علی یونسی: آموزش زبان مادری یک نیاز و خواست ملی نیست

Kategori: , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - پنجشنبه, فروردین ۰۷, ۱۳۹۳ - 0 comments
اومود اورمولو
علی یونسی دستیار به اصطلاح ویژه دولت حسن روحانی در امور اقوام سه‌شنبه 5 فروردین 1393 مصاحبه‌ای با سایت دولتی افکار نیوز داشته و در مصاحبه یاد شده برای چندین بار متوالی پس از انتصاب به این سمت غیراجرائی ایشان مسئله آموزش زبان مادری را یک نیاز و خواست ملی ندانسته و حتی سخن گفتن از آموزش زبان مادری را جفا به مردم(کدامین مردم مشخص نیست، خودتان بیابید) معرفی نموده است.  سوال ابتدائی اینجاست که اگر دولت حسن روحانی اعتقادی به مسئله و خواست ملی همچون آموزش به زبان مادری در میان گروههای مغلوب ندارد پس به چه علت علی یونسی را به عنوان دستیار به اصطلاح ویژه در امور اقوام معرفی نموده است؟
علی یونسی که سالها در نهادهای امنیتی بالادست مشغول فعالیت بوده از سوی حسن روحانی پس از وعده های انتخاباتی وی در سفر به مناطق ملی غیرفارس نشین برای رفع تبعیض های متعدد و برخورداری ملل غیرفارس از حقوق برابر شهروندی به سمت غیراجرائی دستیار به اصطلاح ویژه در امور اقوام و اقلیت های مذهبی برگزیده شد. یونسی پس از انتصاب مصاحبه های متعددی با مئدیای دولتی داشته و تاکنون در تمامی مصاحبات و گزارشاتی که ایشان انجام داده وجود مسئله، نیاز و خواستی به نام "آموزش زبان مادری" گروههای ائتنیکی و زبانی مغلوب در ایران را تماما به زیر سوال برده و این موضوع را مسئله چند حزب و گروه سیاسی خارج نشین و انگشت شمار معرفی نموده است. نکته بارز در تمامی مصاحبات، ایشان روشن ساختن نوع دیدگاه دولت حسن روحانی به مسئله ملل غیرفارس بوده که علارغم تمامی وعده وعیدهای پرطمطراق حسن روحانی برای جمع آوری رای در مناطق ملی غیرفارس نشین تمامی گفته ها و ناگفته ها نشان از عدم تغییر نگاه امنیتی دولت و ملت حاکم به مسئله ملل غیرفارس می باشد.
یونسی در کنار اینکه خواست "آموزش به زبان مادری" از سوی گروههای ائتنیکی مغلوب را مسئله و نیازی ملی ندانسته و مبحثی روشنفکر مابانه معرفی می کند مهمترین نگرانی و خواست مردم را اشتغال و مسائل اقتصادی میداند. دقیقا نکته همینجاست، طبیعتا زبان تنها زبان نیست و مسئله و خواست ملل مغلوب نیز تنها آموزش به زبان مادری نیست بلکه یکی از مهمترین علل استعمار داخلی و تبعیض روا داشته شده در مناطق ملی غیرفارس نشین نتایج حاصل از عدم آموزش به زبان مادری و نهایتا عدم شکل گیری شعور ملی، ائتنیکی و زبانی مابین گروههای محکوم می باشد که به استعمار داخلی ملل مغلوب توسط دولت و ملت حاکم انجامیده است. اگر سالها پیش تبعیض زبانی موجود در ایران به شیوه‌ای دمکراتیک حل می گردید امروز مسئله ملل مغلوب نه تحقق آموزش به زبان مادری بلکه سهیم شدن در ساختار قدرت و رهائی از استعمار داخلی بود و این نیز به نوبه خود یعنی پایان دادن به برتری‌ها، موقعیتهای ویژه و انحصاری گروه ائتنیکی برگزیده دولت را در پی می داشت. این در حالی می باشد که اکنون علارغم خواست "آموزش به زبان مادری" از سوی گروههای محکوم دولت و ملت حاکم مسئله را به آموزش 1-2 ساعته زبان مادری در هفته و تداوم استعمار زبانی گروههای مغلوب تقلیل داده گویا ملل مغلوب نه شهروندان دولت ایران بلکه مهاجرین از  دیگر کشورها می باشند که می باید در کنار آموزش اجباری زبان گروه اقلیت حاکم دولت و ملت غالب لطف نموده و در هفته 1-2 ساعت آموزش زبان مادری را به آنان می بخشند. گویا ملل مغلوب در هنگام مالیان دادت به دولت و ملت حاکم تنها 1-2% مالیات خود را به دولت می پردازند که می باید 1-2 ساعت در هفته آموزش زبان مادری خود را بیاموزند.           
یونسی در مصاحبه به منشور حقوق شهروندی حسن روحانی نیز پرداخته و بخشی از توقعات و انتظارات به اصطلاح اقلیت ها را در راستای حقوق شهروندی معرفی نموده، این در حالی می باشد که منشور به اصطلاح حقوق بشر دولت حسن روحانی نسخه معیوب و اما و اگردار قانون اساسی فعلی بدون کوچکترین تغییری می باشد که بی تردید نمی تواند پاسخگوی نیازهای جوامع مغلوب با توجه به روندی منطقه‌ای و جهانی موجود باشد. به عنوان مثال در جائیکه عراق جنگ زده رسما دارای 5 زبان رسمی می باشد منشور حقوق به اصطلاح شهروندی که به مانند قانون اساسی رسمیت انحصاری زبان گروه اقلیت حاکم را به عنوان تنهاترین زبان رسمی ملل ساکن ایران می پذیرد به سبب عدم تطابق با واقعیات جوامع ایران نمی توان مشروعیت لازم را داشته باشد و پشیزی برای ملل مغلوب اهمیت ندارد.
