نگرشی بر مفهوم Catalonia is not Spain

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - شنبه, مهر ۰۸, ۱۳۹۱ - 0 comments
اومود اورمولو
کاتالان از دیروز تا امروز
در سال 1939 – 1931 و در دوره دومین جمهوریت برای اولین بار منطقه کاتالان توسط سیستم سیاسی وقت اسپانیا با عنوان منطقه خودمختار شناخته شد، فقط پس از قطب بندی جناح های چپ – راست که منجربه شروع جنگ داخلی گشت با پیروزی ژنرال فرانسیسکو فرانکو (Francisco Franco) مدیریت های مناطق خودمختار نیزبه پایان خود رسیدند. پس از آن اسپانیا به رهبری فرانسیسکو به مدت 40 سال در دیکتاتوری مطلق به سر برده و مناطق ملی خودمختاری نظیر باسک، کاتالان، گالیسیا و .. تماماً تحت و جزئی از سیستم مرکزی واقع گشتند. در آن زمان که جنبش فاشیسم در اروپا به عنوان ترندی شناخته می شود فرانکو رهبری این ترند را در اسپانیا بر عهده داشت. در آن زمان گروهای مرکزگرا مهمترین و نزدیک ترین حامی گروههای راست گرا برای ترویج آرگمانهای ملی گرای در اسپانیا بودند، فقط در مناطق ملی به مانند باسک، کاتالان و گالیسیا که خودمختاری خود را از دست داده و در فضای خفگانی بودند نیروی مقاومت جدی در حال شکل گیری بود که این مقاومت ها نیز سبب بیشترین برخوردها در این مناطق ملی می گشت. رفته رفته سربازان مسلح فرانکو قادر به خواباندن اعتراضان مناطق ملی نبوده و سربازانی جنگجو در ازای پرداخت پول از جغرافیای مراکش تا آفریقا را برای خوبااند این اعتراضات به خدمت می گرفت. اکثر این جنگجویان بدون اینکه آموزش نظامی و دوره ی ببینند تنها مفهوم را که می توانستند متوجه شوند کشتن بود و در مناطق ملی دست به فجایع انسانی متعددی زدند، در آن زمان به این گروهها جلادان باسک و کاتالان گفته می شود و حتی امروزه نیز بسیاری از میراث داران این اهالی که در کاتالان ساکن اند به طور جدی با آنتی پاتی نگریسته می شوند. کشتارهای بی حد و مرز این جنگجویان سبب بروز گروههای گریلا در مناطق ملی کاتالان و باسک گردید.
در سال 1975 و با مرگ فرانکو گروههای طرفدار فرانکو با رهبری سوارز که نگای مدرن به مسائل داشتند و حامیان پادشاهی برای غلبه بر شکل گیری دوباره جنگ داخلی با تلاش ها و فراز و نشیب های فروان پس از چندین سال توانستند اولین قدم های اسپانیا را برای ورود به دمکراسی معنا بخشند. در سال 1978 قانون اساس دمکراتیک اسپانیا به تصویب رسید که در این قانون اساسی اسپانیا به 17 منطقه خودمختار و 2 شهر خودمختار تقسیم بندی گشت. بدین سبب مناطق ملی خودمختار با توجه به قانون اساسی جدید دارای اختیارات بیشتری گشتند، گرچه در زمان جمهوریت دوم این مناطق به عنوان خودمختار شناسائی می شدند ولی در قانون اساسی جدید بسیاری از حقوق این مناطق به رسمت شناخته شد. ولی در دیگر سو مناطق ملی به مانند باسک خودمختاری را پاسخگوی نیاز جامعه ندانسته و خواستار به رسمت شناختن حق استقلال نیز بودند، در دیگر سو منطقه ملی کاتالان نیز تحقق خواستی مبتنی بر استقلال کامل اقتصادی را خواستار بود. منطقه ملی باسک جمله و مفهوم " تمامی مناطق ملی جزئی از ملت اسپانیا می باشند" که در قانون اساسی 1978 به تصویب رسیده بود را مخالف حق تعیین سرنوشت (Self Determination) می دانستند و خواستار عدم جایگیری این بند از قانون اساسی شده بودن، در آن سو نیز به غیر از مناطق ملی باسک دیگر مناطق ملی رفرم های صورت گرفته را نعمتی برای تحقق خواسته های خود می دانستند.
داستانی به مانند سیندرلا
طلب درخواست استقلال منطقه ملی باسک به صورت همه جانبه ادامه داشت و با برخورد دولت مرکزی با این خواست به حق سازمان تروریستی ائتا (Euskadi Ta Askatasuna) شکل گرفت، پس از موج نارضایتی های اقتصادی صداهائی مبنی بر اعلان استقلال و به رسمیت شناختنش نیز از سوی منطقه ملی کاتالان نیز به گوش می رسید. پارلمان ملی کاتالان علارغم اینکه خواست استقلال را به صور تصریح بر زبان نمی آورد ولی در فوریه 2006 در طرح پیش زمینه قانون اساسی کاتلان جمله "کاتالان یک ملت می باشد" را نهاد، این مرحله مهمترین و اولین قدم از تمایز هوی کاتالان با هویت اسپانیا بود.
اکنون کاتالان ها در حالی که خودرا ملتی جدا از اسپانیا می دانند بر احقاق حقوق بیشتر خویش از مالایاتهائی که می پردازند نیز می باشند. کاتالان به علت وجود منابع غنی اش یکی از ثروتمندترین مناطق اسپانیا می باشد، کاتالان تنها از 33% مالیات هائی که به سیستم مرکزی ارائه می کند بهره مند می گردد و 67% مالیاتی که ملت کاتالان به دولت مرکزی اسپانیا می دهند در نظرشان بیشتر خراج تلقی می گردد. سیستم مرکزی اسپانیا تنها 33% از مالیات پرداختی مناطق ملی به جزء باسک و Navarro را به مناطق ملی ارائه می کند. این وضعیت در دیگر مناطق ملی سبب ایجاد حساسیت هائی مبتنی بر استقلال سیاسی و اقتصادی گشته است. اگر روزی در بارسلون با یکی از کاتالانها به گفتگو بنشینید تنها نکته ای که در مورد نوع نگاه کاتالان ها به سیستم مرکزی و دیگر مناطق ملی را می توانید حس کنید نوع جبری هست که در پرداخت مالیات به سیستم مرکزی ارائه می شود.
کاتالان ها که نسبت به دیگر مناطق ملی دارای مدیریت و کنترل اقتصادی بیشتری می باشند با شروع بحران اقتصادی در اروپا و وضعیت بغرنج اسپانیا خواسته های سیاسی و اقتصادی که عدم وابستگی به مرکز را هدف گزاری کرده بود از سوی کاتالان ها دوباره به روز شده و سبب ایجاد مشکل میان حکومت مرکزی و منطقه ملی کاتالان گشت. فقط این خواست از سوی اقتدار محافظه کار سیاسی موجود که حزب خلق (PP) با عدم پاسخگوئی مواجه شده و سبب تحرکت ایده های استقلال طلبی گشته است. تا قبل از ورود بحران اقتصادی به اسپانیا طلب استقلال در بین ملت کاتالان بسیار ناچیز بود ولی نتایج آمارهای صورت گرفته پس از بحران اقتصادی گسترش و افزایش شدید خواست استقلال را نشان می دهد. در مواجه با قبول و اعلان استقلال اقتصادی از سوی سیستم مرکزی و اعلان استقلال در حین بحران اقتصادی می تواند از سوی خود کاتالانها نکته مثبتی بر حق استقلال سیاسی و اقتصادی تلقی گردد.
برداشت آزادی از نوشته اوزجان اویوت – آکادمی بین المللی سیاست ترکیه 

Dolu, Qar və Yağışda Qalan Güney Azerbaycan Demprem Vurmuşlari

Kategori: , , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - شنبه, مهر ۰۸, ۱۳۹۱ - 0 comments

