlətinin Deprem vurmuş bölgəsində yanlız 15% tikintilərin gərçəkləşdirdiğini söyləyıbdır, onun dediğinə görə iran dövləti Azərbaycanin Deprem vurmuşları haqqında çox gücsüz davranmışdır.
Allahverdi Deqaniyə Görə iran dövləti Deprem vurmuşların barındırmasında son dərəcə Zəif davranmışdır və eləcə bugün Qaradaö bölgəsində 3000 insan Çadirlarda yaşamaqdadırlar. 
Vərziqan Millət vəkilinin dediğinə Görə Güney Azərbaycanin Deprem Vurmuş bölgəsində 35.000 Ev yenidən tikilməlidir,bunun yanısıra 20.000 evdə zərər görmüşdür, ancaq iran dövləti bu sayıda evin yenilənməsindən yanlız 8.000 evin tikəcəğini açıqlamışdır.

موفقیت تاریخی ملت کاتالان در راه تحقق استقلال خویش

Kategori: , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, آذر ۰۶, ۱۳۹۱ - 0 comments
در منطقه کاتالان اسپانیا انتخابات زودهنگام تاریخی محقق گشت و بر اساس نتایج انتخابات حزب همگرائی و اتحاد (Convergence and Union) غالب انتخابات گشت.  
آرتور ماس بلندپایه ترین سیاست مدار کاتالان که طی درخواستی از ملت کاتالان برای برگزاری رفراندومی جهت تحقق حق تعیین سرنوشت از کاتالانی ها خواسته بود با مشارکت وسیعی در انتخابات داشته باشند با پاسخ مثبت کاتالانی ها مواجه شد.
حزب Artur Mas که پیش بینی هائی مبتنی بر بدست آوردن 135 صندلی پارلمان از انتخابات محلی را ارائه می دهد در پارلمان حکومت مرکزی با این سیر به 54 الی 57 صندلی دست خواهد یافت. حزب مذکور اکنون دارای 62 نماینده می باشد، که با بدست آوردن این میزان رای دیگر هیچ حزبی در پارلمان قادر نخواهد بود لایحه قانونی را با عدم مشارکت دیگر احزاب از پارلمان بگذراند.
در انتخابات 2011 حزب چپ گرای جمهوری خواه (ERC) موفق به کسب 10 نماینده گشته بود، در انتاخبات محلی پیش رو در حدود 20 الی 23 نماینده به پارلمان خواهد فرستاد. حزب مذکور بر اساس مجادله ای که برای استقلال ملت کاتالان در پیش گرفته یکی از شناخته شده ترین احزاب کاتالانی می باشد.
بر اساس ارقام غیررسمی حزب سوسیالیست کاتالان (PSC) حدود 16 الی 18، حزب خلق کاتالان (PPC) در حدود 16 الی 18 و حزب سبزها و کمونیست های کاتالان 10 الی 12 نماینده به پارلمان راائه خواهند کرد.
در منطقه کاتالان که حدود 5.5 میلیون واجد شرایط رای دادن حضور دارد از انتخابات سال 1988 به اکنون بیشترین شرکت کننده را امسال درانتخابات تحقق ساخته اند.
تمامی آرای ارائه شده حاکی از پیروزی ملی گرایان کاتالان می باشد که نهایتاً سبب برگزاری رفراندومی برای حق تعیین سرنوشت کاتالانی ها خواهد شد. بسیاری از ملل تحت ستم و محکوم دنیا از جمله ملت ترک و دیگر ملل غیرفارس ساکن این جغرافیا سالهاست مجادله ای برای تحقق حق تعیین سرنوشت خویش در پیش گرفته اند و پیروزی ملت کاتالان نور سوی امیدی را برای ملل محکوم دنیا و منطقه ببار آورده است. کاتالان اکنون نیز به صورت سیستم سیاسی خودمختار مدیریت می گردد ولی در همین ایران وجود ملتی به نام ترک و واقعیت چندملیتی بودن این جغرافیا نه از سوی سیستم سیاس حاکم، نه ملت حاکم و نه اپوزوسیون ملت حاکم مورد قبول واقع می گردد چه رسد به رفراندومی برای تحقق حق تعیین سرنوشت. راه ملت کاتالان می تواند الگوئی مناسب برای ملل محکوم باشد. 
منابع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/c66gxsp