کتمان مسئله ملل مغلوب و تداوم دید ساده انگارانه و تقلیل گرایانه به این موضوع تنها پاک نمودن صورت مسئله و تداوم آتش زیر خاکستر می باشد که مستقیما سبب تسریع روند گسست اجتماعی میان دولت و ملت حاکم و ملل مغلوب خواهد بود و این امر نیز به نوبه خود سبب افزایش دیوارهای بی اعتمادی خواهد گردید. 

Azerbaycan'da Türkce sözcükləri qullanmamağa özen gösterilmekdedir

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - یکشنبه, فروردین ۰۳, ۱۳۹۳ - 0 comments
Umud Urmulu
Türkcəni danan Devlət
20 ildən çoxdur Quzey Azərbaycan bağımsızlığını duyurmuş və devlət sahibi olmuşdur ancaq bu sürə içində devlətin mənimsədiyi dil siyasəti yox diyəbiləcəyik durumdadır, artı Quzey Azərbaycan devlətinin mənimsədiyi tuğralı(rəsmi) siyasət rus dönəmi kimi Türk dili və Türk kimliyinə qarşı bir tutum sərgiləməkdədir. 
Bugün Türk kimliyi və Türkcə dediyimiz qavram Quzey Azərbaycan insanı üçün yalnızca Türkiyə vətəndaşlarına ilişgin olaraq qullanılmaqda və toplum özünü kimlik baxımdan “Azəri”, “Azərbaycanlı” və dil baxımından “Azərbaycan dili” yoxsa “Azərbaycanca” olarq tanıdmaqdadır. Ancaq eyni millətin etnik kimliyi və dili Əbülfəz elçibəy dönəmində sıra ilə Türk və Türkcə olmuşdur, çox ilginç dəyil mi bir millətin son 20 il içində iki fərqli etnik kimliyi və dili olmuşdur.
Quzey Azərbaycan Tv kanalları
Quzey Azərbaycan Tv kanalları devlətin Azərbaycançılıq ideolojisi gərəyi büyük ölçüdə Türk dilinə qarşı tutum sərgiləməkdədirlər, eləcə Türkiyədə yayınlanan dizilərın çoxu yenidən “Azərbaycancaya” çevrilərək yayılmaqdadır və bu çeviridə Türkiyədə qullanılan Türkcə sözcükləri qullanmamağa büyük özən göstərilməkdədir. Birey olaraq Quzey Azərbaycan Tv kanallarının Türkcəyi pozduğu və Türkcəyə qarşı büyük bir təhlükə olaraq görməkdəyəm və bunun üçün evdə və çevrəmdəki insanlara kəsinliklə bu Tvlərə baxmamağı önərirəm, ancaq eyni sözü Türkiyə Tv kanallarına söyləmək olmaz. Doğal olaraq hər ikisinin də içərik baxımından dəyil Türkcə baxımından dolayı düşünmək gərək.  büyük oranda Quzey Azərbaycan Tv kanalları Türkiyə’də Türkcə qullanılan və yayqın sözcüklər yerınə rus dilli quralları təməllində sözcüklər qullanmaqdadırlar və buda biz Güney Azərbaycan və iran sınırlarındaki Türklər üçün anlaşılmamazlığa yol açır ancaq ilk kəz olsa bilə Türkiyə Tv kanallarında duyduğumuz Türkcə sözcüklərı cümlə yapısında anlamını az da olsa anlasaq həmişəlik onu xatırlamaq olur. Bugün Quzey Azərbaycan Tv kanallarında qullanılan bir çox Ərəb və Fars dillərindən alınmış sözcüklər bilə ilginç olaraq Güney Azərbaycan və iran sınırlarındanki Türklər tərəfindən heç qullanılmır.
Son olaraq bir şeyi söyləmədən keçməyim, Anadilimiz Türkcəni öyrənmək üçün və Türkcə düşünməyə başlamaq üçün bütün Tv kanallarından yaxşı Türkcə kitab oxumaq yöntəmidir, Türkcə kitaxb oxuduqca Türkcə düşünməyə və xəyal etməyə balşayacaqsız… 

شروع "آموزش زبان ترکی" در دبیرستان‌های آلمان، عدم "آموزش به زبان ترکی" در ایران

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - پنجشنبه, اسفند ۲۹, ۱۳۹۲ - 0 comments
اومود اورمولو
بعضی از مدارس آلمان در دوره دبیرستان شروع به آموزش زبان ترکی برای دانش آموزانی که خواستار آموزش زبان مادری خود می باشند نموده اند.
مئدیای ترکیه گزارشی از این مدارس تهیه کرده که ترجمه آزادی از این گزارش در زیر گردآوری شده است. 
آموزش زبان ترکی در آلمان
در شهر گلزنکیرشن(Gelsenkirchen) آلمان و دبیرستان ریچارد که 15 دانش آموز به کلاس 11 وارد خواهند شد می باشیم، تمامی 15 دانش آموز آموزش زبان ترکی را در مدارس آغاز نموده و در کلاس ها شرکت داشته اند. دانش آموزان یاد شده در کنار امتحانات لازم جهت گرفتن مدرک دیپلم در آزمونهای زبان ترکی نیز شرکت خواهند کرد. درس امروز در مورد شعر و تحلیلش می باشد.