Güney Azərbaycanin Təbriz, Əhər,Həris, Vərziqan vs bölgələrində Deprem (Zəlzələ) olduqdan sonra hələ insanlar Qar, Yağış və Dolu Yağmasına Rağmən ginə iran Dövlətinin bölgədə paylaşdığı çadırlarda yaşamaqdadırlar.
alıdığımız bilgilərə Görə Güney Azərbaycanin Deprem vurmuş bölgələrində neçə Gün olur Dolu, Qar və yağış yağmaqdadır və eləcə Çadırlar bilə palçığa batmış durumdadırlar, ancaq iran dövləti qonuyu gizlətməyə çalışmaqdadır.
Güney Azərbaycan Depremində 30 Gündən çox keçməsinə Rağmən hələ iran Dövləti bölgədə Güvənılır sığınacaq sağlamadığı bir soru işarətidir, iran dövləti və özəliklə Mahmid Əhmədinejad 45 Gün içindı yeni Evlər tikəcəğini söyləmişdir ancaq nemçə gün olur o 45 bitmişdir və Deprem Vurmuş insanlar ginə çadırda yaşamaqdadırlar.
dünən bölgədə Yağış, Dolu və Qar bilə yağmış və bölgə valılığının dediğinə Görə çadırlar yaxşı bir yerdə olmadıqları üçün bütün çadırlara su dolmuşdur.
bölgədən alınan bilgilərə Görə iran dövlətinin sözdə tikintiləri çox yavaş sürətlə tikilməktədir və bölgənin hava durumuna görə hələ aylarca bitmələri sürəcəkdir, bölgədə ən isti saatlrda hava durumu 8-10 dərəcə olmaqdadır.
ən ilginç olaraq iran dövləti Deprem vurmuş insanlardan yenı və Güvənılır sığınacaq vermək üçün 3-5 milyon Tümən pul istəmçişdir ancaq birisi yox desin Deprem vurmuş və hər şeyini itirmiş insanlar necə və hardan bu pulu üdəyəcəklər? 
Deprem Vurmuş Bölgə Ulusu və eləcə iran sınırlarında bulunan Türklər üçün iran Dövləti Deprəm vurmuş bölgə haqqında son dərəcə ilgisiz və bir sömürgə Gözülə yaxınlaşmaqdadır.

İnternet Özgürlüğünde İran Sonuncu oldu

Kategori: , , , , , , , , Umud Urmulu - جمعه, مهر ۰۷, ۱۳۹۱ - 0 comments

Iran dövləti neçə Gün olur Google, Gmail və bir neçə internet xidmətini yasaqlamışdır, ancaq bu birinci dəfə dəyil və sonuncuda olmayacaqdır. Iranda Google, Gmail dışında Youtube, Facebook, twitter vs kimin sosyal ağlarda illərdir yasaqlanmaqdadır, ancaq bu yasaqa rağmən minlərcə istifadəçi bu düşərgələrı qullanmaqdadır.
Özgürlük Evının yaydığı bilgilərə görə iran,Çin, Kuba vs kimin basqıcı rejimlər Dünyada internet Özgürlüğünə bir düşmən sayılmaqdadırlar. Freedomhouse yaydığı yeni raporda Çin kimin ölkələrin inernet yasaqlığını ilişgin uyğuladığı siyasətləır iran kimin ölkələrə bir örnək olduğunu savunmuşdur. Eləcə iran, Özbəkistan və Belarus internetə yasaq uyğulamaqda çin siyasətlərindən yararlanmaqdadırlar.    
Raporda Estonya Dünyanin ən Özgür internetinə sahib olduğu söylənilməktədir. 

iran'da farsların Əfğanlara Qarşı uyğuladığı irqçiliqdan örnek

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - جمعه, مهر ۰۷, ۱۳۹۱ - 0 comments
bu yazıda iranda olan Türk – Ərəb kimlik və dillərinə qarşı irqçiliqdan danışılmayaxcaq tərsinə farslarla çox yaxşı Dil- kimlik ortaqlıqları daşıyan Əfğanlarla ilgili fars miliyyətçilərinin uyğuladıqları irqçi tavıra bir deyinəcəyik.
Əfğanistanda yaşayan Ulus iran’li fars milliyyətçiləri tərəfindən həmişə aşağılanaraq saldırqan və irqçi bir tavır sərgilənməktədir, yeni bu tür irqçi olayda fars bir Müğənnı qonuila ilgili son dərəcə irqçi bir mahni oxumuşdur. Farsca taxma adı Hiçkəs və gərçək adı Soroush Lashkary olan insan oxuduğu mahnıda özünü Hitler olaraq tanıdıb və Əfğanlara bir soyqırım yapmanın önərir, eləcə o Əfğanları bir köpə olaraq dəyərləndirib və onları Arı irqin zərbə vurduğunu söyləyir, iranda Pan iranism və fars irqçiliği təməli Arı dediğimiz irqa dayanaraq şəkilləndirməktədir.  
Bir insan irqçi ola bilir ancaq bizə soru budur nədən fars toplumu və yazara, müğənnı, medya, Dərgilər , aydın vs bu tür açıqca irqçi söyləmlərə qarşı tutum sərgiləməməktədir v ətərsinə öz səssızlığılə bir tür dəstək sağlayıb və fars toplumunun çeşidli irqçi və saldırqan tavırlarını meşrulaşdırmadadır. 
Bu mahnı sanırm bir neçə Əfğanlının bir qadına təcavüz etdikdən sonra yayınlanmışdır ancaq fars miliyyətçiləri bir yanlış işi daha böyük yanşılıqla düzəltməyə çalışmışlar. Bir neçə Əfğanlı bir qadın təcavüz etmək kəsinlik hər baxımdan yanlışdır ancaq gəlib Əfğanlı kinmliyini amaclayaraq bir soyqırım yapalım çağırısında bulunmaq mahnıda olduğu kimin Hitler kimin çağı keçmiş düşüncələrın işidir.    
Bu mahnının Türkcə çevrisi:
Deyirlər Hitler bir Böyük Qan içənimiş / Ulusu məhv edib və bir Nəslə qarşı oldu / Əsil insanlar və Ağıllılar o Nəsildən dəyildi, həyə ölüm onları haqqıdır /  Hitlerin Sözü budur ki gərək mənim Nəslimin Qanı təmiz olub və bir ola / Tarixə baxdığımızda Arı irqinin harada olduğunu görürük / bugün baxın görün Arı irqçi necə durumda / eləcə Əfğanlılar bizim Nəslə yaxınlaşıblar / Əfğanlılar iranlilarla Evliliği öz haqqlrı bilirlər / Dövlətdən öz haqqlarını istəməktədirlər / Səsınızı kəsın / Cibimdə Səsinizi kəsəcək alət var/ Sizin Qanınızla Duş tutacam 
Həyə Mən hitlerem, Əfğanlıların Baışını kəsərəm mən Öz şərəfəmi qoruyuram.
Əfğanlılar Köpəkdən kirlidilər / onları pis qoxuları həmiş km uzaqlıqdan gəlir / gördün o klipi ki Əfğanlilar bir Qadına Təcavüz evidi / o Qadın iranlıdır / bu olay nədəni Qyrət və igidliğin olmamasından qaynaqlanır / indi bir dəqiqə düşün / iranli nəqədər filmlərdə kiçilibdir / Əfğanli Ləhcəsilə kliplər yaradılır / iran TV bir əfğanli seryal yaradır / Əfğanlilar bu seryalda rol alamqla pul qazanırlar / bunlar kirli və şərəfsizdilər / mən bu müqəddəs toprağıma and olsun / dostluğu bir kənara bıraxıb/ hər gün bir neçəsinə bir neçə Xət (bıçaq yarası) sala bilərəm.
Həyə Mən hitlerem, Əfğanlıların Baışını kəsərəm mən Öz şərəfəmi qoruyuram.
Əfğanli və iranli ilişgisi bitdi / əyər dostluqda varsa bitdi / onlar bir güvənlik sorundur / onları öldürməklə sənin kâbusun bitəcəkdir / onlar heç bir bəlgələri olamdan irana gəlirlər / görəsən gələcək Təcavüza uğrayan kim olacaqdır / Əfğanlari öldürmək Vacibdir / onları öldürmək sənin fikrin olmalıdır / hər əfğanli başına Armağan olmalı / onların başlarını kəsmək nə qədər keyfli bir iş.
Həyə Mən hitlerem, Əfğanlıların Baışını kəsərəm mən Öz şərəfəmi qoruyuram.
Youtub.comda videusu
MP3 olaraq indirilməsi

