دانش‌آموزان اروپایی زبان‌های خارجی بیشتری می‌آموزند

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - شنبه, مرداد ۲۰, ۱۳۹۷ - 0 comments
ترجمه: اومود اورمولو
انگلیسی، فرانسوی یا اسپانیایی، بسیاری از دانش‌آموزان اروپایی در مدرسه زبان‌های مذکور را فرا می‌گیرند و به همین سبب در قیاس با دانش‌آموزان آمریکایی‌ یک گام در پیش‌اند.
بر اساس نتایج پژوهش مرکز Pew Research Center حدود 92% دانش‌آموزان اروپایی 1 زبان خارجی را در مدرسه فرا می‌گیرند، بر خلاف اروپا این رقم در میان دانش‌آموزان آمریکایی حدود 20% سنجیده شده است.
سیستم آموزشی تفاوت را ایجاد می‌کند
دلیل تفاوت یاد شده در سیستم آموزشی قرار دارد. اغلب دانش‌آموزان اروپایی بایستی قبل از دیپلم حداقل 1 زبان خارجی را در مدرسه فرا گیرند. در آمریکا چنین الزامی وجود ندارد. در 24 کشور از 29 کشور مورد تحقیق حداقل 80% دانش‌آموزان 1 زبان خارجی را فرا می‌گیرند. در لیختن‌اشتاین، لوکزامبورگ، مالتا، نروژ، سوئد، رومانی و فرانسه سهم درصد یاد شده 100% می‌باشد.
هلند با 70%، پرتغال 69% و بلژیک با 64% در لیست کشور‌هایی قرار دارند که می‌بایستی دانش‌آموزان حداقل 1 زبان خارجی را بیاموزند. بلژیک با 64% در انتهای لیست کشورهای مورد تحقیق واقع شده است. نتایج تحقیق یاد شده از فراگیری حداقل 1 زبان خارجی در دوره دبیرستان را ثابت می‌کند.
در آمریکا تنها 10 دولت محلی از 50 دولت فدرال وظیفه فراگیری 1 زبان خارجی در دوره دبیرستان و قبل از دیپلم را ملزم نموده‌اند. در بسیاری از مدارس دانش‌آموزان آمریکایی می‌توانند کلاسهای آموزش زبان را با کلاس‌های دیگر تعویض نمایند.
در بریتانیا دانش‌آموزان تشویق می‌شوند که زبان‌های خارجی بیشتری را فرا گیرند تا از معایب Brexit در امان بوده و بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند.
منبع ترجمه: بخش آلمانی یورونیوز      
https://tinyurl.com/yal9ct7j
در حالیکه سیستم‌های آموزشی کشورهای توسعه‌یافته به اهمیت آموزش زبان‌ها و تنوع زبانی در سیستم آموزشی پی‌ برده‌اند در ایران ما شاهد سیستم آموزشی ورشکسته‌ای می‌باشیم که رسالتش به‌بار آوردن انسان‌هایی تک‌زبانه، تک‌تیپ و ایدئولوژیک بنیان نهاده شده است. سیستم آموزشی تک‌زبانه‌ای که بر پایه زبان اقلیت حاکم شکل گرفته و امتیازات ویژه‌ای را برای کودکان فارسی‌زبان و مضرات متعددی را برای کودکان غیرفارس به ارمغان آورده است، سیستم آموزشی ایران به همین سبب بازتولید کننده تبعیض موجود در جامعه ایران و تداوم‌بخش آن برای نسل‌های آتی می‌باشد. به همین سبب هست که بسیاری از فعالین ملل غیرفارس از جمله اکتیویست‌های تورک‌ها خواهان رسمیت زبان‌ها و کاربردشان در سیستم آموزشی ایران‌اند.