انس چتین‌ار یکی از دانش آموزان در مورد شعر چنین می گوید: شاعر زیبائی های دنیای زنان را با دیدی بسیار ظریف به تصویر می کشد. دبیرستان ریچارد یکی از اولین مدارسی می باشد که شروع به آموزش زبان ترکی برای کودکان ترک نموده به طوریکه بیش از 30 سال می باشد آموزش زبان ترکی در مفردات دروس این دبیرستان به عنوان عضوی ثابت تدریس می گردد. مدیر مدرسه آقای اورسلا کله علت آموزش زبان ترکی در این دبیرستان را در راستای افزایش تسهیلات برای مهاجرین جوان بیان می کند.
آموزش زبان ترکی به کودکان مهاجرین ترک
بسیاری از کودکان خانواده های مهاجر دارای شرایط لازم جهت ورود به دانشگاه گلزنکیرشن را دارا می باشند ولی به دلایلی ما را انتخاب نمی نمودند، ما به عنوان مسئولین این دبیرستان سعی در برنامه ریزی برای حل مشکلات کودکان مهاجر نمودیم. برای مثال آزمون های دیپلم ما دربرگیرنده امکان انتخاب دومین زبان از مابین زبانهای فرانسوی، لاتین ویا ترکی می باشد که برای دانش آموزانی که مسلط به زبان ترکی نمی باشند دروس در سطح بالائی ارائه می گردد که سبب بوجود آمدن مشکلاتی نیز می گردد.
سرنای اۆلکر در مورد آموزش زبان ترکی چنین می گوید: در اساس با آموزش دروسی که به زبان آلمانی می گیریم تفاوتی ندارد. شیوه های آنالیز و بحث شعر را تماما یکسان تنها با تفاوت زبان انجام می دهیم. بر اساس آمار رسمی ایالت راین وستفالن در سال گذشته حدود 8 هزار و 500 دانش آموز دبیرستانی درس آموزش زبان ترکی را به عنوان زبان مادری خود فرا گرفته اند. تخمینها حاکی از این می باشد که مدارس در سال پیش رو  نیز با افزایش قابل ملاحظه‌ای از دانش آموزانی که خواهان آموزش زبان مادری خود یعنی زبان ترکی باشند مواجه خواهد شد.
در آلمان دانشکده دیوسبورگ اسن ویژگی تنهاترین مجمع آکادمیکی را دارا می باشد که به امر تربیت و پرورش معلم جهت آموزش زبان ترکی می پردازد. این دانشکده در سال 1995 تاسیس گردیده که بنا به گفته پینار اۏغۇزقان که یکی از مسئولین بخش ترکولوژی دانشکده یاد شده آن زمان که دانشکده کار خود را با 30 معلم آغاز نموده بود اکنون میزبان 620 معلم جهت گذراندن دوره معلمی آموزش زبان ترکی می باشند.      
آموزش به زبان مادری در ایران  
در حالیکه دولت آلمان با بودجه ملی هزینه های لازم جهت آموزش کودکان مهاجر را تقبل می کند در جغرافیای ایران چندملیتی، چنددینی، چندفرهنگی و چندزبانی میلیونها کودک ترک،عرب، بلوچ، لر، کرد، گلیک، مازنی و ... علارغم اینکه هزاران سال در این جغرافیا زیسته و دارای مناطق ملی خود می باشند تنها به سبب تمایز زبانی و ائتنیکی با گروه اقلیت حاکم از تمامی حقوق خود از جمله حق آموزش به زبان مادری محروم نگه داشته شده و  ملزم به آموزش اجباری زبان گروه اقلیت حاکم می باشند. این مسئله در حالی صورت می پذیرد که گروه اقلیت حاکم فارس زبان در سیستم آموزشی سراسری و اجباری که بر اساس رسمیت انحصاری زبان گروه اقلیت حاکم شکل گرفته تنها به آموزش زبان مادری خود اکتفا می کند و بدین صورت کودکان ملل غیرفارس متحمل تبعیض زبانی می گردند.  
دولت حسن روحانی و وعده هائی که تحقق نگردید
در دوره تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی در سفری که به مناطق ترک نشین نظیر تبریز، اورمیه، اردبیل و .. داشت در صورت پیروزی در انتخابات تحقق وعده هائی همچون حق برخورداری از آموزش به زبان مادری، احیاء دریاچه اورمیه و تاسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی را داده بود که علارغم گذشت بیش از 6 ماه از آغاز بکار دولت حسن روحانی شاهد تداوم نگاه امنیتی به مسئله زبانهای گروههای ائتنیکی محکوم الخصوص ملت ترک می باشیم به طوریکه در روز جهانی زبان مادری صدها فعال مدنی و ملی ترک تنها به سبب پاسداشت روز جهانی زبان مادری در اهر آزربایجان بازداشت شدند.