جامعه فارس زبان و نژادپرستی بر علیه مردم افغان

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - جمعه, مهر ۰۷, ۱۳۹۱ - 1comments
در این مقاله سعی در به تصویر کشیدن نژادپرستی موجود در لایه های مختلف اجتماع فارس زبان بر علیه هویت های ترک و عرب نداشته بلکه به موضوع نژادپرستی نسبت به جامعه افغان خواهم پرداخت.
گروهی از مردم کشور افغانستان با مردم فارس زبان ایران دارای پیوندهای زبانی، هویتی و ... عمیقی میباشند ولی علارغم این پیوند عمیق مردم افغانستان سالهاست که از سوی هم زبانان و هم هویتان فارس زبان ایران خود مورد نژادپرستی واقع می شوند، جدیدترین این نوع نژادپرستی ها از طرف خواننده ای با نام مستعار هیچکس (سروش لشکری متلود 17 اردیبهشت 1364) به روز شده است، ایشان طی آهنگی دقیقاً رفتار جامعه فارس زبان نسبت به افاغنه را منعکس می کند.
در ترانه و مفاهیم بکاربرده به شدت المانهای نژادپرستی بکاررفته و دقیقاً همانطور که در متن ترانه نیز می آید خواننده و طبیعتاً انسانها و افکار پشت سرش خود را هیتلر نامیده و علاوه براینکه مردم افغان را پست معرفی می کنند دستور قتل عام این موجودات پست را نیزهمواره صادر می کنند. احتمالاً متن ترانه و افکار پشت سرش پس از انتشار ویدئوئی که چند افغان به یک خانم تجاوز می کرده اند شکل گرفته، توجه داشته باشیم که عمل زشت تجاوز را نمی توان با عمل بسیار زشت تری و ضد انسانی تری همانند نژادپرستی پاک کرد. عمل آن انسانهای متجاوز را باید نه به سبب به یدک کشیدن هویت افغانی شان بلکه به ذات عمل شنیع نقد کرد که چرا چنین اتفاقی افتاده. نکته قابل تامل تر یک شخص می تواند نژادپرست باشد ولی چرا اجتماع فارس زبان از روشنفکر، نویسنده، منتقد، روزنامه نگار، فیلم ساز، هنرمند، مدیا و .. در مورد این چنین نژادپرستی های رایجی در جامعه فارس زبانان لب به سخن نمی گشایند که هیچ بلکه با سکوت معنی داردشان به نوعی این اعمال نژادپرستانه را نیز ترویج کرد و کفی نیز می زنند. حال باید پرسید آیا نژادپرستی در تمامی لایه های مختلف جامعه فارس زبان رخنه کرده؟  
ترانه ایشان به صورت زیر می باشد:
می گن هیتلر عظمتی بود خونخوار / نابود کرد مردم و با یک نسل افتاد / اصیل تر ها با هوش ترها از اون مردم نبود یک نسل اصیل آره این حقش بود / حرفش ای نبود که باید نسل من یکدست از خون من باشه حرف من / با نگاهی به تاریخ گذشته بشر آریا کجاست نسلش شده آره هدر / ببین چقدر خوار شده نسل ما / افغانی ها اومدن توی نسل ما / می گن ازدواج با ایرانی حق ماست / از دولت طلبمون حق ماست / چیزی تو جیبمه آره غلاف زبون / با خونت دوش می گیرم ببر زبون 
من هیتلرم آره نژادپرستم تیزی تو گلوت سرت تو دستم افغانی هم اومده چسبیده به نسلم منم که محافظ شرفم هستم   
افغانی ها بودند از سگ پست تر / بوی گندشون می آمد از صد فرسخ / دیدی اون که کلیپی که آره خف بازی توشه اونها افغانی اند / زن ایرانی توشه / اینا برمی گرده به نبود غیرت و مرام / اگر درای بیا یکم فکر کن الان / چقدر خار شده ایرانی تو فیلم ها / از لهجه افغانی کلیپ داشت / میری می سازی سریال چهار خونه / که افغانی بازی کنه جیب تو چاغ کنه / اینا کثافتن آره بی شرفن / من قصم می خورم به این خاک پاکم / دیدی رفاقت یادگاری دستمه / روزی هزارتا دونه خط بندازن بستمه 
من هیتلرم آره نژادپرستم تیزی تو گلوت سرت تو دستم افغانی هم اومده چسبیده به نسلم منم که محافظ شرفم هستم   
این رابطه ایرانی و افغان گذشت / اگر رفاقتی هم بوده الان گذشت / بوی امنیت داره برای ناموس تو / با کشتنشون تموم می شه کابوس تو / با نبود حتی شناسنامه شناسائی / می یان خیلی راحت از ایرانی خواستگاری / بعدش دو بچه بی هویت تو بغلش /باشی به فکر شناسنامه اون احمقش / آره اون کلیپ اولیت تجاوز آشغال / ناموس بدی کیه بدون دادم هشدار / کشتار افغانی واجب شده / بگو فکر نابودیشون کارت شده / از این به بعد سر افغانی جایزه داره / بریدن سرشون عجب حالی داره     
من هیتلرم آره نژادپرستم تیزی تو گلوت سرت تو دستم افغانی هم اومده چسبیده به نسلم منم که محافظ شرفم هستم   
لینک ویدئوی این ترانه در یوتیوب:
لینک دانلود این ترانه به صورت MP3

Fars Dili Bizim kimliyimizin Göstergesi Deyildir

Kategori: , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - پنجشنبه, مهر ۰۶, ۱۳۹۱ - 0 comments

Binab Millət Vəkili dünən 26 September 2012 iranin Ulusal Məclisində Yayınlanan oxul kitablarına deyinərək fars dilinin iranda yaşayan fars olamayan Ulusların kimlik göstərgəsi olamdığını söylədi.
Baqiri öz Danışığənda iranda bəzi kitlələr 1400 ildən sonra hələ və ginə fars dilinin iran da yaşayan Uluslarının ortaqlığı olduğunu savunmasına deyinərək farscanin iran sınırlarında bulunan çeşidli Uluslarının ortaqlığı və kimlik göstərgəsi olmadığını söyləyərək özəlikllə iranin 6 ci sinif kitablarında olan irqçi şeri bir ayıb olaraq dəyərləndirdi.
Baqiriyə Görə farsca yox bəlkə islam iran sınırlarında bulunan Ulusların ortaq kimlik göstərgəsidir və farscani ortaq göstərgə yapmaq ötəki illərdə olan yanlış siyasətin ürünüdür.
ancaq bizə Görə islam dinidə iran sınırlarında bulunan Ulusların kimlik göstərgəsi və ortaq dəyəri dəyildir, tərsinə özəliklə biz Türklərin kimliyi Türk, Dili Türkcə və inanci nə olursa olsun bizi bir araya gətirən Türk Ulusu qavramıdır və inanclar özəl bir ilişgi içərisində yer almaqdadır.
iranin oxul kitablarındna çeşidli yöntəmlərlə iran sınırlarında Türk kimliyi, Türk dili və Türklərin olmamasına ilişgin yazılar yayınlanmaqdadır və eləcə iran dövlətinin Tuğralı(rəsmi) siyasəti Türk kimliyinin iranda olmamasından qaynaqlanmaqdadır eləcə bu olayı Ulusa və Dünyaya reklam etmək üçün Azəri kimin qavramlar yaradılmış və iranda olan Türklərı Türk yox bəlkə Türkləşmiş farslar və Arı irqindan olduqlarını savunulmaya çalışılmışdır.  
Binab (farsca Bunab) şəhəri Doğu Azərbaycan əyalətində bulunmaqda və bir Türk şəhəridir.

bugün Vərziqan 7 Dəfə Sallandı

Kategori: , , , , , , , , Umud Urmulu - پنجشنبه, مهر ۰۶, ۱۳۹۱ - 0 comments

aldığımız bilimsəl bilgilərə görə Güney Azərbaycanin Vərziqan şəhəri bugün 7 dəfə sallanmışdır.
iran dövlətinin Tuğralı (rəsmi) qaynaqları bu Artcı sarsıntılrın ən böyüyünü 4.5 bal olaraq söyləmişdir, bu artçı sarsıntı saat 04:26 də gərçəkləşmişdir.
bilimsəl bilgilərə Görə bu artcı sarsıntılar Güney Azərbaycanin Vərziqan şəhərindən 29-8-37 km uzaqlıqda gərçəkləşmişdir.
11 August 2012 dən bugünədək Güney Azərbaycanin Vərziqan, Əhər, Həris vs kimin şəhərlərində 2.300 Artcı Sarsıntı gərçəkləşmişdir, bunlardan ikisi 6 bal böyüklüğündə olub vı ardısı 3 bal böyüklükdə olmuş.
11 Agusut 2012 də olan 2 Böyük Deprem(zəlzələ) ən azı 1000 insan ölü və 6000 yaralı sunuclanmışdır.