Türkiye séçimleri haqqında: İleri démoqrasiden tek adam rejimine doğru

Kategori: , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, تیر ۰۴, ۱۳۹۷ - 0 comments
Umud Urmulu
Türkiye séçimlerinden qısaca izlenimlerim:
-Türkiye 80 milyonluq bir ölke olaraq 5 iledek tekce Erdoğan’a insafina emanet.
-Türkiye tolumu 16 nisan referandumunda olduğu kimi ortadan ikiye bölündü.
-Türkiye'nin yüzde 50'sine yaxını dayatılan yéni organ neqlini gine redétdi.
-Erdoğan'ın Türkiye toplumunu bölüb ve 'men' ve 'öteki'ler siyasetinin getirdiği oy nedeniyle devam édib ve toplumdaki qutublaşma daha da artacaqdır, Çünkü Erdoğan indiyedek sergilediği tavır kimi tekce ona oy vérenlerin sesi ve Cumhurbaşqanı olmuşdur ve bu durum devam édeckdir. 
- Toplumun en az yarısının istekleri yox sayılmaya devam édecekdir.
-Çoxulcu ve çox rengli bir Türkiye deyil, bir elde toplanan bütün méda gücünüde qullanaraq daha ‘tek sesli’ bir Türkiye 80 milyonu gözleyir.  
- Démoqratik bir siyasal sistemin olmazsa olmazı olan ‘quvvetler ayrılığ’ının Türkiye’de olduğundan söz étmek artıq olanaqsızdır, Türkiyede artıq quvvetler birliği tek adamda toplandı. 
-Erdoğan toplumun yüzde 50’sinin oyunu ve desteyini alaraq daha da otoriterleşecekdir.
- Erdoğan tipi başqanlığın sınırı ve yétgilerinin haraya dayandığını, Erdoğan bile bilememekde ve yéni dönemde yapboz uyqulaması bolca yaşanacaqdır.
- Türkiye démoqrasısı daha da gérileyecekdir, çünkü Erdoğan’ı dénétleyecek ve denge oluşduracaq héç bir qurum ve quruluş artıq yoxdur.
-Türkiyen’in dünya’da, Ortadoğu, İslam âlemi ve Türk Cumhuriyetlerindeki sayqınlığı daha da azalaraq gérileyecekdir. Artıq Türkiye bir rol model ölke deyil, axsaq bir parlaménter démoqrasiden tek adamın yönetdiği bir ölke imajını vérmekdedir. Türkiyen’in bütün ayrıcalıqlarına kölke düşürüldü ve artıq sıradan bir Ortadoğu ölkesidir.
-Türkiye toplumu önceden daha çox 'muhafazakâr daha milliyetçiliğe yöneldi. 
-Ékonomik sıxıntıların yaşandığı çoxu ölkede milliyetçilik duyquları artar ve biréyler bencilleşerek indiki çalxantılı durum daha pisleşmesin, daha kârlı çıxım diye qurtarıcı sandığı biréye asılırlar. Türkiye'nin ékonomik durumu ortada ve gédişat ise héç  yaxşı deyil ve zorlu ékonomik günler Türkiyeni gözleyir.
-Tekce bir ölkede séçim olur diye, orada démoqrasının olduğundan söz étmek olmaz. Dünya siyasal tarixinde görüldüğü kimi bir çox sıradan siyasetçi zamanla yétgilerin bir elde toplanmasından dolayı güc zeherlenemsi yaşayayıb, otoritérleşerek néce séçimle geldiği ve diktatörlüğe évrildiğine tanıqlıq étmişdir. Démoqrası séçilen çoxunluğun, azınlığın ne qeder haq ve huququnun qoruduğu, geliştirdiği ve savunduğuyla ölçüler. Hele çoxunluq deyil de yüzde 50 ise, bu ‘uzlaşını’ gerekli qılar. Türkiyen’in söz dağarcığında ‘uzlaşı kültürü’diye bir qavram yoxdur.
Ve son söz olaraq yüzde 98 İran İslam Dévrimine oy vérmiş bir toplumun biréyi olaraq, bugün 40 il sonra ve dördüncü quşaq olaraq o séçimin bedelini İran’in her açıdan çöküşüyle ödemekdeyik. Türkiye’de ise en az toplumun yüzde 50’si her açıdan bu pis gédişatın bilincinde olub ve bilincli yurddaşlar olaraq davranmaları, Türkiyen’in İran olmayacağının en böyük garantisidir. 