"آموزش به زبان مادری" یا "آموزش زبان مادری" 
دولت حسن روحانی پس از تشکیل کابینه برای اولین بار علی یونسی وزیر اطلاعات دوره پیشین را به سمت غیراجرائی مشاور به اصطلاح اقوام منصوب نمود که ایشان نیز طی مصاحبه های متعدد با بیان نگاه دولت حسن روحانی مسئله‌ای به نام "آموزش به زبان مادری" را به کل به عنوان موضوعی ملی و سراسری کتمان نموده و با دیدی تقلیل گرایانه این موضوع را خواست چند شخص و یا گروه سیاسی خوانده اند. در کنار این مسئله ایشان چند بار از آموزش 1-2 ساعت در هفته زبان مادری گروههای محکوم یا همان آموزش زبان مادری در کنار یگانه زبان رسمی حاکم سخن راندند. در حالیکه در همین خبر و صدها نمونه مشابه می توان دید دولت ها در جوامع مدرن، مترقی و دمکرات برای عدم دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت حقوق زبانی گروههای اقلیت و الخصوص گروههای مهاجر را تحت ضمانت اجرائی دولتها قررا می دهند. برای مثال در نمونه آلمان جمعیت 4-5 میلیونها ترک ساکن آلمان در کنار آموزش زبان آلمانی زبان مادری خود را نیز فرا می گیرند در این سو ما در ایران دهها گروه ائتنیکی و زبانی به مانند ترکان را که تاکنون دارای دهها دولت و امپراطوری مستقل بوده و زبان ترکی اکثرا زبان سراسری دولت بوده مواجه می باشیم که از کوچکترین حقوق زبانی خود محروم نگه داشته شده اند. در مثال ترکان ساکن ایران علارغم اینکه نه گروه اقلیت ملی بلکه ملتی بی دولت تحت استعمار داخلی گروه اقلیت حاکم اند سخن گفتن از آموزش 1-2 ساعته زبان مادری در طول هفته و آموزش اجباری زبان گروه اقلیت حاکم بیشتر به طنز تلخ استعمار داخلی این ملت می ماند تا واقعیات جامعه زبانی و ائتنیکی جغرافیای ایران. اگر میلیونها ترک مهاجرین به جغرافیای ایران بودند می توانستیم از این مورد سخن بگوئیم ولی زندگی در خاک آبا و اجدادی جامعه ترک و وجود دهها دولت مستقل طی 1000 سال گذشته به مسئله مفهومی دیگر می بخشد.
ولایت مطلقه فقیه و یگانه زبان حاکم فارسی  
در کنار فارس زبانان داخل و خارج نشین گروهی از پان ایرانیست های دو آتشه آزربایجانی که خود به عنوان مهاجر در جوامع مدرن اروپائی که آموزش زبان مادری برای چند کودک مهاجر را به رسمیت می شناسند از جمله مهمترین مخالفین آموزش به زبان مادری گروههای محکوم در ایران می باشند. اکثر این اشخاص سالخورده که در سیستم آموزشی تک‌زبانه، تکثرزدا، تک ایدئولوژیک و تک تیپ به بار آمده اند علارغم زندگی در دنیا مدرن و مترقی که بر مفاهیمی همچون احترام به تنوع زبانی و ائتنیکی بسط یافته می باشد به سبب ببار آمدن در سیستم آموزشی ایران خواسته یا ناخواسته دچار بحران هویتی گردیده و تعریفی که از زبان گروه اقلیت حاکم به عنوان انحصاری ترین زبان رسمی حاکم ارائه می دهند بیشتر که نه تماما شبیه تعریفی می باشد که روحانیون ایران از ولایت مطلقه فقیه ارائه می دهند. برای آنان زبان کشی میلیونها کودک ترک، عرب، لر، بلوچ، کرد، مازنی، گیلک و ... تنها به سبب اینکه در تفکر آنان یگانه زبان رسمی حاکم نه عامل تبعیض، نژادپرستی، زبان کشی، برتری زبانی بر دیگری و ... بلکه به عنوان به اصطلاح سخن کلیشه ای و شعار گونه "عامل اتحاد و یکپارچگی و تمامیت ارضی جغرافیا ایران" معنا یافته با تقدس زائی از استعمار زبانی گروه اقلیت حاکم و تقدس زدائی از زبانهای محکوم خواستار تداوم یکه تازی زبان گروه اقلیت حاکم در فردا نیز می باشند. غافل از اینکه رسمیت انحصاری و برتری های زبانی و در کل گروه اقلیت حاکم به عنوان مهمترین عامل تبعیض زبانی، زبان کشی و تهدید تمامیت ارضی این جغرافیا می باشند که دیر یا زود در صورت عدم رفع دمکراتیک مسئله زبان های ملی آتش زیر خاکستر شعله ور گردید و به گسست اجتماعی مابین ملل مغلوم و دولت و ملت حاکم به نقطه ای خواهد رسید که دیگر نتوان حتی به اشتراک گذاشتن یک جغرافیا فکر نمود چه رسد به تداوم استعمار ملل مغلوب.       
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/pyemd98

احداث پژوهشکده زبان و گویش‌های کردی در کرمانشاه، استاندارد دوگانه با زبان ‌های ترکی و کردی

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, اسفند ۲۶, ۱۳۹۲ - 0 comments
اومود اورمولو
استاندار کرمانشاه با ذکر اینکه گویش های محلی مردم استان تهدید نبوده و بلکه یک فرصت می باشد از برنامه مدیریت ارشد استان برای تاسیس پژهشکده زبان و گویش های محلی در کرمانشاه خبر داد.
ابراهیم رضائی بابادی عصر روز جمعه در نشستی خبری هنگامی که خبرنگاری سوالی با مضمون افت شاخص های فرهنگی در استان و نگاه امنیتی به مسائل زبانی و فرهنگی مردم منطقه از ایشان پرسید ایشان  در جواب سوال خبرنگار از احداث پژوهشکده زبان و گویش های محلی و مجموعه های فرهنگی مرتبط دیگر در کرمانشاه خبر دادند.