آمارهائی از خشونت علیه زنان در دنیا

Kategori: , , , , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - یکشنبه, آذر ۰۵, ۱۳۹۱ - 0 comments
اومود اورمولو
آمارهای ارائه شده زیر حاکی از وجود مشکلی عمیق و ریشه‌دار در دنیای پیرامون ما به عنوان خشونت علیه زنان می باشد، ولی در حقیقت تمامی آمارهای زیر به هیچ وجه نمی توانند ابعاد مختلف نقض حقوق زنان را منعکس نمایند. خشونت علیه زنان به صورت سیستماتیک مورد تحقیق واقع نشده و آمارهای ارائه شده نمی تواند واقعیت را آشکار سازد، برای مثال بسیاری از زنان به علت عوامل مختلف خشونت‌هائی که بر علیه‌شان صورت می‌پذیرد را کتمان می کنند، یا بعضی از زنان از ترس تداوم خشونت و تهدیدها اقدام به فراموشی خشونت ها بسنده می کنند. در بسیاری از کشورها به علت مسائل مختلف آمار دقیقی و حتی تحقیق علمی در مورد خشونت علیه زنان وجود ندارد. 
روستای جهانی
برای اینکه بتوانید خشونت علیه زنان را لمس و درک کنید آمارهای جهانی را در دهکده‌ای جهانی با جمعیت تقریبی 1000 نفر شبیه‌سازی کرده ایم. تمامی آمارها و ارقام با استفاده از منابع علمی سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی، حکومت های مختلف، سازمانهای غیردولتی و ... گردآوری شده است.
- 500 نفر از جمعیت را زنان تشکیل می دهند.
- در حقیقت 510 نفر از جمعیت را تشکیل خواهند داد ولی 10 کودک قبل از تولد به علت عدم رضایت والدین از زاده شدن فرزند دختر با سقط جنین به مرگ انتخابی دچار شد. 
- نزدیک به 300 زن آسیائی اند.
- حدود 167 زن طی حیاتشان حداقل برای 1 بار هم که شده مورد انواع خشونت واقع شده اند.
- به 100 زن تجاوز گردیده یا مورد عمل تجاوز ناموفق واقع شده اند.
زنان و جمعیت
- بر اساس آمار جمعیت سازمان ملل نزدیک به 49.7% جمعیت دنیا را زنان تشکیل می دهند که این آمار به صورت 3.132.342.000 زن و 3.169.122.000 مرد می باشد.
- نزدیک به 60 میلیون کودک دختر چه قبل از تولد به علت عدم خواست کودک دختر توسط والدین با توجه به سقط جنین کشته می شود یا به علت وجود و یا عدم وجود کودکان پسر به علت کم توجهی، بیماری، رغبت خانواده و ...به مرگ مبتلا می گردد.(1)
خانواده و خشونت
- خشونت در خانواده به انواع مختلفی نظیر کتک زدن، انواع خشونت های فیزیکی، تحقیر، تجرید، حقارت، منع کردن، کنترل شدید، تهدید و ... نمایان می باشد.
در سطح دنیا
- از هر 3 زن 1 نفر در دنیا از یک نقطه از بدنش مورد آزار و خشونت واقع شده یا به صورت اجباری کارگر جنسی بوده است که رقم فوق در حدود 1 میلیارد زن می باشد. خشونت ها در اغلب موارد از طرف خانواده و یا یکی از نزدیک بوده است. (2)
- بیش از 47% اولین تجربه های جنسی زنان با توجه به زور صورت می گیرد.(3)
- بیش از 70% جنایت های زنان توسط جنس مخالف که به صورت های رابطه های شوهر، دوست پسر، بردار، پدر و بوده اتفاق می افتد. 
- در کنیا در هر هفته 1 زن بدست شوهر، پدر، برادر، دوست پسر و .. خود کشته می شود، این آمار در زامبیا 5 زن در هفته می باشد. (4) 
- در مصر 35% زنان پس از ازدواج از یک نقطه از بدنشان مورد آزار فیزیکی واقع می شوند.(5)
- در بولیوی تمامی زنان بالای 20 سال در طول 12 ماه حداقل یک بار مورد خشونت فیزیکی واقع می شوند.
- در کانادا هزینه خشونت بر علیه زنان، تداوی، دوران نقاهت و ... در حدود 1.6 میلیارد دلار می باشد.
- در آمریکا طی هر 15 ثانیه 1 زن از طرف شوهر یا پدر مورد خشونت فیزیکی واقع می گردد.(6)
- در بنگلادش 50% مقتولین جنایت های صورت گرفته را زنان و مسبب این جنایت ها از طرف شوهر، برادر، پدر، دوست پسر و ... معرفی می گردد.
- در زلاند نو 20% زنان توسط شوهر، پدر، برادر، دوست پسر و ...مورد خشونت فیزیکی واقع می گردند.
- در پاکستان 42% زنان خشونت را جزئی از سرنوشت می پندارند، نزدیک به 33% زنان در مورد خشونت های صورت گرفته بی پناه اند، تنها 19% زنان پاکستانی خشونت فیزیکی را مخالفت حقوق زن می دانند. (7)
- بر اساس آمارهای ارگانهای حقوق بشر غیرروسی در روسیه هر روز 36.000 زن مورد خشونت فیزیکی واقع می گردند.(8)
- در سال 2000 و در اسپانیا هر روز 5 زن توسط دوست پسر، شوهر، برادر، پدر و ...کشته می شده است.(9)  
- در بریتانیا در هر هفته 1 زن توسط شوهر، برادر، پدر، دوست پسر و ..خود به قتل می رسد. 
خشونت جنسی
- تجاوز شدیدترین نوع خشونت جنسی می باشد. در دیگر سو برده های جنسی در دنیا به طور ناخواسته سبب ترویج بیماریهائی نظیر HIV/AIDS می گردند. در بسیاری از اوقات به علت اینکه همراه با تجاوز می باشد زیاد مورد توجه واقع نمی شود.
در سطح جهانی
- از هر 5 زن در جهان 1 نفر قربانی تجاوز جنسی بوده و یا قربانی تجاوز جنسی ناموفق می باشد.(10)
- در آفریقای جنوبی هر روز به 147 زن تجاوز می گردد. (11)  
- درایالات متحده آمریکا در هر 90 ثانیه 1 زن مورد تجاوز واقع می گردد(12) 
- هر ساله 25.000 زن در فرانسه مورد تجاوز واقع می شوند. (13)
- در ترکیه 35% زنان بعضاً و 16.3% زنان اکثراً مورد خشونت واقع میشوند. (14)
زنان و جنگ ها
- در جنگ های صورت گرفته بیشترین آسیب به زنان و کودکان وارد می شود. در بسیاری از جنگ ها تجاوز دسته جمعی به عنوان سلاحی مرگ بار مورد استفاده متجاوزین قرار می گیرد. بسیاری از زنان در حین جنگ برای تامین نیازهای اولیه خانواده شان مجبور به خود فروشی می شوند. در حین جنگ ها بیشترین آسیب در بین پناهنده گان به زنان و کودکان وارد می شود.
در سطح جهانی
- در جنگ ها 80% آورگان را زنان و کودکان تشکیل می دهند.(15)
- در سطح جهان میلیونها زن و کوک مابین 34 جنگ جهانی، اجتماعی، ائتنیکی، سیاسی، مذهبی، بین المللی، مبارزه مسلحانه و .. واقع شده اند. (16)
- در مناطقی که جنگ و یا درگیری مسلحانه روی می دهد 85% تجارت زنان و کودکان دختر دیده شده است. (17)  
- بر اساس انجمن های زن جمهوری دمکراتیک کنگو از سال 2002 تاکنون 5.000 پرونده تجاوز به زنان دریافت شده است؛ این رقم یعنی در روز روز 40 تجاوز صورت گرفته است. 
- در نسل کشی رواند به سال 1944 حدود 500.000 – 250.000 زن مورد تجاوز قرار گرفت که رقم تقریبی حدود 20% کل زنان رواندا می باشد. (18) 
- در سریلانکا 94% انسانها مورد تجاوز، خشونت، شکنجه، بردگی جنسی، آوارگی و ... واقع گردیدند.(19) 
- در سال 2003 پس از اشغال عراق توسط آمریکا تا به امروز کودکان دختر 8 تا زنان میانسال بارها مورد تجاوز واقع گردیدند که آمار تقریبی در حدود 400 هزار نفر می باشد. (20)
- در هر 14 روز یک زن در کلمبیا به اجبار به عنوان مبارز، میلیتان، جنگجو ... در مبارزات و جنگ های مسلحانه استفاده می شود به مرگ دچار می گردد. (21)
- در سالهای 1979 تا 1975 در کشور کلمبیا 250.000 زن به اجبار ازدواج کرده است. مابین آن سالها بیشتر ازدواج ها مابین دو گروه مشخص محلی صورت گرفته است. 
- در سال 1992 جنگ 5 بوسنی هرزگوین سبب تجاوز به 50.000 – 20.000 زن گشت. (22)
- در کوزوو 30 الی 50% کودکان دختری که به سن بلوغ نرسیده بودند مورد تجاوز گروههای مسلح صرب واقع شدند. (23)
قوانین و آئین ها
در تمامی ملل دنیا چه به صورت عادی و چه به صورت رسم و آئین خشونت هائی علیه زنان روا داشته می شود.
در سطح جهانی
- بیش از 135 میلیون کودک دختر و زن در دنیا مورد ختنه واقع شده اند؛ متاسفانه 2 میلیون دختر کودک در هر سال با ریسک ختنه کردن مواجه اند، این رقم برای هر روز حدود 6.000 کودک دختر می شود.
- اکنون کودکان دختر مابین 10 الی 17 سال که حدود 82.000.000 می باشند قبل از ورود به سن 18 سالگی ازدواج خواهند کرد. (24)
- در 28 کشور آفریقائی سنت ختنه کردن زنان هنوز تداوم دارد. (25)
- در نیجریه 76% کودکان دختر قبل از سن 18 سالگی به علت فقر مادی ملزم به ازدواج اجباری خواهند گشت. (26)
- بیش از 97% زنان ازدواج کرده مصر که مابین 15 تا 49 سال می باشند ختنه گشته اند.
- در ایران و در منطقه الاحواز و عربستان 45 زن توسط نزدیکان خود به سبب مسائل ناموسی کشته شدند.(27)
- در خانواده های مهاجر هندوستان، اندونزی، مالزی، سریلانکا و استرالیا ختنه کردن زنان و کودکان دختر مشاهده می گردد- گزارش سازمان ملل به سال 2002
- در هندوستان هر ساله 15.000 کودک دختر و زن به عنوان برده جنسی مورد استفاده واقع می شوند.(28) 
- سنت ختنه کردن زنان در مهاجرین و آوارگان دانمارک، فرانسه، ایتالیا، هلند، سئود، سوئیس، بریتانیا و .. مشاهده شده است. گزارش سازمان ملل به تاریخ 2002 بخش آ
خشونت علیه زنان و بی تدبیری دولت ها
بیشتر خشونت ها علیه زنان مشخص نمی گردد، این موضوع عوامل متعدد دارد. ترس از تهدید، مقابله به مثل، وضعیت مادی ضعیف، وابستگی احساساتی، به خاطر کودکان و ...از جمله عوامل مخفی نمودن خشونت های صورت گرفته علیه زنان می باشد. متاسفانه بیشتر پلیس ، مامورین ، قضات، تیم پزشکی و ... چگونگی رفتار با یک شخصی که مورد تجاوز و یا خشونت واقع گردیده را نمی دانند.
در سطح جهانی
- بیش از 20 تا 70% زنانی که مورد خشونت واقع شدند تا قبل از رسیدگی تیم بهداشت جهانی با هیچ شخص دیگری در این مورد گفتگوئی نداشته ند. (29)   
- در آفریقای جنوبی 7% محکومین جزء متجاوزین می باشند. این رقم یک سوم آمار تجاوزات ارائه شده در سال 2003 می باشد. (30)
- بیش از 47 زنان مصر که مورد خشونت واقع می گردند در این مورد به کسی سخن نمی گویند. (31) 
- در شیلی تنها 3% زنانی که مورد تجاوز واقع شده اند به پلیس مراجعه کرده اند.
- در ایالات متحده آمریکا بیش از 16% زنانی که مورد تجاوز واقع شده اند به پلیس مراجعه می کنند؛ بیش از 50% زنانی که مورد تجاوز واقع می گردند در صورتیکه اسامی و دیگر مسائل شخصی منتشر نگردد به پلیس مراجعه خواهند کرد. (32)
- در استرالیا 12% زنانی که طی 12 ماه گذشته مورد خشونت فیزیکی واقع شده اند در این باره به شخصی چیزی نگفته اند.
- بیش از 68% زنان بنگلادشی که مورد خشونت فیزیکی واقع میشوند به چی وجه خشونت ها را با شخصی در میان نمی گذارند.
- پرونده بیش از 20% محکومین متجاوزین سالهای 1390 استرالیا به نتیجه نهائی رسید.(33)
- بیش از 40% زنانی روسیه ای که مورد انواع خشونت واقع می شوند از پلیس کمک نمی خواهند. (34)
- در بریتانیا تنها 13% زنانی که مورد تجاوز واقع شده اند از پلیس درخواست کمک می کنند.
خشونت بدون جزا
در بسیاری از کشورهای جهان در رابطه با جزای خشونت علیه زنان هیچ قانونی وجود ندارد و این امر سبب نوعی برتری در نزد متجاوزین می گردد. در بسیاری از کشورهائی که قوانینی برای حمایت از زنان وضع شده متاسفانه بسیاری از قانون ها متحقق نمی شوند.
 در سطح جهانی
- بر اساس گزارش سال 2003 در 54 کشور جهان قوانینی بر لیه خشونت و تبعیض زنان وجود دارد. (35) 
- بر اساس تحقیق گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور زنان که به سال 1994 تا 2003 صورت گرفته در تمامی کشورهای جهان قوانینی بر لیه خشونت علیه زنان و تبعیض تثبیت شده است.
- در 79 کشور جهان هیچ قانونی برای حمایت از نان در رابطه با خشونت های خانوادگی وجود ندارد.(36)   
- بر اساس منابع موجود تنها در 51 کشور جهان خشونت علیه زنان در خانواده به عنوان جرم تلقی می شود.
- منابع در دسترس حاکی از وجود قانون مبارزه با خشونت جنسی تنها در 16 کشور جهان می باشد، تنها در کشور آمریکا، بنگلادش و سوئد خشونت علیه زنان بدون خود دارای طبقه بندی خاص جزائی میباشد. 
- قانونی در کشورهای ایران، اسرائیل، پرو، بنگلادش، آرژانتین، اکوادور، مصر، گواتمالا، اردن، ترکیه، سوریه، لبنان، ونزوئلا و ..در رابطه با "مسائل ناموسی" گنجانده شده است.
بیماری ایدز
افزایش خشونت علیه زنان رفته رفته به عنوان تهدید سلامت اجتماعی مبدل می گردد. خشونت علیه زنان بعضاً به شیوه فیزیکی ، جسمی، روحی، ذهنی، عاطفی و ... خود را نمایان می سازد. خشونت جنسی علیه زنان بیشتر در بیماریهائی نظیر ایدز، انواع بیماریهای دستگاه تناسلی و ... نمایان می شود به طوریکه در گروه سنی مشترک در زنان و مردان میزان مبتلا به بیماری های یاد شده در زنان بسیار بیشتر از مردان می باشد. 
در سطح جهانی
- بر اساس آمار جهانی بیش از 51% مبتلایان به بیماری ایدز در دنیا را زنان تشکیل می دهند، این رقم برابر با 20 میلیون زن می باشد.
- بیماری ایدز در زنان و دختران در گروه های سنی 15 تا 24 سال در میزان 60% مشاهده می گردد.(37) 
- هر روز 15.000 انسان به بیماری ایدز مبتلا می شوند که از این رقم 55% را زنان تشکیل می دهند.
- در بسیاری از شهرهای اروپا، آفریقا، آمریکای جنوبی اولین علت مرگ زنان مبتلا بودن به بیماری ایدز مشخص گردیده است، سن زنان فوت شده از 20 تا 40 ساله گزارش گردیده است.
منابع استفاده شده در تهیه مقاله:
1- E, Joni Seager, 2003
2- E, L Heise, M Ellsberg, M Gottemoeller, 1999
3- A, WHO 2002
4- E, Joni Seager, 2003
5- A, UNICEF 2000 
6- تحقیقات سازمان ملل در مورد زنان دنیا – سال 2000
7- تحقیق صورت گرفته در سال 2001  از طرف حکومت پاکستان- پنجاب
8-D, OMCT 2003
9- D, Joni Seager, The Atlas of Women
10- WHO 1997
11- انیستیتوی ارتباطات نژادی آفریقای جنوبی – 2003
12- وزیر دادگستری آمریکا – 2000
13- لابی زنان اروپا – 2001
14- تحقیق صورت گرفته در سال 2000 که توسط سازمان بهداشت جهانی صورت گرفته است- نشر استانبول 
15- کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهنده گان سال 2011
16- آمار مرکز صلح مبارزات مسلحانه سیستماتیک به تاریخ 1 ژانویه 2003
17- سازمان Save the Children 2003
18- بر اساس گزارشات سازمان حلال احمر جهانی به سال 2002
19- گزارش بخش ج. حقوق بشر دکتران سال 2002
20- گزارش تحقیقاتی سازمان ملل به سال 2003
21- A, UNIFEM 2001
22- آمار شبکه جهانی زنان به تاریخ 23 اکتبر 2002
23- گزارش سازمان جهانی عفو به تاریخ 27 می سال 1999
24- گزارش UNFP
25- بخش د از گزارش سازمان جهانی عفو به سال 1997
26- گزارش سازمان بهداشت جهانی به سال 1996
27- گزارش 31 اکتبر 2003 توسط Middle East Times
28- گزارش Injustices Studies به تاریخ 1 نوامبر سال 1997
29- گزارش سازمان بهداشت جهانی به سال 2002
30-  مارس 2003 – گزارش سالیانه پلیس 
31- گزارش سازمان بهداشت جهانی بخش آ به سال 2002 – آمارهای میدانی در سال 1999 و با استفاده از تفکیک جنسیتی صورت گرفته است.  
32- گزارش مرکز ملی تداوی و تحقیقات قربانیان به سال 1992 
33-  دانشگاه متروپل لندن سال 2003
34- گزارش جامعه جهانی حقوق زنان در روسیه به سال 2000
35-  گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان
36- UNIFEM, Not a Minute More, 2003
37- گزارش UNAIDS, 2003