باقری در اخطار قانون اساسی: زبان فارسی هویت ما را نشان نمی‌دهد

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - پنجشنبه, مهر ۰۶, ۱۳۹۱ - 2comments
بر اساس خبری که در سایت رسمی خانه ملت منتشر شده است دبیر دوم کمسیون فرهنگی مجلس نیز به محتویات کتاب های کلاس ششم ابتدائی که در برگیرنده اشعاری نژادپرستانه و کتمان دیگر هویتها و زبانهای مردمان غیرفارس ساکن ایران می باشد اعتراض داشته و در صحن علنی مجلس چنین بیان داشته است:
برخی از متون کتاب های کلاس ششم ابتدایی باعث تاسف است گفت: متاسفانه بعد از ۱۴۰۰ سال برخی از افراد ملیت مردم را ایرانی و زبان را فارسی می‌دانند. بنده نمی‌دانم چگونه مکتب ایرانی در وزارتخانه‌ها نفوذ کرده است(1) 
گفته اند "اگر ميخواهيد يك ملت را نابود سازيد، از تخريب زبان آن ملت شروع كنيد". اگر دارای زبانی هستيد، يعنی كه دارای دنيائی هستيد. دفاع از اين دنيا، حقی است كه زيستن و مسئوليتی است كه تاريخ به شما داده است. زبان امری فرعی نيست، ديگر نمی توان خلق ما را با دروغهائی مانند "مهم درك همديگر و افاده مرام به هر زبانی است" فريب داد. اين، دروغ محض است. زبانی استعماری و تحميلی مانند فارسی، به جای آنكه همبستگی ايجاد نمايد، تجزيه و افتراق ببار می آورد. به جای ايجاد ارتباط با زبانی تحميلی، سكوت و به جای رضايت به زبان استعماری، جدائی انتخابی به دفعات بهتر و شريفتر است. ما زبانی از آن خود داريم و آن ما را بس است.
آری، ما با زبان تركی بر عليه استعمار و نژادپرستی فارسی، بر عليه زبان تحميلی و قاتل فارسی عصيان خواهيم نمود. امروز در ايران، زبان نافرمانی و عصيان، زبان تركی است. سياست سركوب و ناديده گرفتن ملت، زبان و فرهنگ ترك از طرف دولت، نخبگان و قوم فارس، تنها به آزاد شدن پتانسيل نفرت و شعله ور شدن آتش انتقام جوئی در ميان خلق ترك كمك می كند.
اصل ١٥ قانون اساسی فعلي جمهوری اسلامی ايران، منحصراً زبان و خط قوم اقليت فارس را به رسميت می شناسد. قانونی كه تساوی كامل ملتهای ساكن در ايران، حرمت خلق، فرهنگ و زبان ترك و حقوق بشری اش را به رسميت نشناسد، برای مردم ما مشروعيت حتی رسميت ندارد. مردم از قانونی تبعيت ميكنند كه از واقعيتهای عينی كشورشان، سنن تاريخی دولتهايشان و آموزه های ملی و جهان شمول انسان دوستانه و تعاليم دينی متساهلشان سرچشمه گرفته باشد. آموزش زبان فارسی به كودكان ترك در مهد كودكها و مدارس را می بايد سياستی استعماری تلقی نمود. وظيفه ايرانيان، مقاومت همه جانبه در مقابل روند فارسسازی زبانی مردم ايران، توليد انسانهايی تك زبان و شهروندهای تك تيپ و تك فرهنگ فارس است، وظيفه آنها مقاومت در مقابل رسميت انحصاری زبان فارسی و تحميل ضدانسانی آن در ايران به عنوان زبان مشترك، پيش از آنكه دير شود است.
هویت ترک ما چه خالص ‌باشد چه نباشد، چه زبان فارسی زبان چندين هزارساله ادبی باشد چه نباشد، چه آتيلا و چنگيز و كسروی و اوغوز خوب باشند و يا بد، خلق ترك ساكن در ايران مصمم است خود را از انقياد و سلطه قومی و فرهنگی و زبانی و سياسی فارسی رها كند. در ايرانی كه قريب نصف آن ترك است ما ديگر اين ننگ را نميپذيريم كه به كودكانمان زبان بيگانه ای آموخته شود، كه زبان مليمان كماكان از طرف دولت تحقير و تضعيف و سركوب شود، كه مامورين فارس و مقامات مملكت فارسستان تصميم بگيرند كه مادران و پدرانمان چه اسمی بر فرزندانمان بگذارند، كه در هر روزنامه مان چند خط به زبان تركی بايد باشد، كه در پايتخت با ۵ ميليون ترك يك راديو، يك كانال تلويزيونی يك مدرس و يك روزنامه تركی نباشد ..
منابع نوشته:
سایت خبری خانه ملت: 
http://www.icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=207331
2- مقاله آقای مئهران باهارلو با نام ما دیگر این ننگ را نمی پذیریم

Urmiye Şeheri Voleybol Yarışmalarına Evsahibiliği yapacaqdır

Kategori: , , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - چهارشنبه, مهر ۰۵, ۱۳۹۱ - 0 comments

Güney Azərbaycan, Urmiye: Asya Gənclərinin Voleybol Yarışmaları bu dəfə Güney Azərbaycanin Urmitye şəhərində yapılacaqdır.
Eləcə Urmiye şəhəri bu yarışmaların 16 dönəminə ev sahibliği yaparaq Güney Azərbaycanin adını bir daha dilləndirəcəkdir.
Iran dövləti medyasından yayınlanan bilgilərə görə bu yarışmalar yarın 27 Septemberdən başlayaraq 5 Octoberda sona ərəcəkdir. 
Bu yarışmalarda iran Voleybol takım iştirak edəcəkdir, yarışmalarda Çin, Güney Korə, Qazaxıstan, Tacikistan, Çin Taipei, Avustralya, Özbəkistan, Joponya, Taylənd, Sri Lanka, Hindistan, Kuveyt, Əfğanistan, Qətər və Maldivlər iştirak edəckələr.
Güney Azərbaycanin Urmiye şəhəri iranda Voleybolın Mərkəzi olaraq bilinməktədir, eləcə iran ulusal takımında və yüzlərcə çeşidli takımlarda Urmiye’li oyunçular oynamaqdadır, eləcə Urmiye şəhərinə qonaq gələn hər insan hər köçədə bir neçə Türk gəncin Voleybol oynadığını görə bilər.