رضائی در ادامه پاسخ به سوال خبرنگار تصریح کرده که برای تاسیس پژوهشکده زبان و گویش های محلی تیم کارشناسی مشخص شده که اکنون نیز به فعالیت می پردازد و در آینده نزدیک نیز این مسئله با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد. ایشان زبانها و گویش های محلی را نه یک تهدید بلکه فرصتی برای آینده جهت استفاده معرفی نموده‌اند.
بی شک احداث پژهشکده زبان و گویش های محلی می تواند قدمی مثبت در راه تحقیق بر روی زبانها و گویش های موجود در کرمانشاه گردد و ما نیز به عنوان جامعه ترک از احداث این پروژه حمایت می کنیم، ولی سوال اینجاست که چرا تنها منطقه کردنشین کرمانشاه برای احداث این پژوهشکده برگزیده شده است؟
طبیعتا اینکه احداث پژوهشکده زبان و گویش های محلی را بخواهیم در حیطه وظایف استاندار و بدون اجازه مراجع امنیتی و کشوری بالادست ارزیابی کنیم بی تردید دیدی ساده انگارانه خواهد بود چون مسئله زبانهای گروههای ائتنیکی غیرفارس در ایران مسئله‌ای در حیطه وظایف هیچ استانداری نبوده و مستقیما از مراجع تراز اول کشور تنها می توان حتی اجازه سخن گفتن در چنین اموری را یافت چه برسد به احداث پژوهشکده زبانها. مسئله تامل برانگیز این می باشد که گروه ائتنیکی کرد که از بعد تکثر جمعیتی مابین گروههای مغلوب پس از گروههای ائتنیکی ترک و عرب سومین گروه ائتنیکی موجود در جغرافیای ایران می باشد برای اولین بار صاحب پژوهشکده زبان ها و گویش های محلی باید باشد ولی گروه ائتنیکی همچون ترک ها که نه گروهی اقلیت بلکه اکثریتی در استعمار داخلی اقلیت اند می باید تنها به سبب تمایز ائتنیکی و زبانی با گروه اقلیت حاکم به عنوان شهروندان درجه چندم دولت ایران ارزیابی شوند.
براستی چرا یکی از شهرهای ترک نشینی همچون تبریز، اورمیه، اردبیل و ... برای احداث پژوهشکده زبانها و گویش ها انتخاب نگردیده است؟ آیا مسئله ناشی از استاندار شهرها و مناطق ترک نشین یاد شده می باشد یا این حرکت دولت ایران در برگیرنده پیغامی برای جامعه ترک می باشد؟ استفاده ابزاری از کارت کرد در مواجه با ترک ها مسئله جدیدی نیست و چراغ سبز به گروههای افراطی و رادیکال کرد در مواجه با تغییرات دموگرافی غرب آزربایجان و دیگر مناطق ملی ترک نشین سیاستی قدیمی می باشد که از سوی دولت و ملت حاکم سالهاست که برای تغییر موازنه در مسائل ائتنیکی به عنوان اهرم بکار بسته می شود.

همکاری آموزشی با اقلیم کردستان عراق آری ولی با ترکیه و آزربایجان شمالی نه

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - شنبه, اسفند ۲۴, ۱۳۹۲ - 0 comments
اومود اورمولو
مدیر کل آموزش و پرورش استان آزربایجان غربی اعلام آمادگی خود را برای همکاری در موضوعات فرهنگی و آموزشی با اقلیم کردستان عراق اعلام نموده است.
فریدون سید مصطفوی امروز شنبه در بازدید مسئولان آموزش و پرورش اقلیم کردستان عراق از مراکز کار و دانش و هنرستان های فنی و حرفه‌ای اورمیه میزبان مسئولین عراقی بوده از رغبت همکاری اداره آموزش و پرورش استان با همتایان خود در اقلیم کردستان عراق در زمینه های برگزاری اردوهای علمی، دعوت از اساتید و دبیران مجرب، برگزاری سمینارها، همکاری علمی و آموزشی مشترک، همکاری در تالیف نشریات علمی و آموزشی، سخنرانی های مشترک، برگزاری جشنواره های علمی، آشنائی با شیوه های نوین تدریس در دو کشور، انجام مطالعات تطبیقی مشترک، برگزاری مسابقات علمی و کاربردی و ... خبر داده است.
طبیعتا همکاری در زمینه های مختلف علمی از جمله علوم آموزشی و پرورشی کشورهای مختلف مسئله‌ای به غایت نرمال هست ولی علت رغبت همکاری اداره آموزش و پروش استان آزربایجان غربی با اقلیم کردستان عراق و عدم رغبت همکاری با کشورهائی نظیر ترکیه و آزربایجان شمالی در چیست؟ استان آزربایجان غربی که دارای بافت ائتنیکی و زبانی غالبا ترک نشین با اقلیتی کرد، ارمنی،آسوری و .. می باشد چرا با کشورهائی همچون ترکیه و آزربایجان شمالی در زمینه علوم آموزشی و پرورشی رابطه برقرار نمی کند و در عین حال مسر به ارتباط نزدیک با اقلیم کردستان عراق می باشد؟ براستی چرا اکثریت ترک منطقه و نیازهای فرهنگی آنان با هم زبانان شان در آن سوی مرزها نادیده گرفته ویا کتمان می گردد ولی دولت و ملت حاکم سعی در استفاده ابزاری از اقلیت کرد موجود در غرب آزربایجان را در تقابل با ترک‌ها به پیش می برند؟ مسئله حق برخورداری از "آموزش به زبان مادری " که جزء وعده های انتخاباتی دولت حسن روحانی بود چرا دولت با کشورهای ترکیه و آزربایجان شمالی در جهت تحقق آموزش به زبان ترکی برای میلیونها شهروند ترک خود به مبادله افکار و همکاری نمی پردازد، آیا نمی توان از تجربیات دو کشور همسایه که در هر دو زبان رسمی و سراسری "زبان ترکی" می باشد در تحقق وعده برخورداری از آموزش به زبان مادری شهروندان ترک بهره جست؟ آیا رغبت به همکاری با اقلیم کردستان عراق و عدم رغبت با ترکیه و آزربایجان شمالی در حیطه وظایف استاندار و مدیر کل آموزش و پرورش استان می باشد یا از سوی مسئولین بالادست صادر گردیده و اینان تنها به جای آورنده اوامراند؟ 
دولت ایران در برخورد با شهروندان ترک و کرد خود طی 35 سال گذشته با تبعیض برخورد کرده به طوریکه نام گذاری اسامی کردی برای کودکان کرد آزاد ولی همین عمل برای کودکان ترک ممنوع می باشد و یا صدها مورد دیگر نشانه از برخورد دوگانه دولت و ملت حاکم و یا به طور صریحتر استفاده ابزاری از کارت کرد در تقابل با ترک‌ها می باشد. برخورد تبعیض آمیز با مسئله ترک و اعمال این چنین دولت ایران سبب رفع شبهات و مبدل شدنشان به یقین در قبال بی اعتنائی به مسئله حق برخورداری از آموزش زبان مادری می گردد. 