Urmiye Şeherinden 46 Coffe Mühürlendi

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - شنبه, آذر ۰۴, ۱۳۹۱ - 0 comments

Güney Azərbaycan, Urmiye: iranin yarı Tuğralı (rəsmi) medyası olan fars xəbər Ajansinin yaydığı bilgilərə Görə Güney Azərbaycanin Urmiye şəhərindı 46 Coffe dövlət yetkililəri tərəfindən mühürlənmişdir.
Iran Devrim Möhafizlərinə yaxınlıqla bilinən fars xəbər ajansi Uriye şəhərində mühürlənən Coffelərın suçu yasadışı çalışmalar olduğunu söylıyın ancaq nə iş gördüklərı haqqında heç bir bilgi söyləməmişdir.
Xeybər Tiba Batı Azərbaycanin gənəl Güvənlik Sorumlusu bugün Fars xəbər ajansila verdiği söyləşdə 85 Coffenin Güney Azərbaycanin Urmiye şəhərində bəlirləndiğini önə sürüb və bunlardan 48 dənəsinin dövlət tərəfindən mühürləndiğini söyləmişdir.
Onun dediklərinə Görə 55 Coffe yasa dışı çalışmaq və 19 Coffedə çalışma bəlgələrı olmadığı üçün bəlırlənmışdır.
Batı Azərbaycan Gənəl Güvənlik sorumlusu Urmiye şəhərində mühürlənən Coffeləri Urmiye Ulusu tərəfindən gərçəkləşməsı dəstəkləndığını önə sürüb.
Güvənlik sorumlusu Urmiye də mühürlənən Coffeləri yeni bir güvənlik tasarısı olduğunu söyləyərək mühürlənə Coffeləri birinci addım olaraq bəlırləmışdır.
Iran dövləti Türk və başqa toplumlara Basqı uyğulamaq üçün hər neçə aydan bir belənçi tasarıları gündəmə gətirməklə insanlara basqı uyğulamağa çalışmaqdadır.

Əli Xameneyi Uçaq Yolçuluqlarında farsca Qullanılsın

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - جمعه, آذر ۰۳, ۱۳۹۱ - 0 comments

Güney Azərbaycan: alarabiya.net düşərgəsinin yaydığı bilgilərə Görə Əli Xameneyi iranin sözdə Dini Öndəri bugün öz söyləşlərində Uçaq yolçuluqlarında farsca Qullanılmasının gərəkli olduğunu söyləyibdir.
Əli Xameneyi Öz Uçaq yolçuluğunda kardonun ingilizcə danışmasına qarşı öz rahatsizliğini dil gətirib və farscanin uçaq yolçuluqlarında Qullanılmasını Önərmişdir.
Tarixsəl bilgilərə Görə Xameneyi 22 il bundan önc bir daha bu Önərinin Tuğralı (rəsmi) olaraq sunmuşdur və bugün (2012.11.20) bir daha bu önərisini yeniləmişdir.
Əli Xameneyi 22 il bundan öncə Özəl uçağında farsca dışında hər çeşid dilin qullanılmasını yasaqlamışdır.
Xameneyiyə Görə Uçaq kadroları nədən farsca danışmamaqdadırlar? Nədən Uçaq kadroları farscaya önəm verməməktədirlər? O farscanın dışlandığını savunaraq hər bir alandafarscanın yayılmasını istəmişdir.
Iranin sözdə dini öndəri farscanı iranin bütün Uluslarının ortaq kimlik gösətrgəsi və varlığını olduqlarını söyləməktədir ancaq ilginç olaraq iranda hələ milyonlarca Türk, Ərəb, Lur, gilək, Mazni, kürd, Bəluç vs Öz Anadillərində eyitim haqqları yox və onların kimlik,külütür və varlıqlarınıa qarşı büyük asimilasyon siyasətləti yürüdülməktədir. 
Bir çox uzmana Görə iranda Türk və başqa ulusları dışlamaq nədənılə iranlılıq qavramlı neçə ildir çökməktədir və Xameniyinin hər bir fırsətdə farsca və iranlılıq və fars milliyyətçisi haqqında qonuyu gündəmə gətirməsi iranlılıq qavramının çökməsinin göstərgəsi olaraq görülməktədir.