گام بلند مقدونیه جهت رسمیت دوزبانگی، اصرار بر سیاست‌ ورشکسته تک‌زبانگی در ایران

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - یکشنبه, دی ۲۴, ۱۳۹۶ - 0 comments
گام بلند مقدونیه جهت رسمیت دوزبانگی، اصرار بر سیاست‌ ورشکسته تک‌زبانگی در ایران
اومود اورمولو
طرح قانونی با نام "کاربرد زبان‌ها" در مجلس مقدونیه که امکان استفاده رسمی از زبان آلبانیائی را در کنار زبان رسمی فعلی مقدونیه فراهم میکند، با موافقت نمایندگان از مجلس مقدونیه رای آورد.
علارغم عدم شرکت دو حزب "سازمان انقلابی مقدونیه" و "اتحاد ملی دمکراتیک" که احزاب مخالف در مجلس‌اند، نمایندگان در رای‌گیری اول طرح یاد شده 69 رای آری دادند که سبب گذر به مرحله دوم رای‌گیری گشت که در مرحله دوم نیز با 26 رای موافق و 1 رای ممتنع طرح کاربرد زبان‌ها از مجلس مقدونیه رای مثبت گرفته و به تصویب رسید.
بنا به سخنان آرتان قرۇبی از حزب اتحاد دمکراتیک با تصویب قانون کاربرد زبان‌ها از این به بعد تمامی شهروندان در تمامی ارگانهای مرکزی حس برابری میان زبان‌های آلبانیائی و مقدونی را احساس خواهند نمود. آرتان یادآوری می‌نماید که با انتشار طرح تصویب شده در روزنامه رسمی هیچ مانعی بر کاربرد زبان آلبانیائی در بناهای مجلس، رئیس جمهور و دیگر بناها وجود نخواهد داشت.  وزیر دادگستری مقدونیه نیز با تصویب قانون کاربرد زبان‌ها از رسمیت زبان آلبانیائی که زبان 20% شهروندان مقدونیه می باشد سخن گفته است. 
گئورگ ایوانوف رئیس جمهور مقدونیه در سخنرانی آخر سال خود در مجلس با انتقاد از طرح کاربرد زبان‌ها، طرح یاد شده را تهدیدی برای ساختار یکپارچه مقدونیه اعلام نموده و آن را متضاد با قانون اساسی خوانده بود.
تداوم سیاست شکست خورده تک‌زبانگی در ایران
علارغم تسریع روندهای منطقه‌ای و جهانی به سمت رسمیت شناختن تفاوتهای زبانی، دینی، ائتنیکی، فرهنگی که شاهدیم ما در جغرافیای ایران چندملیتی، چنددینی، چندفرهنگی، چندزبانی شاهد تداوم سیاست ورشکسته بر اساس تئوری یک ملت-یک زبانیم. سیاست دیگرستیزی که به جزء بازتولید گفتمان نفرت ائتنیکی و انشقاق هرچه بیشتر شهروندان این جغرافیاعایدی به همراه نداشته است. به باور بسیاری از اکتیویست‌های غیرفارس به رسمیت شناختن تنوع زبان‌ها در ایران به وسیله درج در قانون اساسی در کنار احقاق حقوق زبانی گروه‌های ائتنیکی مغلوب میتواند به عنوان اولین قدم دولت در جهت توقف سیاست‌های آسیمیلاسیونی و تحمیل یک زبان اقلیت در نظر گرفته شود. 
ترک‌ها با پیشنهاد گذر از سیستم آموزشی تک‌زبانه، ایدئولوژیک و تک‌تیپ‌ساز خواستار رسمیت زبان ترکی تحت ضمانت  اجرائی قانون اساسی و آموزش رسمی و اجباری زبان ترکی از مهد کودک تا دانشگاه‌اند.      
منبع ترجمه خبر:
https://tinyurl.com/yasgp6tl

نیکوس آناستاسیادس: زبان ترکی یکی از زبان‌های رسمی اتحادیه اروپا گردد

Kategori: , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, اسفند ۱۰, ۱۳۹۴ - 0 comments
اومود اورمولو
در حالیکه مذاکرات صلح میان رهبران جمهوری ترک قبرس شمالی و قبرس جنوبی در حال پیگیری می‌باشد رهبر بخش روم نشین قبرس طی پیشنهادی که به صورت رسمی به ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا ارسال نموده خواستار رسمی شدن زبان ترکی به عنوان یکی از زبان‌های اتحادیه اروپا شد.
نیکوس آناستاسیادس طی نامه‌ای در تاریخ 17 فوریه به هلند که اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد خواستار به رسمیت شناختن زبان ترکی به عنوان یکی از زبان‌های رسمی اتحادیه اروپا را مطرح نموده است، در عین حال وی طی نامه مشابهی به کمسیون اتحادیه اروپا خواستار ورود زبان ترکی به زبان‌های رسمی اتحادیه اروپا گشته است.    
رهبر بخش روم‌نشین قبرس نامه خود را چنین آغاز نموده: 
من طی این نامه قرار حکومتم مبنی  بر برسمیت شناختن زبان ترکی به عنوان یکی از زبان‌های اتحادیه اروپا را افاده می‌نمایم. 
آناستاسیادس با عطف به مباحث مطرح شده در مذاکرات عضویت قبرس در اتحادیه اروپا در سال 2002 که رسمیت زبان ترکی به عنوان یکی از زبان‌های اتحادیه اروپا مطرح بود با اشاره به علت عدم پذیرش رسمیت زبان ترکی در آن زمان با توجه به هزینه‌ها و تحقق بعضی از موانع خواستار تحقق این مسئله گردیده است. وی با اشاره به تداوم مذاکرات صلح قبرس بدون پیش‌شرط اعلام نمودن رسمیت زبان ترکی در اتحادیه اروپا خواستار تحقق زیرساخت‌های لازم برای تحقق این مسئله تاکید نموده است.      
اتحادیه اروپا و زبان‌های رسمی
اتحادیه اروپا دارای 24 زبان رسمی می‌باشد که تمامی مدارک، پرونده‌ها، اسناد، مکتوبات و ... توسط 6 هزار کادر مترجم به 24 زبان رسمی اتحادیه اروپا منتشر میگردد. برای ترجمه تمامی مکتوبات اتحادیه اروپا به زبان‌های رسمی همه ساله 450 میلیون یورو هزینه صرف میگردد. هزینه رسمیت زبان ترکی به عنوان یکی از زبانهای رسمی اتحادیه اروپا هر ساله بالغ بر 37 میلیون یورو می باشد.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/hv48dpj