یاد آور شویم که حسن روحانی در وعده های انتخاباتی اش در سفر به شهرهای ترک نشینی همچون تبریز، اورمیه، اردبیل و ... 3 وعده تاسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی، احیاء دریاچه اورمیه و آموزش به زبان مادری را داده بود که تاکنون به جژ پروپاگاندا دولتی شاهد تغییر نگرش امنیتی دولت و ملت حاکم نبوده‌ایم، دستگیری صدها فعال مدنی ترک در روز جهانی زبان مادری خود گویای واقعیت دولت حسن روحانی در قبال وعدهایش می باشد. 

تصویب "آموزش به زبان مادری" و "آموزش زبان مادری" در ترکیه، عدم آموزش به زبان مادری در ایران

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, اسفند ۱۲, ۱۳۹۲ - 0 comments
اومود اورمولو
حکومت ترکیه که پاکتی با محتوای تضمین قانونی حقوق اساسی و آزادی های فردی برای تسریع هر چه بیشتر روند دمکراتیزه کردن ترکیه به مجلس ملی ترکیه ارائه داده بود پس از رای گیری مورد قبول مجلس ترکیه واقع شده و مبدل به قانون گردید.
فارغ از اینکه محتوی پاکت دمکراتیزه کردن ترکیه دربرگیرنده کدامین موارد در جهت تضمین حقوق اساسی و آزادی های فردی بوده یکی از مهمترین مباحث گنجانده شده در پاکت مذکور مبحث آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری تمامی گروههای ائتنیکی و زبانی موجود در ترکیه بوده است. 
آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری
بر اساس محتوای پاکت از این پس مدارس خصوصی برای "آموزش به زبان مادری" و "آموزش زبان مادری" گروههای زبانی و ائتنیکی ترکیه‌ای به شرطی که زیر مجموعه سیستم آموزشی ترکیه باشد را به رسمیت شناخته است. قانون اساسی ترکیه برخورداری از حق آموزش را مورد ضمانت قرار داده و با افزوده شدن بندهای مرتبط با آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری گروههای ائتنیکی و زبانی ترکیه‌ای از این پس در صورتیکه ارگان و یا سازمانی سدی در برابر آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری گروههای زبانی و ائتنیکی ایجاد نماید به واقع مرتکب جرم خواهد گردید و پیگیری قضائی را می توان آغاز نمود. جذائی که در قانون اساسی برای سد نمودن حق برخورداری از آموزش دیده شده 2 تا 5 سال حبس می باشد. 
آموزش به زبان مادری در ایران
متاسفانه گفتمان حاکم در جغرافیای ایران نه تحقق حقوق اولیه‌ای فردی و اجتماعی همچون حق برخورداری از آموزش به زبان مادری بلکه وجود یا عدم وجود گروههای ائتنیکی و زبانی متعدد به غیر از گروه اقلیت حاکم فارس زبان می باشد. اکنون نیز در ایران به صورت سیستماتیک و رسمی بافت چندملیتی، چنددینی، چندزبانی و چندفرهنگی ملل موجود در جغرافیای ایران از سوی دولت و ملت حاکم کتمان می گردد. دولت حسن روحانی نیز که در ایام تبلیغاتی ریاست جمهوری سخن از تاسیس فرهنگستان زبان ترکی و به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری در سفر به شهرهای ترک نشینی همچون تبریز، اورمیه، اردبیل و ... داده بود علارغم گذشت 6 ماه از آغاز به کار دولت شاهد عدم تغییر نگاه امنیتی به مسئله زبانهای ملی و آموزش به زبان مادری گروههای ائتنیکی محکوم می باشیم به طوریکه علی یونسی که با سمت غیراجرائی مشاور رئیس جمهوری در امور به اصطلاح اقوام تعیین گردیده مسئله آموزش به زبان مادری را نه خواست عمومی جوامع محکوم بلکه نظر چند گروه سیاسی اقلیت و مبحثی روشنفکر مابانه خوانده است.      