سرود ملی عراق به زبان های عربی، کردی، ترکی، سریانی

Kategori: , , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - جمعه, آذر ۰۳, ۱۳۹۱ - 0 comments
پارلمان عراق پس از گذشت 9 سال توانست به مسئله سرود ملی یا مارش رسمی عراق پایان دهد.
بر اساس اخبار روزنامه حریت چاپ ترکیه از این پس سرود ملی عراق به سبب وجود ملت های مختلف در عراق و احترام به تمامی ائتنیک های موجود در جغرافیای عراق به ورژن های مختلف زبانی همچون عربی، کردی، ترکی، سریانی سروده خواهد شد.
انتخاب و جای دادن زبان ائتنیک های عرب، کرد، ترک، سریانی به سبب جمعیت قابل ملاحظه شان در بافت جمعیتی کشور عراق بیان گردیده است. به احتمال بسیار زیاد قانون مرتبط با قبول سرود ملی عراق در ماه دسامبر به پارلمان عراق برای تصویب ارجاع خواهد شد. سرود ملی عراق پس از سرود ملی آفریقای جنوبی دومین سرود ملی می باشد که به زبانهای متعددی اجرا خواهد شد و تصمیم مسئولین دولت عراق تماماً در راستای احترام به تمامی ملل موجود در عراق و قبول بافت چندملیتی عراق صورت گرفته است.
پس از سقوط صدام برای ایجاد سرود ملی عراق پیشنهادهای مختلفی ارائه شده بود و سرود فعلی عراق پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 به صورت موقت مورد قبول گروههای ائتنیکی واقع در عراق شده بود. پس از سروسامان دادن به وضعیت دولت عراق رفته رفته دولت مرکزی سعی در قبول واقعیت چندملیتی بودن عراق نموده و بر همین اساس قدم هائی همچون 1- آموزش به زبانهای ائتنیکی از جمله عربی، کردی، ترکی، سریانی و ... 2- قبول واقعیت چندملیتی بودن بافت عراق و ضمانت حقوق ملیت های در قانون اساسی عراق 3- قبول استفاده از پرچم ملی توسط ائتنیک ها 4- قبول داشتن ارتش ملی ائتنیک ها 5-  قبول استفاده از زبان های ملیت های عراقی در سرود ملی و .. را آغاز نمود. 
شاعر سرود ملی جدید عراق محمد جواهری و شعر صلح در تپه های عراق برگزیده شده است. شعر وی لبریز از مفاهیم عدالت اجتماعی و برابری می باشد. پس از انتخاب سرود ملی جدید عراق کردهای عراقی خواستار خواندن سرود مذکور به زبان کردی گشتند، پس از کردها ترک های ساکن عراق نیز درخواست مشابهی را ارائه دادند و سپس نوبت سریانی ها رسید. برای اینکه سرود ملی عراق در برگیرنده تمامی ملتهای اکثریت عراقی باشد دولت عراق نیز تصمیم به اجرای سرود به 4 زبان عربی، کردی، ترکی، سریانی نموده است.
همانطور که از خبر خوشحال کننده فوق دیده می شود ملل مختلف ساکن عراق پس از سقوط صدام رفته رفته به اکثر حقوق پایمال شده شان دست یافته و خواهند یافت، متاسفانه وضعیت فوق قابل قیاس با وضعیت ملت تک و دیگر ملل غیرفارس ساکن ایران نیست که حتی وجودشان هنوز در سال 2012 هم از سوی سیستم سیاسی جاری، ملت حاکم و اپوزسیون ملت حاکم، مدیای ملت حاکم و ... نیز کتمان می شود. هر روزه شاهدیم که اپوزسیون ملت حاکم با نام آوردن به اصطلاح دمکراسی در پراگ، هلند و ...کنفرانس هائی برگزار می کند و همان مطالب 88 سال گذشته را تکرار می کند بدون کوچکترین تغییری در نگرش نسبت به ملل غیرفارس، سخن اینان این می باشد که ما برای اتحاد گروه های هم عقیده خود تلاش می کنیم، بسیار خوب پس بی زحمت نام ایران، سراسری و ... را به یدک نکشیده و قالب نکنید  شما تنها می توانید با نام اپوزوسیون ملت حاکم، طیف چپ ملت حاکم، طیف سلطنت طلب ملت حاکم، سبزهای ملت حاکم و ... سخن بگویئد و تصمیم بگیرید شما به هیچ وجه دربرگیرنده جامعه ترک و دیگر جوامع غیرفارس نبوده، نیستید و نخواهید بود. دنیا و منطقه خاورمیانه بسیار تغییر کرده و خواهد کرد ولی اپوزوسیون خارج نشین که کوچکترین درکی از وضعیت ملل غیرفارس و مسئله ملی ندارند به خیال خود قصد آوردن دمکراسی را در سر می پرورانند، درد اینان نه آوردن دمکراسی بلکه حرص و ولع رسیدن به قدرت هست. هنوز این گروه از قبول و درک چندملیتی بودن منطقه جغرافیائی ایران سرباز می زنند، هنوز بر تداوم ارجحیت زبان فارسی اصرار می ورزند، هنوز دمکراسی را آقابالاسری تجویز می کنند، هنوز می خواهند به دیده منت هم شده آموزش زبان مادری ملل غیرفارس را در کنار زبان شیرین فارسی به زور پرستیژ دمکراسی هم شده قبول کنند و بسیاری از هنوزها که نشانه شنا کردن سیستم سیاسی جاری، ملت حاکم و اپوزوسیون ملت حاکم برخلاف جهت مسیر پیش رو برای دنیا، منقطه و ملل غیرفارس می باشد. وضعیت ملل تحت ستم در عراق و افغانستاتن جنگ زده را با وضعیت ملت ترک و دیگر ملل غیرفارس ایران مقایسه کنید؟ شاید بگویید مشکل از سیستم های سیاسی قبلی و جاری بوده، به فرض محال و مثال قبول کنیم ولی آیا با کنفرانس های پراگ، هلند و پشت درهای بسته بدون آنکه نماینده گان واقعی ملل غیرفارس حضور داشته باشند می خواهید برای ما دمکراسی بیاورید؟ آیا شما می خواهید برای ما تصمیم بگیرید؟ آیا با توجه به مسیر و تغییر تحول های جهانی زمان به روز کردن نوع نگرش های قرون وسطی و آقابالاسری نرسیده؟ این نوع مسائل بیشتر از آنکه به آوردن دمکراسی فارسی کمک کند راه خاطره شدن این جغرافیا را تسریع می کند، چون دیوار بی اعتمادی ضخیم ملل محکوم نسبت به ملت حاکم و اپوزوسیون ملت حاکم غیرقابل گذر شده و خواهد شد.  
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/bo6e895

تقدیم مجانی نفت 30 سال پیش رو به اردن و وضعیت زلزده زده گان آزربایجان

Kategori: , , , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - پنجشنبه, آذر ۰۲, ۱۳۹۱ - 0 comments
آقای مصطفی مصلحی زاده سفیر ایران در عمان طی سخنانی ابراز داشت: در صورت قبول تبادل توریسم دینی مابین اردن و ایران دولت ایران 30 سال نفت مجانی به اردن ارائه خواهد داد.
مصلحی زاده در یک برنامه تلویزیونی سخنان مذکور را ابراز کرده و از روابط دیپلماتیک اردن و ایران سخنان متفاوتی را ابراز کرد. به گفته او روابط دیپلماتیک دولت ایران و دولت اردن از نظر تجاری در سطح خوبی می باشد ولی طرف ایرانی خواستار افزایش همکاریهای دوجانبه در مسائل مختلفی از نظیر توریسم دینی و ... می باشد.
مصلحی زاده در ادامه سخنان خود اسرائیل را دشمن مشترک ایران و اردن معرفی کرده و اسرائیل را به سبب ایجاد اختلاف امبین مسلمانان مورد انتقاد شدید قرار داد.
مصلحی زاده در مورد سوالی که از سوی گزارشگر برنامه در مورد فشار سیاسی سنی های ایران و برتری مذهب شیعه و ...بیان شد چنین پاسخ داد:
تمامی این ادعاها دروغ می باشند. در ایران هزاران مسجد سنی وجود دارد و تمامی سنی ها به صورت آزاد تمامی مسائل دینی را به جا می اورند.
تقدیم 30 سال نفت ایران به اردن به صورت پیش پیش در حالی صورت می گیرد که هنوز زلزده زده گان آزربایجان در چادرها زندگی می کنند، هوز علارغم بارش برف به گفته آقای دهقان الله وردی تنها 15% ساختمانهای مناطق زلزله زده آزربایجان احداث گردیده است.  
منبع ترجمه خبر: سایت انیستیتوی انرژی ترکیه
http://tinyurl.com/bbzkdmu

در شهر اورمیه 46 کافه سنتی پلمب شد

Kategori: , , , , , , , , , Umud Urmulu - پنجشنبه, آذر ۰۲, ۱۳۹۱ - 0 comments
اورمیه: رئیس پلیس امنیت عمومی آزربایجان غربی از پلمب 46 کافه سنتی در شهر اورمیه خبر داد.
بنا به گفته های رئیس پلیس امنیت عمومی آزربایجان غربی کافه سنتی های پلمب شده شهر اورمیه غیرمجاز و دارای سوء سابقه بوده اند.
خیبر تیبا در مصاحبه ای که با خبرگزاری دولتی فارس در اورمیه انجام داده پلمب نمودن 46 کافه سنتی در شهر اورمیه را از جمله قدم های اولیه طرحی در راستای  برقراری امنیت عمومی شهر اورمیه معرفی نموده است. 
بنا به مصاحبه وی تاکنون بیش از 85 کافه سنتی در اورمیه شناسائی شده است که از این 85 مورد کافه سنتی 55 مورد فعالیت غیرمجاز داشه و 19 مورد به استناد و گزارشات مردمی پلمب گردیده اند. در دیگر سو 11 مورد از قهوه خانه های سنتی شهر اورمیه دارای مجوز پروانه کسب بوده اند که به طور موقت در مورد آنها تصمیمی اتخاذ نشده است.
بر اساس گفته های خیبر تیبا طرح فوق در شهر اورمیه و غرب آزربایجان ادامه دار خواهد بود، علت تداوم طرح پلمب کافه های سنتی شهر اورمیه خواست مردم بیان گردیده است.

Deprem vurmuş bölgede Evlerın 15% tikilibdir

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - پنجشنبه, آذر ۰۲, ۱۳۹۱ - 0 comments

Güney Azərbaycan, Qaradağ: Vərziqanlı Millət vəkili iranin Ulusal məclisində iran dövlətinin Güney Azərbaycan Deprem vurmuşların ilgisiz davrandığını gündəmə gətirərək iran dövlətinin Depremdən sonra səgilədiği tavırı elşdirdi.
Radio Free Europe düşərgəsinin(sitə) yaydığı bilgilərə görə Dehqan Allahverdi iranin Ulusal məclisində yanlız 15% dağılmış evlərın iran dövlətı tərəfindən yenidən tikildiğini söyləmiş və minlərcə kənddə hələ insanlar çadirda yaşadiğini önə sürmüşdür.
Vərziqanli millət vəkilinin dediğinə Görə 3 ay Güney Azərbaycan Depremindən keçməsinə rağmən və bölgədə bir neçə dəfə qara yağmasıla birlikdə insanlar hələ çadirlarda yaşayıb və zor günlər keçirməktədirlər, ötə yandan iran dövlətinin yetkililəri və özəlliklə Mahmid Əhmədinejad çevrəsi bölgədə tikintilər qonusunda bir Rekord olduğunu söyləməktidir qancaq gərçək durumu kəsinliklə başqadır. Bölgədə hələ yüzlərcə insan havaların bu soyuqluğunda çadirda yaşaması sanmıram dünyada bir Rekord olaraq görmək olur.
3 ay bundan öncə Güney Azərbaycanin Təbriz, Əhər, Həris, Vərziqan vs bölgəsində 2 büyük Deprem(zəlzələ) olmuş və bu iki depremdə 1000 ölü və 6000 yaralıla sonuclanmışdır.