انقلاب زبان ترکی در 80 مین سالگرد خویش

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - چهارشنبه, مهر ۰۵, ۱۳۹۱ - 0 comments
امروز 26 سپتامبر 2012 و هشتادمین سالگرد انقلاب زبان ترکی در ترکیه می باشد، 80 سال پیش مصطفی کمال آتاتورک در کنگره زبان ترکی که در کاخ باغچه سرای ترکیه تشکیل داده بود سخنانش را چنین آغاز کرد:
"سه س بایراغیمیزین، ترکیه تورکجه سینین بایرامی دیر بو گون، قوتلو اولسون"
زبان ترکی پرچم صدایمان بوده و روز عید مبارک باد
آتاتورک زبان ترکی را صدای ملت ترک دانسته و قدم های بزرگی را در جهت قدرت بخشی، شناخت، گسترش زبان ترکی برداشت، به طوریکه در تاریخ 12 جولای 1932 با فرمانی فرهنگستان زبان ترکی را تاسیس کرده و انقلاب بی بدیل زبان ترکی در ترکیه و دنیا را به تحقق رساند. هدف انقلاب زبانی آتاتورک پاک سازی زبان ترکی از لغات بیگانه عربی، فارسی و ... بیان شد. زبان ترکی که در آن سالها به سبب بسیاری از مسائل سیاسی، تاریخی، ادبی و .. دچار بیماری های متعدد زبانی گشته بود با شروع انقلاب زبان ترکی آتاتورک جان دوباره ای گرفت به طوریکه بیش از 80% دایره لغات زبان ترکی تماماً ترکی شده بود. تمامی مجموعه های دولتی و غیردولتی اعمم از سینما، رادیو، مجلات، هنرمندان، شخصیت های علمی و ..به این انقلاب زبان ترکی روی خوش نشان داده و با همتی بی بدیل سعی در تحقق آمال بزرگ آتاتورک در انقلاب زبان ترکی نمودند. 
انقلاب زبان ترکی به همت آتاتورک که در آن زمان نخست وزیر ترکیه مدرن بود در سال های 1932 -1938 با سرعت هر چه تمامتر در حال سیر بود، این سیر تا سال 1970 ادامه داشت، پس از آن انجمن زبان ترکی قدیمی در سال 1982 منحل شده و به عنوان پایان انقلاب زبان ترکی یاد می گردد. انقلاب زبان ترکی همواره در سال 1928 با انقلاب حرف همراه بوده و سبب تحولات عمیق و قابل توجهی در زبان ترکی گشت.
انقلاب حرف
ترکان طی تاریخ وجود خویش از الفباهائی متعددی بهره جسته اند، اولین الفبایئ که ترکان استفاده کرده اند الفبای گوک تورک (Göktürk) بوده و به نوعی اولین الفبای ملی ترک می باشد. پس از امپراطوری ترکان آسمانی ترکان اویغور الفبای خاص خو ش را ابداع کرده و پس از قبول اسلامیت شروع به استفاده از الفبای عربی نموده اند. الفبای عربی برای بیان صداهای خاص زبان ترکی دارای نقصانهای متعددی می باشد. آتاتورک در 8 آگوست 1928 با تشکیل کمسیونی انقلاب حرف زبان ترکی را اعلام کرد، در تاریخ 1 نوامبر 1928 حالفیای جدید زبان ترکی مورد تصویب مجلس ملی ترکیه قرار گرفت.
انقلاب زبان ترکی در ترکیه و زبان عبری در اسرائیل از دو نمونه انقلاب های موفق جهانی می باشند.
تورکجه میزین بایرامی قوتلو اولسون

اشغال شهرهای آزربایجان شمالی توسط ارمنستان سبب 431 میلیارد دلار هزینه گشته

Kategori: , , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - سه‌شنبه, مهر ۰۴, ۱۳۹۱ - 0 comments
وزیر اقتصاد و دارائی آزربایجان شمالی هزینه اشغال شهرهای آزربایجان شمالی توسط نیروهای مسلح ارمنستان را برابر با 431.5 میلیارد یورو اعلام کرد.
در دیگر سو اشغال سرزمین های آزربایجان شمالی توسط ارمنستان آثار جبران ناپذیر معنوی نیز در پی داشته است که بدون شک قابل جبران و حساب نمی باشند.
در سال 1988 به صورت یک طرفه ارمنستان را سرزمین خودمختار اعلام کرده در حالیکه در آن زمان قره باغ منطقه ای خودمختار تحت حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی بود. در سال 1989 بر اساس سیاست های پاک سازی ائتنیکی ارمنستان تمامی ترکان قره باغ مجبور به کوچ و مهاجرت اجباری گشتند که با توجه به آمار موجود مهاجرت اجباری ترکان یکی از عمده ترین کوچ های هدف دار شناخته شده در جهان میباشد. در تاریخ 30 نوامبر 1989 مجلس ملی ارمنستان طرح پیوستن قره باغ این سرزمین ترک را به ارمنستان به تصویب رساند. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی برای خواباندن درگیری مابین آزربایجان شمالی و ارمنستان در تاریخ 20 ژانویه 1990 نیروهای مسلح زیادی را برای قتل عام مردم به باکو فرستاد که این قتل عام در تاریخ به عنوان قتل عام 20 ژانویه معروف میباشد.     
در سال 1991 نیروهای مسلح ارمنی با همکاری قوای روسها شهر لاچین را به اشغال خویش در آورد بدین صورت مابین ارمنستان و قره باغ راه مبادلاتی ایجاد شده، ارمنستان در این اشغال قتل عام های وسیعی را صورت داد. 
ارتش ارمنستان در 18 فوریه 1992 شهر خوجالی آزربایجان شمالی را اشغال کرده و در تاریخ 25-26 فوریه نسل کشی معروف خوجالی را محقق ساخت. نیروهای ارمنی در این نسل کشی بیش از 106 زن، 83 کودک و در مجموع 613 نفر ترک را به فجیع ترین شکل ممکن سلاخی کردند.
نیروهای مسلح ارمنی در 8 می 1992 طی حمله ای ناجوانمردانه شهر شوشای آزربایجان شمالی را اشغال کرد. اشغال شهر شوشای آزربایجان شمالی 2 روز کشید. 
در تاریخ 18 می 1992 لاچین، 4 آوریل 1993 کلبجر، 23 جولای 1993 آغدام، 24 آگوست 1993 فضولی، 27 اکتبر 1993 زنگیلان، 26 آگوست 1993 جبرائیلی و 31 آگوست 1993 شهر قوبادلی توسط نیروهای مسلح ارمنی با حمایت روسها اشغال گشتند، در این اشغال ها نیروهای ارمنستان قتل عام ها و کشتار غیرنظامیان را در دستور کار خود قرار داده بودند. 
در تاریخ 5 می 1994 آتش بس بین دو طرف امضاء گشته است. تمامی سرزمین های ملی ذکر شده آزربایجان شمالی اکنون نیز تحت اشغال ارمنستان می باشد.