منبع ترجمع خبر:
http://tinyurl.com/mrmp7h4

تهیه و تدوین کتب آموزش زبان لاز در انستیتوی لازهای ترکیه

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - یکشنبه, اسفند ۱۱, ۱۳۹۲ - 0 comments
اومود اورمولو
انستیتوی لاز با همکاری دکتر اسماعیل بۇجاقلیشی در حال اتمام تهیه و تدوین کتب مرتبط با آموزش زبان لاز در دوره ابتدائی سیستم آموزشی ترکیه می باشد، به همراه کتب آموزش زبان لاز شاهد آماده سازی لغت نامه لاز و در عین حال فراهم نمودن زیرساختهای برگزاری کنگره بین المللی زبان از جمله مهمترین برنامه های انستیتوی لاز ترکیه می باشد.
وزیر آموزش و پرورش ترکیه پس از شروع به فعالیت نمودن انستیتوی لاز‌ شناسی ترکیه در مه 2013 دستور تهیه و تدوین کتب آموزشی زبان لاز را صادر نموده بود. انستیتوی لاز شناسی ترکیه نیز پس از دعوت رسمی وزیر آموزش و پرورش برای تدوین کتب آموزشی، لاز شناس و زبان شناس نامور اسماعیل بۇجاقلیشی را به کمک فرا خواند. اکنون مراحل تهیه و تدوین کتب آموزشی زبان لاز به اتمام رسیده و به زودی برای دریافت مجوز رسمی به وزارت آموزش و پرورش ترکیه ارسال خواهد شد تا در صورت رای مثبت وزارت آموزش و پرورش ترکیه از سال جدید تحصیلی پیش رو کودکان لاز بتوانند در سیستم آموزشی ترکیه زبان مادری خود را فرا گیرند. کتبی که برای آموزش زبان مادری کودکان لاز تهیه و تدوین  گردیده در کلاس های 5، 6، 7 و 8 دوره ابتدائی ترکیه مورد کاربرد قرار خواهد گرفت.
مشقت تهیه و تدوین کتب آموزش زبان لاز
خانم ارن که از موءسسین انستیتوی لاز می باشد تهیه و تدوین کتب آموزش زبان مادری برای کودکان لاز را مشقت بار توصیف می کند. وی دانستن تمامی لهجه ها و زیرگروههای زبانی لاز و تسلط علمی و زبان شناسی کافی به مسائل تربیتی را از جمله مشقات تهیه و تدوین کتب یاد شده معرفی می کند. در عین حال ایشان از ناکافی بودن کارشناسان خبره‌ای که بتوانند هم به مسائل علمی زبان لاز، تهیه و تدوین کتب آموزشی مختص لازها و کارشناسان آموزشی و تربیتی آشنا به فرهنگ لازها باشد خبر می دهد. 
به صورت رسمی و قانونی از 2 سال پیش در ترکیه با تصویب و تغییرات قانون اساسی آموزشی زبان مادری زبانها و لهجه های تمامی شهروندان ترکیه آزاد گردیده است. برای آموزش زبان مادری گروههای ائتنیکی در سیستم آموزشی ترکیه وجود 10 دانش آموز نیز از جمله شرایط اولیه تشکیل کلاس بیان گردیده که در بعضی از مناطق به علت کمی دانش آموزان لاز کلاس ها تشکیل نشد. مشکل اساسی دوم کمبود معلم برای تدریس آموزش زبان لاز می باشد، برای مثال در بعضی از مناطق نیز علارغم وجود 10 دانش آموز به علت کمبود کادر آموزشی کلاس های آموزش زبان لاز تشکیل نگردیده است. 
بنا به گفته های خانم ارن برای حل مشکلات یاد شده می باید کادر آموزشی زبان لاز تحت نظر مستقیم وزارت آموزش و پرورش ترکیه به فعالیت بپردازد و برنامه های مدونی برای آموزش زبان لاز در حین خدمت نیز فراهم گردد. در دیگر سو می باید تحت حمایت دانشگاههای ترکیه انستیتوهائی برای تربیت کادر آموزشی گشایش یابد. 
تعداد لازها در ترکیه و خطر مرگ زبانی لاز   
بر اساس گفته های انستیتوی لاز شناسی در ترکیه حدود 1 میلیون لاز در حال زیستن می باشند که از این تعداد بیش از 70% در منطقه قارا‌دنیز و 30% نیز در منطقه مارمارا واقع شده اند. سازمان جهانی یونسکو در سال 2010 با گزارشی که در مورد زبانهای در معرض خطر مرگ زبانی منتشر نموده بود زبان لاز را در معرض خطر مرگ زبانی ارزیابی کرده بود.  