سایت "اخبار اورمیه" صدای زنان خواهد شد

Kategori: , , , , , , , , Umud Urmulu - چهارشنبه, آذر ۰۱, ۱۳۹۱ - 0 comments
همانطور که می دانید روز 25 نوامبر نزدیک می باشد، این روز در دنیا به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان شناخته می شود.
ما به عنوان گروه خبری urmiye news قصد داریم برای ارج نهادن به این روز و گشودن فرصتی مناسب برای زنان ترک و دیگر زنان اقدام به نشر مقاله، اخبار، ویدئو، شعر، تصاویر، نقد و ...مرتبط با این روز و موضوعات مختلف از سوی زنان باشیم.
شما نیز اگر مسلط به یکی از زبانهای ترکی، انگلیسی، فارسی و یا دیگر زبانها می باشید و می توانید ما را در ارج نهادن به این روز و ایجاد نمودن فرصتی مناسب برای خواست ها و حقوق زنان ما را همراهی کنید می توانید مقالات، شعر، نقد، کلیپ و .... خود را از طریق ایمیل زیر برای گروه خبری اورمیه بفرستید. در صورت خواست شما با نام یا عدم نام موضوعات منتشر خواهد شد.   
urmiyenews@gmail.com

Urmiye News Qadınların səsi olacaqdır

Kategori: , , , , , , Umud Urmulu - چهارشنبه, آذر ۰۱, ۱۳۹۱ - 0 comments

27 Novamber Dünyada Qadınlara Yönəlik şiddəti Durdurma Günü  olaraq tanımlamaqdadır və bu günə yaxınlaşmaqdadır.
Biz Urmiye News düşərgəsinin yönəticisi olaraq bugün üçün və bundan sonra hər bir Qadının səsı olmaq istəyirik, əyər bugün üçün yoxsa qonuila ilgili özəl düşüncə, Görüş, xatirə, məqalə, xəbər,şer vs varınızsa bizimlə ilgilənə bilirsiniz. Bizə Göndərdiğiniz bilgiləri toplayıq Qadınlarımızın öz adlıla (əyər sevməsələr Adlarda qullanılmaz) yaxın zamanda urmiyenews.com düşərgəsində yer verib paylaşmasını düşünməkdəyik. əyər Türkcə, İngilizcə, farsca yoxsa hər bir dildə yazmaq istəyirsiniz aşağıdaki Emaillər bizimlə ilgidə olun: 
urmiyenews@gmail.com

7 ماه زندان برای ترانه نژادپرستانه

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - چهارشنبه, آذر ۰۱, ۱۳۹۱ - 0 comments
آقای Daniel Giese خواننده ای که عضو گروههای راست گرای افراطی در آلمان می باشد به علت سرودن ترانه "Döner katili" که دارای مفاهیم نژادپرستانه ای در اشعارش بوده توسط دادگاه Meppen Sulh به 7 ماه زندان محکوم گردیده است.
دادگاه فوق در محاکمه شخص مذکور را که عضو حزب غیرقانونی و اولترای ملی گرای National Socialist Underground بوده به اتهام همکاری در کشتن 8 ترک و 1 یونانی به حبس و پرداخت 600 یورو جریمه نقدی محکوم کرده است.
نکته جالب توجه متهم در دادگاه جرم خویش را به هیچ وجه قبول نکرده و حتی موقعیت قضات را به زیر سوال برده که آیا می توانستند در قبال وی چنین حکمی صادر کنند یا نه.
شخص مذکور که 42 ساله می باشد در سال 2010 با خواندن آلبومی به نام "آدولف هیتلر زنده می باشد" مسائل مرتبط با کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را به زیر سواب برده و مفاهیم نژادپرستانه دیگر ستیزی را در دو ترانه اجرا کرده بود.
ای کاش قانون مشابهی در ایران نیز در راه مبارزه با نژادپرستی وضع می گردید تا هر شخصی به خود اجازه ندهد به راحتترین صورت ممکن هویت های ملل محکوم ساکن این جغرافیا را با انواع مختلف به زیر سوال ببرد، همانطور که می دانید هویت جامعه ترک موجود در ایران سالهاست که از سوی سیستم های سیاسی وقت و جاری، ملت حاکم، اپوزوسیون ملت حاکم، مدیای ملت حاکم و ... کتمان شده و مورد شدیدترین مسائل نژادپرستانه واقع گردیده و میگردد، به طوریکه علارغم جامعه چندملیتی ایران هنوز ملل محکوم از کوچکترین حق شهروندی، اجتماعی، سیاسی، زبانی، فرهنگی، قضائی و ...برخوردار نبوده و به واقع شهروندان درجه دوم محسوب می گردند.   
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/ac27dan

Urmiye’de Azerbaycan Nağıllari Yayıldı

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, آبان ۲۹, ۱۳۹۱ - 0 comments

Güney Azərbaycan: adlığımız bilgilərə Görə Güney Azərbaycanin Urmiye şəhərində ‘Azərbaycan Nağıllari’ adlı kitab yayılmışdır. 
Azərbaycan Nağıllari Vajə yayın evı tərəfindən basılmışdır, bilgilərə Görə kitab farsca yazılmış və Məryəm Həqiqətcu tərəfindən Azərbaycan Nağıllari toplanmışdır.
Iranda kağız bahalığı, Türkcə uyğulanan Sansür, Türk ulusunun Türkcə oxyyub yazma bilgisinin olmaması, kitab oxumaq kültürünün olmaması vs ən önəmli Türkcə kitab yayınlarının sorunlarından sayılmaqdadır. Hər bir neçə ay- il içindı iran dövlətinin Sansürünü rəd edən bir normal Türkcə kitab yayıdlğı üçün Türkcə bilgi ürətimi büyük zərbə almaqdadır. 
Iran dövləti Türk dilində yazılan kitablara büyük sansür uyğulamaqdadır və bəllı qonular dışında heç bir Türkcə bilgi ürətimini izin verməməktədir.
Bir çox Türk külürəl çalışanlarına Görə iranda Dirəniş Dili Türkcədir. Batı Azərbaycan və özəlliklə Urmiye şəhəri iranda Türk oyanışının öncülüğünü etməktədir və iran dövlətı Batı Azərbaycan və Urmiye üçün büyük basqılar uyğulamaqdadır. 

داستانهائی از آزربایجان منتشر شد

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, آبان ۲۹, ۱۳۹۱ - 0 comments
آزربایجان جنوبی، اورمیه: بنا به اخبار منتشر شده از طریق گروه یاشماقچیلار کتاب "داستان هائی از آزربایجان" در شهر اورمیه و توسط نشر واژه منتشر گردیده است.
بر اساس اخبار منتشر شده کتاب "داستان هائی از آزربایجان" توسط مریم حقیقت گر گردآوری و طراحی جلد کتاب فوق از سوی آتابه ی صورت گرفته است. 
کتاب به زبان فارسی می باشد.
متاسفانه به علت گرانی کاغذ، تیغ سانسور بر تولید محتوا به زبان ترکی، مشکل عدم دانستن زبان ترکی، عدم وجود فرهنگ کتاب خوانی و ... نشر کتاب الخصوص به زبان ترکی در آزربایجان و مناطق ترک نشین وضغیت خوبی ندارد و هر از چند ماه – سالی یک کتاب به زبان ترکی در صورت گذر از تیغ سانسور منتشر می گردد.

بافتن کلاهی گشاد تر از کلاه فعلی

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, آبان ۲۹, ۱۳۹۱ - 0 comments
پس از حرکت اعتراضی فارس زبانان که به نام جنبش سبز مصطلح شد اپوزوسیون مرکزگرای فارس زبان خارجی دست بکار شده و به مانند 33 ساله گذشته مفاهیمی همچون آلترناتیو سازی، دولت موقت و ... را بر زبان آورده و تاکنون بیش از چندین کنفرانس در همین رابطه در چندین کشور دنیا تحقق یافته است. نکته قابل تامل و توجه عدم وجود نمایندگان واقعی ملت ترک و دیگر ملل غیرفارس در این گردهمائی های برای بافت کلاه جدید می باشد. براستی هدف اپوزوسیون مرکزگرای فارس زبان ایجاد دولتی به اصطلاح دمکراتیک می باشد یا بافت کلاه گشاد جدید تنها با تغییر قالب از فاناتیسم اسلامی به سکولاریسم فارسی بدون تغییر در هژمونی قدرت و تداوم پایمال نمودن تمامی حقوق ملت های محکوم؟ اگر واقعاً هدف اپوزوسیون مرکزگرای فارس زبان ایجاد دولتی دمکراتیک هست پس چرا هیچ یک از نمایندگان واقعی ملت ترک و دیگر ملل محکوم در این کنفرانس ها جائی ندارند؟ این چه نوع دمکراسی آقابالاسری جدیدی میباشد که اپوزوسیون مرکزگرای فارس زبان برای ملت ترک و دیگر ملل غیرفارس به ارمغان خواهد آورد بدون اینکه نمایندگان واقعی ملل محکوم در آن جائی داشته باشند؟ آیا نتیجه این کلاه دوزی جدید چیزی به مانند و بلکه گشادتر از کلاه تاریخ مصرف گذشته فعلی می تواند باشد؟ آیا حتی سخن گفتن از دمکراسی از نوع فارسی اش بدون وجود نمایندگان واقعی ملت ترک و دیگر ملل محکوم جوک مضحکتری نسبت به وضعیت موجود نیست؟ این آقایان با این طرز نگرش دمکراتیک و صدای دمکراسی که گوش فلک را کر می کند چطور در اولین گام چندملیتی بودن جغرافیای ایران را نادیده گرفته و در پی تحقق به اصطلاح دمکراسی از نوع فارسی اند. برای مثال اشخاص آقایان شریعت مداری، بابک امیر خسری و .. که تنها به هیچ جرمی نداشته ای به یدک کشیدگان هویت ترک اند می توانند نماینده واقعی ملت ترک گردند یا داستان تکراری انقلاب 57 در حال شکل گیری می باشد؟ آیا تنها ترک بودن می تواند دلیل بر نمایندگی ملت و جامعه ای باشد؟ مگر کسروی، ایرج و محمود افشار، لهراسب زینالی، کاوه بیات، عارف قزوینی و صدها پان ایرانیستی که تحویل دولت ایران و سیستم مرکزگرا تقدیم نموده ایم به یدک کشیده گان هویت ترک نبوده اند، هویت ترک تنها اولین گام و یکی از جزئی ترین گام های برای نمایندگی ملت ترک می باشد، اینان خود نیز بهتر از هر شخص ترکی می دانند که هیچ جایگاهی در بین ملت ترک نداشته و نخواهند داشت، چون در پی کلاه دوزی گشادتری برای ملت ترک اند... 
به باور راقم این سطور اینان نه در پی آوردن دمکراسی به این جغرافیا می باشند بلکه اینان ذره ای از مفهوم دمکراسی را نیز علارغم زندگی سالها در غرب نتوانسته اند بیاموزند، سخن اینان دقیقاً به مثابه سخن کودک 10 ساله می باشد که کودک در تصور خود می پندارد: جمهوری اسلامی بد هست و ما خوبیم، انها بروند و ما بیاییم حکومت کنیم چون ما دمکراتیم، سکولاریم و ...
مگر درد ملت ترک و دیگر ملل محکوم تنها سکولاریسم هست؟ یا استبداد دینی تنها یکی از مصائب وجودکلاه فعلی می باشد، مشکل اصلی طرز نگرش قرون وسطی و آقابالاسری که تداومش را در شما آقایان به اصطلاح دمکرات را نیز شاهدیم می باشد که تنها خواستار تداوم وضعیت موجود اند نه تقسیم و برابری تمامی ملل ساکن این جغرافیا بدون داشتن کوچکترین ارجحیت ملت حاکم بر ملل محکوم.
باید گروههای سیاسی ترک کمر همت نموده و از هر گونه اختلاف افکنی بدور باشند تا بتوانند جبهه ملی را در برابر این طیف ساماندهی کنند، در غیراینصورت با ایجاد هر حزب طی 10 روز و گذاشتن نام های پرطمطراق نمی توان حزب سیاسی بود و بلکه خیانتی به ملت ترک می باشد، خاورمیانه و دنیا در حال سپری نمودن تغییر شگرفی می باشد و طیف های سیاسی ترک نیز باید در افکار قدیمی خود تحولی بوجود آورند و گرنه تماماً از صحنه سیاست حذف خواهند شد ولی در صورت همدلی و همکاری تمامی گروههای سیاسی می توانیم آینده بهتری را برای ملت ترک بوجود آوریم، مرزهای ما برای همپیمانی ملت ترک و وطنمان آزربایجان به همراه دیگر مناطق ترک نشین می باشد، شما گروههای سیاسی ترک امروزه وظیفه ای تاریخی دارید و باید اعتماد ملت ترک را نسبت به حرکت ملی ترک – آزربایجان احیاء کرده و قوت بخشید.
به نظرم در صورت حمله احتمالی خارجی به این جغرافیا بهترین کار اعلان استقلال آزربایجان و خواست خودمختاری برای دیگر مناطق ترک نشین خواهد بود، برای تشکیل دولت ملی اگر لزومی داشته باشد در برابر تمامی متجاوزین به مناطق ملی ترک در کنار هم خواهیم ایستاد چون همانطوری که دیده میشود آخرین شانس ما برای تشکیل دولت ملی و پایان دادن به استعمار و استثمار 88 ساله تنها از دولت ملی می گذرد.... 
آدی یوخ بیریسی