رشد اقتصادی آزربایجان شمالی و استعمار داخلی آزربایجان جنوبی و مناطق ترک نشین

Kategori: , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, مهر ۰۳, ۱۳۹۱ - 0 comments
بر اساس پیش بینی های کارشناسان اقتصاد جهانی رشد آزربایجان شمالی در سال پیش رو نیز ادامه خواهد داشت.
بر اساس آمار رسمی که از سوی حکومت آزربایجان شمالی منتشر شده است پیش بینی تولید ناخالص ملی برای سال 2013 برابر با 54 میلیارد مانات معرفی شده است که این رقم نشان از رشد 8.5% اقتصاد آزربایجان شمالی میباشد.
بر اساس ارقام منتشر شده از سوی وزرات اقتصاد آزربایجان شمالی در 8 ماه اول سال 2012 رشد اقتصادی آزربایجان شمالی 1.3% بوده است که بر اساس پیش بینی ها این عدد تا اواخر سال پیش رو به 2.5% خواهد رسید.
علت افزایش 3 برابری رشد اقتصادی آزربایجان شمالی در سال 2013 افزایش و بهره وری سرمایه گذاری صورت گرفته بیان شده است.
در دیگر سو بر اساس پیش بینهای اقتصاد دانان در سال 2013 تورم آزربایجان شمالی 6.3% خواهد بود.(1)
وضعیت روبه رشد و توسعه همه جانبه آزربایجان شمالی با نیمه دیگر آن یعنی آزربایجان جنوبی که مستعمره داخلی ایران می باشد دل هر انسان ترکی را می آزارد، نیمی از وطن در رشد و توسعه و نیمه دیگر وطن در استعمار و استثمار دولتی بیگانه.
تلاشهاي عملی در بعد اقتصادی در جهت استعمار اقتصادی مناطق غير فارس علی الخصوص استانهای آزربايجان جنوبی در جهت ايجاد رابطه شديد مركز- پيرامون بصورت مدون از سال 1328 و تدوين برنامه هاي عمرانی ملی آغاز شد. اولين دوره اين برنامه به صورت هفت ساله و از سال 1328 تا 1334 اجرا گرديد.
نكته جالب در برنامه های طراحی شده از اين دوره تا امروز تأكيد ظاهری برنامه ريزان بر رسيدگی به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و توسعه نيافته در همه اين برنامه های توسعه است. به عنوان مثال هدف عمده و محوری برنامه های اول تا پنجم 56-1328 تجهيز نيروها و امكانات درجهت نوسازی زيربناهای اقتصادی در مناطق مختلف كشور موسوم به ایران و توسعه همه مناطق درقالب تئوری قطب رشد عنوان گرديده بود.
در چارچوب برنامه های توسعه در اين دوره چهار نوع قطب توسعه در برنامه چهارم در نظر گرفته شد.
الف) قطبهای كشاورزی 
ب) قطبهای صنعتی
ج) قطبهای توريستی
د) قطبهای ارتباطی
استانهای آزربايجان جنوبی در اين استراتژی در حالی که به لحاظ نیروی کارانسانی، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی غنی و...میتوانست در هر چهار قطب قرار گیرد فقط در قالب قطب كشاورزی در نظر گرفته شدند. استانهای فارس نشین اما کما بیش در هر چهار قطب سهم سرمایه گذاری بسزایی را به خود اختصاص دادند.
در مجموع دولت ایدئولویک فارس از ابتدای برنامه های اول تا پنجم بر سه محور تأكيد نمود.
الف) تمركز سرمايه گذاری در مناطقی كه از جهت طبيعی و انسانی قابليت توسعه بالقوه داشتند به منظور تحصیل حداكثر بازدهی اقتصادی
ب) توجه به مناطق نسبتاَ محروم و عقب مانده و يا مناطق حساس از جهت سياسی
ج) سعی در جلب مشاركت مردم در فعاليت ها و امور عمرانی از طريق اجرای اصل عدم تمركز اداری 
در لايحه بودجه سال 55 و 56 كل كشور،تبصره 13 بند الف، به صورت ويژه و نمادين بر اصل عدم تمركز و پتانسيل های ناحيه ای استانها در تعيين سطح اعتبارات و عدالت اجتماعی و اقتصادی تأكيد می شود.
نكته جالب توجه در برنامه ریزی های اقتصادی دوره پهلوی دوم تأكيد برنامه ريزان در جای جای اين برنامه ها به اصل عدم تمركز استفاده از قابليت های توسعه در مناطق مختلف، توجه به مناطق محروم و عقب مانده، عدالت اقتصادی و... است.
با وقوع انقلاب اسلامی دولت مدعی بود با تأكيد بر قانون اساسی كشور به تعيين خطوط اساسی الگويی برنامه های عمرانی ملی خواهد پرداخت.
قانون اساسی با تأكيد بر استقلال اقتصادی و نيز توجه به تأمين نيازهای فردی و اجتماعی انسانها در جهت رشد و تكامل آنها و نيز محوريت قسط و عدالت اقتصادی بر مناسبات توليد و توزيع كالاها و خدمات و نيز نفی تمركز و تكثر و درآمد، مبنای تدوين برنامه های دولت گرديد. اين اصول و برخی اصول ديگر قانون اساسی مبنای تدوين برنامه های دولت قرار گرفت و در راستای عملياتی كردن اهداف آن در سال 1361 "شناسايی مناطق محروم" به عنوان يك طرح مطالعاتی ملی در وزارت برنامه و بودجه آغاز شد. 
بين سالهای 62-66 از طريق دفاتر برنامه ريزی منطقه ای و كميته های برنامه ريزی استان سازمان برنامه و بودجه طرح پايه آمايش سرزمينی و طرح مطالعات جامع توسعه استانی به تدريج آماده شد تا مقدمات برنامه های بعدی قرار گيرد.
شناسائی تنگناها و نقاط قوت توسعه در هر استانی به منظور سرمايه گذاری برنامه ريزی شده در نقاط مختلف هدف اين برنامه بود.
در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی بين سالهای 68-1374 يكی از اهداف كلان ده گانه برنامه سازماندهی فضايی و توزيع جغرافيايی جمعيت و فعاليت متناسب با مزيت های نسبی هر منطقه (مگر در مواردی كه ملاحظات سياسی و پدافند ملی ايجاب نمايد) اعلام شد.
همچنين براساس تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه پيش بينی های زير به عمل آمد:
توزيع سالانه اعتبارات سرمايه گذاری های ثابت بين استانهای مختلف در طول برنامه بايد به گونه ای صورت پذيرد كه در انتهای برنامه برخورداری بخش های محروم از امكانات آموزشی- بهداشتی و راه مناسب روستايی، اشتغال و برق رسانی بر مبنای گزارش اجمالی شناسايی بخش های محروم سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداری بخش های غير محروم در سال 68 باشد. 
دومين برنامه عمرانی توسعه كشور برای سالهای 1373 تا 1377 طرح ريزی شده يكی از اهداف اساسی اين برنامه جلوگيری از تمركز از طريق تفكيك دقيق دولت و ايجاد سه رده مديريت مركزی، مديريت استانی و شهرستانی و مديريت محلی به منظور انتقال وظايف كه موضوعيت مردمی داشت به سازمانهای محلی بود.
برنامه سوم توسعه اقتصادی دولت نيز برای سالهای 83-1379 طراحی گرديد. در اين برنامه اهداف محوری دولت همچنان عدم تمركز اداری و اقتصادی و نيز تحقق عدالت اجتماعی، اشتغال، كاهش بيكاری در مناطق مختلف کشور و سرمایه گذاری در مناطق محروم به منظور اجرای عدالت اعلام شد.
در برنامه چهارم توسعه نيز وضع به همين منوال بود و همچنين بر عدم تمركز اقتصادی، رفع تبعيض اقتصادی از مناطق محروم و اجرای عدالت اقتصادی تأكيد شده است.
چنانچه در قسمت های مختلف اين قسمت آمده در جای جای برنامه تدوین شده در دوره پهلوی اول و دوم و جمهوری اسلامی (دولت میر حسین موسوی،هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد) بر مفاهيم و واژه هایی چون عدم تمركز، عدالت اقتصادی، رسيدگی به مناطق محروم، نوسازی زيربناهای اقتصادی در مناطق مختلف كشور و... تاکید شده است.
سوالاتی كه دراين ميان وجود دارد اين است که :
- چرا با وجود تأكيد مؤكد ( و احتمالاً ظاهری ) برنامه ريزان اقتصادی، در دولت های مختلف در 80 سال اخير مناطق غير فارس علی الخصوص استانهای آزربايجان جنوبی هر روز وضعيت اسفبارتری از لحاظ اقتصادی پيدا مي كنند؟
- علل توسعه سریع مناطق کویری فارس نشین در حالی که به لحاظ شرایط اقلیمی، نیروی انسانی، منابع طبیعی و... در وضعیت کاملا غیر برخوردار قرار دارند، چیست؟
- چرا "همه" استانهای فارس نشین در شاخص مهاجرت جزو استانهای مهاجر پذیرند و "همه" استانهای آزربایجان جنوبی در صف اول استانهای مهاجر فرست قرار دارند؟
- آزربايجان جنوبی با رتبه اول اقتصادی در سالهای قبل از مشروطه چرا بعد از به حكومت رسيدن حكومتی با علايق شديد نژاد پرستانه فارس محور سال به سال از لحاظ شاخص های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و... دچار افت می شود؟
- چه نسبتی بين استعمار اقتصادی، ممنوع كردن تحصيل به زبان مادری و جايگزينی زبان تحميلی، بیگانه و اجباری فارسی به جای آن، تحقير فرهنگی و... وجود دارد؟(2)
منابع: 
1- http://tinyurl.com/btuwzzr
2- http://tinyurl.com/ccth5ec