تنوع ائتنیکی و زبانی در جغرافیای ایران
جغرافیای ایران به واقع با میزبانی دهها گروه ائتنیکی، دینی، فرهنگی و زبانی متعدد یکی از متنوع ترین و متکثرترین جغرافیاها از بعد زبان و گروههای ائتنیکی می باشد که متاسفانه به سبب سیاست های دولت- ملت سازی مصنوعی برای پدید آوردن جامعه‌ای تک زبان، تک تیپ و تک ایدئولوژیک آنهم بر اساس ویژگهای گروه اقلیت حاکم، تاکنون تنوع ائتنیکی و زبانی این جغرافیا از سوی دولت و ملت حاکم کتمان گردیده و مسئله تنوع ائتنیکی و زبانی به عنوان موضوعی امنیتی نگریسته شده است. در کنار کتمان گروههای ائتنیکی و زبانی تمامی سیاست های دولت و ملت حاکم برای یکسان سازی زبانی و فرهنگی ملل غیرفارس با توجه به سیستم آموزشی اجباری که بر پایه رسمیت انحصاری زبان گروه اقلیت حاکم پایه ریزی شده به پیش برده شده است. اکنون نیز علارغم زیست در سال 2014 روشنفکران گروه اقلیت حاکم به مانند "محمد بقائی ماکان"ها به راحتی وجود انسان غیرفارس را در جغرافیای ایران کتمان نموده و همگی انسانهای موجود در این جغرافیا را اول "فارس" و سپس به سبب فارس بودن "ایرانی" معرفی می کند. طبیعتا در کنار گفتمان به غایت نژادپرستانه پیشروان جامعه گروه اقلیت حاکم عدم درک از تنوع ائتنیکی و زبانی و تفکر یکسان ساز که همگی موجودات روی کره زمین را فارس، فارسی و سپس ایرانی پنداشتن نشان از دیدی ذات گرایانه می باشد. بی تردید تبلیغ المانها و سمبل هائی نظیر زبان به عنوان انحصاریترین زبان رسمی، تاریخ به عنوان یکی از پرشکوه ترین تواریخ بشریت، فرهنگ به عنوان داراترین و...گروه اقلیت حاکم در ایران سبب ایجاد این تفکر پوچ و تهی از واقعیت گردیده به طوریکه انسان فارس تنها به سبب فارس بودن و تزئین داشته‌ها و نداشته هایش با عنوان ایرانیت گوئی یک و سر و گردن بالاتر و ارجحتر از دیگر انسانها نمایان تر گردیده است.
آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری
در حالیکه کشورهای هم مرز ایران همچون عراق و افغانستان جنگ زده هر کدام دارای چندین زبان رسمی بوده و تنوع ائتنیکی و زبانی را به صورت مدرن و دمکراتیک در قوانین اساسی خود به صورت جزئی تعریف نموده و در پی تکثرگرائی می باشند ما در ایران شاهد عدم تغییر نگرش دولت و ملت حاکم می باشیم. هنوز در ایران روشنفکران جامعه حاکم فارس زبان قادر به درک و نقد رسمیت انحصاری زبان گروه اقلیت حاکم، تحمیل زبانن اقلیت فارسی بر دیگر ملل غیرفارس، ارائه نژادپرستی سیستماتیک، سیاست های تنوع زداع و همچنین استعمار زبانی گروههای مغلوب نمی باشند. علارغم اینکه گروههای غیرفارس در انقلاب اسلامی با هدف رفع تبعیض ها به میدان آمده بودند طی 34 سال گذشته شاهد رفع تبعیض های متعدد بر علیه گروههای مغلوب نبوده و شاهد تغییر عرضه گفتمان گروه غالب با آغشتن به سمبل های دینی و بدون تغییر محتوا می باشیم. در حالیکه دولت حسن روحانی در سفر به شهرهای ترک نشینی همچون تبریز، اورمیه، اردبیل و ... 3 وعده تشکیل فرهنگستان زبان و ادب ترکی، احیاء دریاچه اورمیه و آموزش به زبان مادری را به جامعه ترک داده بود علارغم گذشت 6 ماه و انتخاب شخصی امنیتی به مانند علی یونسی به سمت مشاور به اصطلاح اقوام که دارای هیچ مسئولیت اجرائی نمی باشد ایشان هر دو روز یک بار مسئله آموزش به زبان مادری را مسئله بعضی از گروههای سیاسی و روشنفکری به اصطلاح اقوام معرفی می نمایند و خواست جوامع مغلوب نمی دانند و در عین حال مسئله تبعیض زبانی در ایران را با دیدی تقلیل گرایانه نگریسته و سعی در گنجاندن 1 -2 ساعت کلاس آموزش زبان مادری گروههای مغلوب در سیستم آموزشی را در سر می پرورانند، گوئی ملل غیرفارس در هنگام مالیات دادن نه به صورت 100% بلکه 1-2% مالیاتی را که شهروندان فارس زبان می دهند را به دولت حاکم می پردازند و می باید از امکانات آموزشی و پرورشی دولت نیز تنها 1-2 ساعت بهره ببرند.
راه ها و پیشنهادهائی برای رفع تبعیض زبانی در ایران(با محوریت زبان ترکی)    
- برچیدن رسمیت انحصاری زبان اقلیت حاکم
- پایان دادن به سیاست های ورشکسته آسیمیلاسیونی و راسیستی
- رسمی نمودن زبان ترکی به صورت سراسری و تحت ضمانت اجرائی قانون اساسی
- تاسیس انستیتوهای متعدد زبان شناسی ترکی و تربیت معلمین جهت آموزش زبان ترکی  در مناطق ترک نشین
- تهیه برنامه های مدونی با توجه به الگوهای موجود در کشورههای چندملیتی و چندزبانی
- عدم تحمیل زبان گروه اقلیت حاکم به هر نام و عنوانی
- ساخت برنامه های آموزش زبان ترکی و پخش از شبکه های سراسری رادیو و تلویزیون
- تاسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی
- تهیه و تدوین کتب آموزش زبان ترکی 
- تدوین برشورهائی در مورد فواید آموزش زبان مادری و چندزبانگی
- سوق دادن تمامی کودکان ملل غیرفارس و فارس زبانان به سمت آموزش چندزبانه و چندفرهنگی         
منبع ترجمه خبر: سایت ترکی الجزیره، ترجمه گزارش وئرجهان ظفراوغلو
http://tinyurl.com/mb9ymgb
با پشتیبانی Blogger.
 
UrmiyeNews.Com - Batı Azerbaycan'ın Sesi
Tema: Bal Medya