تجاوز و جنایت وحشتناک مامور اطلاعاتی عراق

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, آبان ۲۹, ۱۳۹۱ - 0 comments
دختر بچه 4 ساله ای که پس از گرفتن 250 دینار از والدین خود برای خرید شیرینی به کوچه رفته بود قربانی جنایتی غیرانسانی و وحشتناک گشت.
پس از بی خبری چندین ساعته والدین از دختر 4 ساله پلیس منطقه مذکور عراق به بررسی گم شدن دختر بچه پرداخته است وبا به اخباری که از مردم محلی جمع گردیده رد پاهای این جنایت غیرانسانی مشخص می گردد.
شخصی متاهل دارای 2 فرزند و 26 ساله اقدام به ربودن دختر بچه 4 ساله نموده و متاسفانه به وی تجاوز کرده است، پس از تجاوز به کودک دختر به علت ترس از مشخص شدن تجاوز کودک را به بنائی دوردست در منطقه برده و اول سرش را با سنگی له کرده و سپس او را در خرابه ای دفن کرده است. پس از بیرون کشیدن جسد کودک 250 دینار دقیقاً به صورت گره کرده در دست دختر بچه مشاهده شده است. 
خوشبختانه پلیس عراق پس از چند روز تعقیب و گریز شخص مذکور را دستگیر کرد، در اولین بازجوئی از شخص مذکور در باره علت تجاوز به کودک 4 ساله وی چنین پاسخ داد: "بدون علت تجاوز کردم".
در دیگر سو شخص مذکور سالها جزء نیروی امنیتی و اطلاعاتی عراق بوده است که سبب ایجاد شک بسیار بزرگ در نیروهای نظامی و امنیتی عراق گردیده است.
بر اساس گزارشات سازمانهای حقوق بشر و سازمانهای حقوق زن وضعیت تجاوز پس از اشغال آمریکا در عراق به شدت افزایش یافته است، برای مثال در زمان اشغال عراق توسط آمریکا از هر 3 زن 1 نفر مورد تجاوز واقع شده بود. 
منبع جرمه خبر:
http://tinyurl.com/cyoryko

Azerbaycanin Deprem Vurmuşlari Qış Geyimine Möhtac

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - شنبه, آبان ۲۷, ۱۳۹۱ - 0 comments

Güney Azərbaycan, Qaradağ: Güney Azərbaycanin Vərziqan Valısı son Artıcısarsıntıda 3 evın yenidən dağılmasını iran dövlət medyasından duyrudu, bir neçə gün bunda nöncə 4.9 Bal büyüklüğündə artıcısarsıntı yenidən Vərziqanı titrətdi.
Məhərəm Füruğının dediğinə Görə ötəki Artıcısarsıntı insan ölümünə yol açmadır ancaq Qardağ bölgəsındə 50 dən çox qoyun yaşamını itirdi, bu artıcısarsıntıda 6 insanda yaralanmışdı ancaq bunların da tədavısı bir neçə saat içində gərçəkləşdı.
Valının Dediğinə Görə iran dövlətı Deprem vurmuş bölgədə bir neçə yüz sığınacaq yerləşdırmışdır ancaq ilginç olaraq Qardağ bölgəsinin bu soyuq havasına rağmən bu sığınacaqlar pəncərə və qapısı yoxdur, bölgədə havalar çox soyuq olduğu üçün insanlar bu sığınacaqlarda özlərını soyuqdan qorumaq üçün Od yandırmaqdadırlar.
Bir başqa ilginç qonu Valılığın bölgə insanının soyuqdan qorunamsı üçün Qış geiminin olmamasıdır.
Qaradağ bölgəsi Soyuq olduğu üçün neçə gün bundan öncə Qar yağmışdır ancaq Güney Azərbaycan Deprem Vurmuşları 3 ay Depremden(Zəlzələ) keçməsinə Rağmən hələ çadirlarda yaşamaqdadırlar.

خلقی فراموش شده: ترکان Ahıska هنوز در آوارگی تبعید

Kategori: , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - جمعه, آبان ۲۶, ۱۳۹۱ - 0 comments
درست 68 سال پیش استالین طی فرمانی دستور به تبعید بیش از 86 هزار نفر ترک و مسلمان Ahıska نمود، که این تبعید اجباری امروزه چیزی به جزء آوارگی و دربدری برای ترکان Ahıska به ارمغان نیاورده است.
طی فرمان تبعید اجباری توسط استالین هزاران ترک Ahıska در راه به انواع بیماری ها مبتلا شده و جان سپردند و زنان و کودکان جزء اولین صدمه دیدگان این کوچ اجباری گشتند، در دیگر سو ترکان Ahıska موطن خود را از دست دادند.
در تاریخ 31 جولای 1944 و در کاخ کرملین طی شورای فوق سری که برای حفظ مرزهای جمهوری سوسیالیستی گرجستان شکل گرفته بود استالین دستور کوچ اجباری 86 هزار ترک را به مرزهای ازبکستان و قرقیزستان صادر کرد.
بر اساس فرمان استالین بیش از 40 هزار ترک Ahıska به ناچار به قزاقستان، 30 هزار به ازبکستان، 16 هزار به قرقیزستان مهاجرت داده شدند. پس از این کوچ اجباری در تاریخ 16 نوامبر 1944 دوباره 3 کوچ اجباری ترکان Ahıska از منطقه ملی شان صورت گرفت.
کوچ اجباری ترکان بیش از 6 هفته در واگن ها متعدد به طول انجامید، بر اساس آمار رسمی بیش از 17 هزار انسان در این کوچ اجباری به سبب مختف جان خود را از دست دادند. کوچ اجباری ترکان Ahıska پایان داستان سرنوشت آنان نبود اردوگاه های کار اجباری و بدون اینکه زن و مرد، کودک و جوان و ...از هم تمیز داده شود روزهای سختی در انتظار آنان بود. ورود به شهر ها و خروج از روستاها برای آنان ممنوع بود، در حالیکه این قوانین را زیر پا می گذاشتند استالین فرمان 25 سال تبعید به سیبری را به همراه خانواده برای آنان تضمین کرده بود. پروسه آداپته شده به جغرافیائی جدید نیز بسیار سخت گذشت، پس از تبعید نیز بیش از 30 هزار انسان ترک به علت بیماری هیا واگیردار، سرما، بی خانمانی، گرسنگی، کمبود دارو ... جان خود را از دست داد.
علت تبعید ترکان  Ahıska
پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی بر اساس منابع تاریخی منتشر شده یکی از ادعاهائی که دلیل اصلی صدور فرمان مهاجرت اجباری ترکان Ahıska از سوی استالین می گردد همکاری ملت Ahıska با نازی ها بیان گردیده است، محققین دیگری باور دارند در جنگ جهانی دوم ترکان Ahıska همراه با ارتش اتحاد جماهیر شوروی جنگیده اند و این ادعا نمی تواند حقیقت داشته باشد. بر پایه دیگر ادعائی که از آرشیو دولتی اتحاد جماهیر شوری منتشر گردید هدف استالین پاک سازی ائتنیکی ترکان جغرافیای قارادنیز (دریای سیاه) بوده است، سبب این امر نیز به یدک کشین نام هویت "ترک" در اتحاد جماهیر شوروی بیان گردیده است، در کنار ترکان Ahıska دیگر گروههای ترک نیز در اتحاد جماهیر شوروی حضور داشتند ولی هیچ کدام در آن زمان برای نامیدن خود از مفهوم ترک بهره نمی جستند. پس از مرگ استالین در سال 1956 بسیاری از ائتنیک هائی که در زمان استالین ملزم به کوچ اجباری گشته بودند به موطن خود بازگشتند ولی تنها ترکان Ahıska و ترکان قریم نتوانستند به دیار خود بازگردند. 
ترجمه قسمتی از مقاله ترکان Ahıska
http://tinyurl.com/br6z5xa