قتل عام ترکان سوریه به دست نیروهای بشار اسد

Kategori: , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, مهر ۰۳, ۱۳۹۱ - 0 comments
با توجه به آماری که از سوی ارگان رسمی دفاع از حقوق بشر سوریه منتشر شده است طی دیروز نیروهای مسلح بشار اسد طی عملیات هائی که در نقاط مختلف سوریه بر علیه نیروهای ارتش آزاد سوریه انجام داده اند بیش از 155 نفر کشته شده است.
بر این اساس دیروز بیشترین قتل عام های حزب بعث و بشار اسد در مناطق ترک نشین سوریه تحقق یافته است. مناطق ترک نشین شام، نهر آیشه، شبان و بسیاری از مناطق ترک نشین سوریه از جمله مناطقی هستند که دیروز بارها مورد حملات هوائی جنگنده های بشار اسد واقع شده اند، بر این اساس حدود 71 نفر از کشته شدگان ترک سوریه ای بوده اند.
در بسیاری از مناطق ترک نشین سوریه جنگ های شدید خیابانی در حال جریان میباشد.
جمعیت سوریه بر اساس منابع دولتی دارای 22 میلیون جمعیت می باشد و بنا به آمار دولتی غیرموثق 1% از این جمعیت نیز ترکان میباشند. در حالیکه در سال 1995 زمانیکه جمعیت سوریه 14 میلیون نفر بود پرفسور.دکتر. فاتیح کریشچی اوغلو در مجله آوراسیا تمامی نکات مرتبط با محل زندگی ترکان سوریه ای را به صورت محله به محله گردآوری کرده و بر اساس آمار و احتمالات ریاضی جمعیت آن زمان ترکان سوریه ای را 1 میلیون نفر بیان کرده است. اگر افزایش جمیعت فوق را طی ساهای گذشته 5-8% در نظر بگیریم (مطابق یا رشد معمومی جمعیت سوریه) امروزه که جمعیت سوریه 22 میلیون می باشد بی شک جمعیت ترکان سوریه بسیار بیشتر از 1.5 میلیون نفر خواهد بود. در سال 2011 تحقیق میدانی که از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک خاورمیانه صورت گرفته است جمعیت ترکان سوریه 3.5 میلیون نفر مشخص گردیده است، مهمترین مشخصه آمار فو قداشتن هویت ترکی و زبان مادری ترکی بیان شده است. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک خاورمیانه در شام 460 هزار ، حلب 975 هزار ترک، حماء 350 هزار ، در حمص 835 هزار ، در لاذقیه 385 هزار، طارطوس 50 هزار، رکاء 120 هزار، ائدلیب 25 هزار، درعاء 75 هزار، کنیرا 50 هزار و در دیگر مناطق سوریه 175 هزار ترک سوریه مسکون اند. مرکز تحقیقات استراتژیک خاورمیانه وابسته به وزارت اومور خارجه ترکیه می باشد.
بیشتر ترکان سوریه در قرن 11 به این منطقه وارد شده و تا زمان امپراطوری عثمانی یکی از مهمترین پایه های ائتنیکی سوریه را تشکیل می دادند.  
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/c5ev8he

Google , Gmail iranda Yasaqlandı

Kategori: , , , , , , , , Umud Urmulu - یکشنبه, مهر ۰۲, ۱۳۹۱ - 0 comments

iran dövlətinin ikinci kanalından yayınlanan xəbərə Görə bir neçə saatdan sonra iranda Google və Gmail Düşərgələri bütünlüğüilə yasaqlanacaqdır.
iranda sanal suçlardan sorumlu olan örgüt başxanı bir neçə dəqiqə bundan öncə iranin Tuğralı ikinci kanalında ABD'li Googl və Gmail düşərgələrinin önümüzdəki bir neçə saat içində bütünlüğülə yasaqlanmasını söylədi.
sorumlu adı çəkilən düşərgələrin yasaqlanmasını iran Toplumunun istəyi olaraq söyləyib ancaq bu yasaqlanama nə zamana qədər sürəcəği haqqında heç bir Söz söyləmədi.
iran və Çin dünyada internet düşməni olaraq tanınmaqdadır eləcə bir neçə gündən sonra iranda halal internet dediklərı(interanet) iranin içində gərçəkləşərək iran interneti dünyailə ilşgisini kəsəcəkdir.

Azerbaycanin Deprem Vurmuş Ulusu Helede çadırda yaşamaqdadırlar

Kategori: , , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - یکشنبه, مهر ۰۲, ۱۳۹۱ - 0 comments

Güney Azərbaycan:  Güney Azərbaycanin Deprem (Zəlzələ) Vurmuş Təbriz, Əhər, Həris, Vərziqan vs bölgələrində havalar soyuqlaşmışdır ancaq iran dövləti hələdə Deprem vurmuşların gələcəyinə ilişgin ilgisiz davranmaqdadır.
Aldığımız bilgilərə Görə Güney Azərbaycanin Deprem vurmuş bölgəsində iran dövlətinin propagandasini yapdığı tikintilər getməməktədir və bir çox Türk insani hələ bu soyuqlarda Çadırda yaşamaqdadır.
Eləcə iranin Tuğralı (rəsmi) xəbər ajansi olan irna’ya Görə 22 September 2012 də Deprem vurmuş bölgədə və Şahsavar Kəndində bir çox çadırda yanqın olmuşdur. Bu yanqında 1 kişi yaralanmış. 
Ötə yandan Vərziqan şəhəri millət vəkili iran Ulusal məclisində danışmasında Deprem vurmuş Ulusa dövlətın yardım etmə qonusunda əskik işləri qınayaraq iran dövlətinin Deprem vurmuş Ulus üçün tikintiləri təmin etmədiğini söyləmişdir.Alınan son bilgilərə Görə indi Əhər, Həris, Vərziqan bölgəsində 120 nəfər çadırda yaşamaqdadır.   
Iranin Tuğralı hava durum verilərinə Görə Deprem vurmuş bölgədə hava soyuyqluğu artmaqdadır və eləcə bir neçə gün bundan öncə bölgədə birinci qar yağmışdır.
Deprem Yardımçı örgütlər insanların bu soyuqlarda çadırda yaşaya bilməyəcəğini söyləmiş və yanlızca yaşamın ardını sığınacaqların bölgəyə gətirilməsidə olacağını söyləmişlər, ancaq iran dövlətinin tuğralı bilgilərinə Görə 1 sığınacaq bilə bölgəyə ülaşmamışdır. Kələmə düşüərgəsinin yaydığı bilgilərə Görə iran dövləti Deprem vurmuş Ulusa Sığınacaq təmin etməsi üçün Deprem vurmuş Ulusdan 3 milyon Tümən pul istədiğini açıqlamaqdadır.

iran Meclisi Azerbaycan Deprem Vurmuş bölgesnie Acil Yardım Önerisini red etdi

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - یکشنبه, مهر ۰۲, ۱۳۹۱ - 0 comments

bir neçə dəqiqə bundan öncə iran dövlətinin Tuğralı medyasından yayınlanan bilgilərə Görə iran Ulusal məclisi Güney Azərbaycan Deprem (Zəlzələ)vurmuş bölgəsinə Acıl yardım önərisini rəd etdiğini aydınlıq gətirildi.
bugün 23 September 2012 iran Ulusal məclisi gündəmində Güney Azərbaycan Deprem Vurmuş bölgələrinə yardım amacı bir önəri sunulmuş ancaq millət vəkilləri oylamasıla bu önəri rəd edilmişdir.
iran dövlət medyasından aldığımız bilgilərə Görə bu önəriyə 99 evət, 74 Yox, 26 imkânsız oy verilmişdir ancaq ilginç olaraq bu oylamada 45 millət vəkili qatılmamış və oylama keçərli olmamışdır.
eləcə iran dövləti və özəliklə Mahmid Əhmədinejad Təbriz, Əhər, Vərziqan, Həris vs bölgələrində Deprem olduqdan sonra ən çox 45 Gündə bu bölgdə yeni evlər tikiləcəğini söyləmişdir ancaq hələ insanlarimiz Çadırda yaşamaqdadılar.
bölgədən alınan son bilgilərə Görə Havaların soyuqlaşması nədənilə çox sayıda insanimiz Xəstələnmiş və insanlar çox Ağır bir biçimdə və durumda yaşamaqdadırlar.
ötən il 16 August 2011 də iran Ulusal məclisi Güney Azərbaycanda bulunan Urmiye Gölünə su tasarısınıda önaylamamış və eləcə Türklərə və Güney Azərbaycana qarşı bu ikinci addım sayılmaqdadır. Urmiye Gölünə su gətirmə tasarısı Urmiye, Təbriz və bir çox Türk şəhərində çevresəl göstərilərə nədən olmuşdur ancaq iran dövləti qanlı bir biçimdə bu olayı basdırmağa çalışıb və başarmışdır.
iran sınırlarında bulunan Türklərə görə iran dövləti Güney Azərbaycan və Türklərə bir iç sömürgə olaraq görüb və dəyərləndirməktədir.