تابلوهای راهنمائی رانند‌گی دوزبانه ترکی-کردی در دیاربکیر ترکیه

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - سه‌شنبه, اسفند ۰۴, ۱۳۹۴ - 0 comments
اومود اورمولو
شهردار کلانشهر دیاربکیر ترکیه در اقدامی قابل تحسین تابلوهای راهنمائی و رانند‌گی مناطق مسکونی جدید را به صورت دو زبان ترکی و کردی نموده است.
بنا به گفته‌های شهردار دیاربکیر در مناطق قدیمی و روستائی نیز اقدام مشابهی در حال پیگیری جهت دوزبانه نمودن تابلوها در حال جریان می‌باشد، برنامه‌های رسمی ارائه شده از سوی شهرداری حاکی از آن هست که امسال 500 کیلومتر از شبکه‌های راه‌های دیاربکیر میزبان تابلوهای دوزبانه کردی و ترکی خواهند بود.
کاربرد دو زبان در تابلوهای راهنمائی و رانندگی شهر دیاربکیر از ماه دسامبر آغاز گردیده و اداره راهنمائی و رانندگی شهر نیز همکاری لازم را جهت تسهیل دوزبانه نمودن تابلوها با مسئولین شهرداری داشته است.
بسیاری از شهرداری‌های مناطق کردنشین طی چندین سال گذشته طرحی به نام "شهرداری‌های دوزبانه" را جهت کاربرد و تسهیل ارائه خدمات شهردای‌ها به شهروندان مد نظر قرار داده‌اند که تعویض تابلوهای راهنمائی و رانند‌گی تک‌زبانه به دوزبانه تنها گوشه‌ای از پروژه مذکور می باشد. در اورمیه و چند شهر ترک‌ نیز طی سال گذشته چندین شهرداری‌ اقدام به کاربرد اسامی ترکی قدیمی در کنار اسامی جعلی فارسی نمود که بی‌شک جنبه نمایشی و عوام‌فریبانه داشت.
طرد چندزبانگی، اصرار بر تک‌زبانگی
جغرافیای ایران نیز علارغم میزبانی صدها زبان، دین و گروه ائتنیکی سالهاست که به صورت رسمی سیاست تک‌زبانه را برای زدودن تنوع زبان‌ها در پیش گرفته است به طوریکه به جزء موقعیت ویژه و انحصاری زبان گروه اقلیت حاکم فارسی‌زبان دیگر زبان‌ها از جمله زبان پرمتکلمی به مانند ترکی تاکنون به صورت رسمی انکار و تحقیر شده‌اند. در حالیکه بسیاری از کشورهای دنیا چندزبانگی را جهت توسعه، پیشرفت، افزایش استاندارد زندگی، رشد اقتصاد و ...امری ضروری دانسته و سیاستهای کلان دولت در جهت پدید آوردن نسلی چندزبانه برنامه‌ریزی میگردد در ایران ما شاهد تداوم گتمان تک‌زبانه برای پدید آوردن نسلی تک‌تیپ و تک‌زبان با توجه به ویژگی‌های گروه اقلیت حاکم می‌باشیم.   جامعه ترک‌ها از هر فکر و ایده سیاسی، ایدئولوژی و نگاه همگی بر رسمیت و سراسری اعلام نمودن زبان ترکی و ضمانت اجرائی ان از سوی قانون اساسی اتفاق نظر دارند، درعین حال خواستار گذر از سیاست تک‌زبانه به سیاست‌های چندزبانه می‌باشند. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/zuk5bhg   

با پشتیبانی Blogger.
 
UrmiyeNews.Com - Batı Azerbaycan'ın Sesi
Tema: Bal Medya