Güney Azerbaycan gine sallandı

Kategori: , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - جمعه, آبان ۲۶, ۱۳۹۱ - 0 comments

Güney Azərbaycan, Qaradağ: yayınlanan son bilgilərə Görə Güney Azərbaycanin Deprem vurmuş Qardağ bölgəsi bugün saat 07:28:24 dı 4.9 bal büyüklüğündə Depremlə sallanmışdır.
Iran dövlətinin tuğralı olaraq yaydığı bilgilərə Görə bu Deprem Güney Azərbaycanin Vərzqan şəhərinin 4 km dərınlığındə gərçəkləşmışdır. 
Iran dövlətinin yaydığı bilgilərə Görə bu depremdə 6 insan yaralanmış, yaralılar içində qadınlarda bulunmaqdadır. Yaralılar xəsətənaya tədavı üçün göndərilmişdir. Insanların yaralanması dışından 50 Qoyun da bu Depremdə yaşamını itirmişdir, qoyunların barındıqları yer çökdüğü üçün hamısı bir yerdə ölmüşlər.
Bilimsəl qaynaqlarda yayınlanan bilgilərə Görə Güney Azərbaycanda 3 ay içində indiyədək 3077 Artıcısarsıntı hiss olmuşdur. Bu Artıcısarsıntıların 2 .438 dınısl 2.5 bal büyüklüğündə və ardı 2.5-3 bal büyüklüğündə olmuşdur. 
Güney Azərbaycanin Qaradağ bölgəsində 2 büyük Depremdən 3 ay keçməsinə rağmən Güney Azərbaycan Deprem Vurmuşları bu soyuq havalarda hələ çadirlarda yaşamaqdadırlar və iran dövlətinin Deprem vurmuşlara ilgisiz davrandığı hər gün ortaya çıxamaqdadır.

طرح استفاده از "زبان مادری" از کمسیون حقوق بشر مجلس ترکیه گذشت

Kategori: , , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - پنجشنبه, آبان ۲۵, ۱۳۹۱ - 0 comments
بر اساس اخباری که لحظاتی پیش منتشر شد طرح ماده قانونی که به سیستم قضائس ترکیه اجازه می داد متهمین، مجرمین و اشخاصی که به سیستم قضائی مراجعه می کنند بتوانند از زبان مادری خود اعمم از زبانهای کردی، زازکی، ارمنی، عبری، عربی و ...بهره ببرند از کمسیون حقوق بشر مجلس ملی ترکیه گذشته و به زودی برای تصویب وارد صحن علنی مجلس ترکیه خواهد گشت.
طی این طرح از این پس تمامی شهروندان ترکیه خواهند توانست در سیستم قضائی ترکیه علارغم مسلط بودن به زبان ترکی به هر زبان دیگر از جمله زبان مادری خود در دادگاه و مراحل قضائی حاضر شوند.
در حالیکه عراق، افغانستان و .. در حال تحقق حقوق پایمال شده ائتنیک ها با استاندرادها منطقه ای می باشند و در دیگر سو ترکیه پارا فراتر نهاده و با استانداردهای اروپائی به مسئله ائتنیک ها می پردازد در ایران مفهومی به نام ملت ترک و ملل غیرفارس چه از سوی ملت حاکم، سیستم سیاسی، اپوزوسیون ملت حاکم و ... تماماً نادیده گرفته شده و انکار می گردد. در افغانستان زبانهای انگلیسی، پشتو، دری، ازبکی و ... در عراق زبانهای عربی، کردی، ترکی به عنوان زبانهای رسمی دولت برگزیده شده و در قانون اساسی ضمانیت اجرئی یافته اند در حالیکه در ایران به صورت بسیار آسان هویت و زبان جامعه ترک به زیر سوال برده می شود و اکثراً مسئله عدم تحقق حقوق به حق پایمال شده ملل غیرفارس را برگردن سیستم های سیاسی 88 سال گذشته حواله می گردد ،آیا واقعاً مشکل اصلی سیستم های سیاسی بوده اند یا زیاده خواهی موجود در ملت حاکم؟ برای مثال کدام کدام به اصطلاح روشنفکر ملت حاکم از حق تعیین سرنوشت ملت ترک و دیگر ملل محکوم دفاع کرده؟ کدام به اصطلاح روشنفکر ملت حاکم تداوم تحمیل زبان فارسی را برای ملل محکوم سخنی بر زبان آورده؟ کدام به اصطلاح روشنفکر ملت حاکم از حقوق پایمال شده ملل محکوم و نژادپرستی موجود در جامعه حاکم اعتراضی کرده؟ و بسیاری از کدام ها که بی شک نمی توان برای آنها مثالی آورد.
در حالیکه خبر استفاده رسمی زبان مادری را در سیستم قضائی ترکیه ترجمه می کردم در فیسبوک به سوالی با چنین مضمونی برخوردم:
آیا با رسمی شدن زبان ترکی و استفاده از آن در مدارس و نامه نگاریهای دولتی همانند زبان فارسی موافق هستید؟
همانطور که در تصویر استفاده شده دیده میشود متاسفانه 19.146 انسان ملت حاکم این حق بشری و اولیه انسانی ملت ترک و دیگر ملل محکوم غیرفارس را زیرپا گذاشته و تداوم زبان تحمیلی فارسی را خواستار شده.
بس مشکل بزرگ پایمال کردن حقوق ملل غیرفارس در کنار سیستم های سیاسی ذهن های نژادپرست جامعه حاکم اسست که حتی اجازه خواندن زبان مادری را از ملل محکوم گرفته، می گیرد و خواهد گرفت. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/dy7f3v7

Türkceye Uyğulanan Sansür

Kategori: , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - پنجشنبه, آبان ۲۵, ۱۳۹۱ - 0 comments

Güney Azərbaycan: iran dövlətinin Türk kimliyi, Türk kültürü, Türk dili vs uyğuladığı Asimilasyon siyasətləri haqqında nə desək azdır ancaq yeni uyğulamada Türkcə şer demək bilə iran dövlətı tərəfindən ayrılıqçılıq reklam etməktədir və “Hər Qulağımda bir Qızıl Alma” adlı Türkcə şer kitabi Türkcəyə uyğulanan Sansürün yeni adı oldu, Sayın Ruqəqqə kəbirinin yazıdğı bu Türkcə şer kitabi iran dövlətının sansürünü uğrayaraq yayılmasına izin verilmədi.
Iran dövlətı illərdir Türk Ulusunun ilgiləndirən və bilgiləndirən hər qonuya sansür etməklə basıdrmağa çalışmış ancaq yeni dönəmdə Türk aydınlar, yazarlar vs Ulusal oyanış dediğimiz toplumsal devrimin yaşanmasıla birlikdə Türkcə şer demək bilə ayrılıqçılıq reklamı olmaqdadır.
Sömürgə dövlətlər həmişə sömürdüklərı toplumların Öz Ana dillərində heç bir bilgi yaradmaya izin verməzlər və basqıcı dövlətlərın uyğuladığı Asimilasyon yöntəmlərı bir ğalıb dil aracılığıla yürüdülməlıdır, bu basqın dilin adı iranda farscadır və Türk, Ərəb ,lur, Maznı ,kürd, Gilək vs dillərı Məğlub dillər olaraq dilsək soyqırıma farscanın yaşaması üçün uğramaqdadırlar.
ancaq Türk yazarlar, Qoşarlar, əktivistlər vs Türkcənin iranda Dirəniş dili olmasını düşünmələrı gərəkır.

دولت ترکیه فیلم مستند "مسئله ارمنی" را خواهد ساخت

Kategori: , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - چهارشنبه, آبان ۲۴, ۱۳۹۱ - 0 comments
بر اساس گفته های بولند آرینج دولت ترکیه قصد دارد فیلم مستند و تاریخی با موضوعیت مسئله ارمنی که دربرگیرنده تمامی وقایع تاریخی مستند از دیدگاه های متفاوت نسبت به این موضوع ارامنه را در فیلم مستندی برای اگاهی ملل دنیا تهیه و منتشر کند. 
گفته های معاون آقای رجب طیب اردوغان حاکی از شروع جمع آوری دیدگاه های مختلف در مورد مسئله ارمنی را آغاز کرده است. آرینچ در کمسیون بودجه مقداری از وقت سخنرانی خود را به موضوع مسئله ارامنه اختصاص داده و از پروژه بزرگ دولت ترکیه برای خاتمه دادن به نقاط تاریک این موضوع پرده برداشت.
بولند آرینج از کارگردان و بقیه مسائل مرتبط با این پروژه بزرگ مسائلی را بیان نکرد و موضوع را به روزهای پیش رو واگذار کرد.
مسئله تاریخی ارمنی به موضوع جدل دولت ترکیه از امپرطوری عثمانی تا جمهوری ترکیه با دیاسپورای ارمنی در غرب مبدل گردیده است و در بسیاری از اوقات این مسئله به عنوان چماغی برای اهرم فشار بر علیه دولت ترکیه استفاده می گردد. گروههای افراطی ارمنی باور دارند در حوادث جنگ جهانی اول امپراطوری عثمانی نسل کشی وسیعی را در حق ارامنه روا داشته است و آنها این عمل را نسل کشی می نامند در حالیکه اسناد تاریخی متعدد دقیقاً عکس موضوع را اثبات می کند و کشتارو نسل کشی ترکان در ترکیه، آزربایجان در قره باغ و خوجالی و ..، اورمیه، خوی، سلماس، کهنه شهر و ...که به فاجعه جیلوولوق مشهور می باشد یکی از پاک سازی های ائتنیکی ارامنه بر حق ترکان و مسلمانان می باشد.  
متاسفانه علارغم اصرارهای دولت ترکیه به بررسی این حادثه از سوی تاریخ نگاران جهانی و گشودن آرشیو های دولتی هر دو دولت تاکنون دولت ارمنی به این مسئله جواب رده داده است و آنها اول قبول نسل کشی و عذر خواهی دولت ترکیه را درخواست کرده و بعداً خواستار بررسی موضوع اند.  
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/aw6m5q8 

3 لهجه زبان ترکی در اکراین محتاج حفاظت اند

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - سه‌شنبه, آبان ۲۳, ۱۳۹۱ - 0 comments
بر اساس گفته های رئیس بخش زبان شناسی دانشگاه اکراین 3 لهجه زبان ترکی در اکراین نیاز به حفاظت دارند. بر اساس گفته های آقای “Oleksandr Potebnya” لهجه های قارای، قاقاووز و قریم زبان ترکی از جمله لهجه های زبانی میباشند که نیاز مبرم به حفاظت از آنها احساس می گردد.
رئیس آکادمی زبان و ادبیات اکراین که به سبب روز ملی زبان و نوشتار در اکراین کنفرانسی مطبوعاتی را برگزار کرد، او در این کنفرانس از پروسه تاریخی که در اتحاد جماهیر شوروی بر زبانهای مغلوب می گذشت مسائلی را مطرح کرده و تفاهم نامه حقوق اقلیت های زبانی اتحادیه اروپا را که درسال 1992 مورد قبول اکراین واقع شد را یادآوری کرد که زبانهای مغلوب در اتحاد جماهیر شوروی پس از متلاشی شدن این امپراطوری در اکراین توانستند فرصت مناسبی برای رشد پیدا کنند.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی دولت اکراین 13 زبان به عنوان زبان اقلت در اکراین تعریف گردیده است، ولی متاسفانه تمامی این 13 زبان را دولت اکراین قادر نبوده که تحت حمایت و حفاظت خود بر طبق قوانین و توافقات اتحادیه اروپا قرار دهد و بدین جهت بسیاری از زبان و لهجه ها در موقعیت بغرنجی واقع گردیده اند. برای مثال زبان بلاروسی که زبان مادری بلاروس های ساکن اکراین می باشد امروزه با مرگ زبانی مواجه شده و علت آن نیز استفاده از زبان روسی در اکراین از سوی این اجتماع می باشد. 
بر اساس مسائل داخلی اکراین دولت این کشور تنها می تواند 3 زبان را مورد حمایت خود قرار دهد و انتخاب این سه زبان خود یکی از اساسی ترین مشکل دولتمردان اکراینی واقع شده است. خوشبختانه این سه زبان امسال سه لهجه زبان ترکی انتخاب گردیده است، البته انتخاب این سه لهجه زبان ترکی نشان از در خظر مرگ زبانی بودن این لهجه های زبان ترکی می باشد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/a7dztxx

تهیه و نشر نقشه نژادپرستی موجود در جامعه آمریکا

Kategori: , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, آبان ۲۲, ۱۳۹۱ - 0 comments
یکی از نویسندگان وبلاگ geocommons پس از انتخاب مجدد باراک اوباما اقدام به تهیه نقشه ای ازمیزان نژادپرستی موجود در جامعه  آمریکا بر اساس رفتارهائی که در حین مسائل انتخاباتی ازطریق سایت اجتماعی توئیتر منتشر گردیده است نموده است، نویسنده فوق نقشه ای را نیز از مناطقی که در حین توئیت ها مرتکب کلمات و مفاهیم نژادپرستانه شده اند را منتشر کرده است.
سایت اجتماعی Twitter که به هنگام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یکی از مهمترین منابع گردآوری اخبار آنی بود برای بسیاری از وبلاگ نویسان دنیای تکنولوژی نیز به عنوان فرصتی مناسب برای اجرای ایده های جدید را داشت که تهیه نقشه نژادپرستی در جامعه آمریکا نیز بی شک یکی ازاین ایده های مهم می باشد که اجرا گردیده است.
سایت FloatingSheep که از انگلیس گرداننده می شود و در حوزه تهیه نقشه فعالیت دارد با توجه به توئیت های گردآوری شده اقدام به تهیه نقشه نژادپرستی موجود در جامعه آمریکا نموده و منتشر ساخت. سایت توئترهای حاوی مفاهیم و کلمات نژادپرستانه را مابین 1 تا 7 اکتبر 2012 جمع آوری و آمارهای خام را بر روی نقشه پیاده سازی نموده است. 
توئیت های حاوی مفاهیم نژادپرستانه بر اساس ایالت های امریکا طبقه بندی و منتشر گردیده است و همانطور که در تصویر فوق دیده میشود نقاط قرمزرنگ موجود در بخش جنوب و شرق آمریکا دارای بیشترین توئیت نژادپرستانه می باشند. بر این اساس ایالت های آلاباما، می سی سی پی، جورجیا، یوتا، لوئیزیانا، میسیوری، مینه سوتا و ...دارای بیشترین توئیت نژادپرستانه ارسالی بوده اند.
ای کاش روزی شخصی به مسائل نژادپرستانه موجود در جامعه حاکم ایران و مناطقی که برای مثال در اینترنت به ترویج مسائل نژادپرستانه در نهایت آزادی و بدون کوچکترین نظارتی می پردازند رسیدگی کرده و چنین نقشه ای قابل تاملی را ارائه دهد، بلکه آن زمان مشخص گردد بیش از 1 میلیون نتیجه جوک های رکیک و نژادپرستانه ترکی، عربی و ... از سوی کدام مناطق روزانه منتشر می گردد. 
منبع نقشه:
http://geocommons.com/maps/210024

مایکروسافت ویندوز 8 مجهز به زبان ترکی را ارائه خواهد کرد

Kategori: , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, آبان ۲۲, ۱۳۹۱ - 0 comments
ویندوز 8 تماماً به زبان ترکی مجهز گشت
بر اساس اخبار رسمی Windows 8 تماماً به زبان ترکی مجهز گردیده و سیستم های کامپیوتری و تبلت های مجهز به این سیستم عامل طی مراسمی رسمی درترکیه آغاز به کار خواهد کرد. شرکت مایکروسافت نیز خبر از توسعه ویندوز 8 به همراه مدل های جدیدی از کامیپوترها و تبلت ها را نیز منتشر کرده است.
آقای Tamer Özmen مدیر بخش ترکیه ای مایکروسافت ورود ویندوز 8 را که از همان ابتدا مجهز به ساپورت کامل زبان ترکی می باشد را فصل جدیدی در محصولات شرکت مایکروسافت دانسته است. با توجه به سخنان وی پس از عرضه نسخه عمومی ویندوز 8 از همان ابتدا ورژن زبان ترکی نیز با حمایت مایکروسافت به بازار عرضه گردیده است. 
بسیاری از ادارات و ارگانها امروز به ویندوز 8 مجهز گشته اند
ویندوز 8 که دارای ویژگهای منحصر به فردی نسبت به دیگر محصولات هم نوعش می باشد مورد توجه مدیران سیستم های اداری ترکیه واقع گردیده و از هم  اکنون بسیاری از شرکتها، ارگانها و ادارات ترکیه ای سیستم های مدیریتی خود را بر مبنای Windows 8  بنا نهاده اند. بر اساس مدیر بخش فروش مایکروسافت در ترکیه پیش بینهای انجام شده ناشی از فروش 3.5 میلیون نسخه از ویندوز 8 میباشد. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/b5mpagk

57 Deprem Vurmuş Kendin hele sığınacağı yoxdur

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - یکشنبه, آبان ۲۱, ۱۳۹۱ - 0 comments

Güney Azərbaycan, Qaradağ: iran Dövlətinin Güney Azərbaycan Deprem Vurmuş bölgəsin necə yanaşdığı gün keçdikcə daha yaxşı görülməktədir, eləcə bugün iranin yarı Tuğralı Xəbər Düşərgəsi olan Mehrnews.com da yayılan bilgilərə Görə Güney Azərbaycanin Deprem vurmuşbölgəsində 58 Kəndin hələ Sığınacağı yoxdur, unutmayalım bugün 90 gündən çoxdur Güney Azərbaycanda 2 büyük Deprem (Zəlzələ) olmuşdur.
Güney Azərbaycanin 57 Kəndində Sığınacaq olmadığını Təbriz’li Millət vəkili açıqlayıbdır, ona Görə Vərzqanda 14 Kənd  və Xarnava bölgəsində 43 kəndin 90 Gün Depremdən keçməsinə rağmən hələdə Sığınacaqları yoxdur.
Allahverdi Dehqaniyə Görə bu Kəndlilərin Evlərının bir çoxu yerlə bir olub yoxsa evlərıbnı bir büyük bölümü zərər görmüşdür ancaq iran dövlətı bölgədə heş bir sığınacaq göndərmədığı üçün bu insan yarı zərər görmüş evlərdə yaşamaqdadırlar və hər an bir Balaca Deprem yoxsa Artıcısarsıntı gəldiğində bir insanlıq Drami yaşaya biləcəğini söyləməktədir.
Təbrizli Millət vəkilinin dediğinə Görə bu Sığınacaq verilməyən kəndlər Dağlıq bölgəsində olduqları üçün bölgədə birinci qar yağmaqla bu kəndlərı ərişim olmayacaqdır və Bölgə Ulusu yaşami daha zor olacaqdır.
Təbrizli Məllət Vəkilinin gündəmə gətirdiği qonu bir daha iran Dövlətinin Güney Azərbaycan Deprem Vurmuşlarına nə qədər ilgisiz davrandığını gözlər önünə sərməktədir.
با پشتیبانی Blogger.
 
UrmiyeNews.Com - Batı Azerbaycan'ın Sesi
Tema: Bal Medya