iran Oxul Kitablarinda Türklere Qarşı Açıqca irqçilik

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - یکشنبه, مهر ۰۲, ۱۳۹۱ - 0 comments

iran dövlətinin Qacarlardan sonra Türk kimliyinə baxışı bir iç sömürgə Ulus olaraq gərçəkləşmiş, eləcə Qacarlardan öncəyə qədər iran Dediğimiz ölkədə min illərcə Türkcə dövlətin Turğalı dili olub və iranda bir gənəl durumu daşımışdır ancaq Qacar dövlətı sona ərdikdən sonra Türkcənin yaşamıda iranda sona ərmışdır.
ötə yandan Türkcə yasaqlandığı zaman istər istəməz Türk kimliyi, Türk tarixi, Türk Ədəbiyyati, Türk Əkıncı (kültür) vs də bu olaydan öz payını alıb və yasaqlanmışdır, bu olay iranda pan iranism düşüncəsi yarandıqdan sonra Türk kimliyinin iranda olmamasına qədər iləriyə getmişdir və bu yolda Əhməd Kəsrəvi adlı bir Manqurd Türk iran dövlətinin siyasətlərinə alət olaraq iranda bulunan Türklərin kökünü Türk yox bəlkə Arı irqindan olduğunu savunmuşdur, Əhməd Kəsrəvi yazdığı kitabda iranda olan Türkcənı farscanın bir alt qrupu olaraq dəyərləndirmiş və iranda Türk kimliyinin var olamsını zorla Moğolların bu bölgəyə gəlməsinə bağlamışdır. eləcə irandaki Türkləri Türk yox bəlkə Azəri(Arı irqindan və iranli bir Alt qrup) olaraq sunmuşdur.
Kəsrəvidən Sonra çox çeşidli və fərqli yönlərlə bu nəzəriyəni qanıtlamaq üçün iran dövlətı tərəfindən sayısızca kitab, film, dərgi, düşərgə(sitə) vs reklam amaclı və bu düşüncəni yaymaq üçün yaradılmışdır, ancaq tərsində hələdə iran sınırlarında bulunan Türk insani Özünü Türk və Dilini isə Türkcə tanımlamaqdadır.
iran dövləti Türk kimliyi və dilinə qarşı sərgilədiği bu tutumu yeniləmək üçün bu il 6 ci sınıf oxul kitablarında Hədad Adıl adlı tanınmış bir qoşarın şerinə yer vermilşdir, bu qoşuq açıqca Türk kimliyi və Türk dilinə Qarşı irqçilik içərir. şerdə belə yazılmaqdadır:
Ey farsca, ey mənim Dənizimin mücəvhər
Ey mənim keçmişdən bugünə qalan Anadilim
vs...
Kabil, Tehran, Təbriz, Buxara və Xəcənd
Bəlx, Nişapur, Həri sənin Ana vətənindr
vs..
görüldüğü kimin bu qoşuqda açıqca Təbrizdə bulunan Türk Ulusunun dili farsca olaraq keçməktədir, eləcə Anadili olaraq farscanı Təbriz Ulusunun dili olaraq reklam etmıktədir. görüldüğü kimin bu şer açıqca Türk kimliyi və Türkcənin amaclayaraq irqçiliq işləmişdir. bu insan iranda məcəlis başxanı olmuş və sözdə iranin dini önədəri olan Əli Xameneyinin ailəsindən birisidir.

انتقال مرکز فرماندهی ارتش آزاد سوریه از ترکیه به داخل سوریه

Kategori: , , , , , , , , Umud Urmulu - شنبه, مهر ۰۱, ۱۳۹۱ - 0 comments
بر اساس اخبار تائید شده ای که از سوی فرمانده ارتش آزاد سوریه منتشر شده است مرکز فرماندهی ارتش آزاد سوریه از ترکیه به داخل سوریه منتقل شده است.
بر اساس گزارش سایت خبری Associated Press مصطفی ال شیخی که به عنوان فرمانده ارتش آزاد سوریه شناخته می شود طی گزارشی که با سایت مذکور داشته است خبر انتقال مرکز فرماندهی ارتش آزاد سوریه از ترکیه را تائید کرده است. 
هدف ارتش آزاد سوریه از انتقال پایگاه فرماندهی تشکیل و مبارزه تمامی گروههای مسلح معترض سوریه تحت لوای یک بیرق بیان گردیده است.
فرمانده ارتش آزاد سوریه در ویدئوئس که در همین رابطه منتشر ساخته است نامی از شهر و یا منطقه ای که ارتش آزاد سوریه پایگاه فرماندهی را به آنجا منتقل کرده نبرده و تنها از لفظ منطقه آزاد شده سوریه استفاده کرده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/cgtbq6y
بر اساس آمار غیررسمی امروز در سوریه 104 نفر کشته شده است
بر اساس آمار غیررسمی که از سوی ارگان حقوق بشر معترضان سوریه ای واقع در لندن گزارش شده است امروز طی درگیریهائی که معترضین بشار اسد با ارتش سوریه داشته اند بیش از 104 نفر سوریه ای جان خود را از دست داده اند.
ارگان حقوق بشر معترضین سوریه ای بیشتر کشته شدگان را در شهر شام و علتش را بمباران مناطق مسکونی عنوان کرده است به طوریکه امروز تنها در شام 41 نفر کشته شده اند. در دیگر شهای سوریه به ترتیب حلب 13 ، حموص ترک نشین 18 ، دیرالضعور 11، حماء و لاذقیه 2، درعاء 4 و رکاء 1 نفر جان خود را از دست داده اند.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/br8y6gx

Güney Azerbaycan Deprem Vurmuş bölgesinde Türkce Eyitim

Kategori: , , , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - شنبه, مهر ۰۱, ۱۳۹۱ - 0 comments

Güney Azərbaycanin Təbriz,Əhər, Həris, Vərziqan vs bölgələrinə iki böyük deprem (zəlzələ) olduqdan sonra iran sınırlarında bulunan Türk Ulusu iran dövlətinin bir iç Sömürgəsi olduğunu bir daha dərındən görüb və düşündü, iran dövlıti və qonula ilgili yetkili örgütlrə və baxanlar günlər sonra Güney Azərbaycanin bu bölgəsinə gəldilər, eləcə iranin sözdə Dini öndəri olan Ayətullah Əli Xameneyi Dünya xristianlərinin Öndəri olan Papadan sonra Güney Azərbaycan Deprem vurmuş ulusunu başsağlığı diləyini göndərdi.
bugünlər Qardağ bölgəsində havalar çox soyuqdur və Deprem vurmuş Türk Ulusu çox çeşidli sorunlarla qarşı qarşıyadır ancaq iran dövlətinin ilgisli davrndığını Türk Ulusu və dünya bilə Görməktədir, bugün bölgədə Depremdən sonra heç bir tikinti hazirlaşmayib. iran dövləti havalar soyuqlaşmadan bölgədə minlərcə Ev tikəcəğini duyrmuşdu ancaq bu xəyali evlərin birisi bilə tikilməyibdir.
bugün ginə Güney Azərbaycanin Vərziqan şəhəri Sallandı
alığdımız bilimsəl bilgilərə Görə bugün saa 08:20 də Vərziqan şəhərində 14 km uzaqlıqda yenidən 4 bal böyüklüğündə Deprem olmuşdur. Tuğralı bilgilərə Görə 11 August 2012 dən bugünədək 2.280 artı sarsıntı bölgədə görünmüşdür. iran dövləti nə qədər Ölü və yaralı sayılarını gizlətsə bilə Gərçək ölü sayısı 1000 və yaralı sayısı 6000 civarinda olduğunu qanıtlamaq olur.
Dünən 21 Septamber bir çox Güney Azərbaycan hərəkətində bulunan Türk Gənci Dperem vurmuş bölgəyə gedərək uşaqlara eyitim başladığöı üçün və Türkcənin iranda yasaq olub və eyitim dili olmasınıa bir tepki olaraq Türkcə eyitim vermişlər. eləcə Türk gənclər yardım amaclı çox sayıda alət bölgəyə aparmışlar. 
bu dəyərli işdə Türkcəmiziə önəm vermək üçün Türk gənclər uşaqlarımızı üçün kim islandi yağışda adlı kitabı armağan olaraq sunmuşlar. 
bugün iranda Tuğralı olaraq eyitim dili başlamışdır ancaq Türk Qacar şahlarından sonra iranda Türkcə yasaq olmuş və iran eyitim sistemində heç bir yeri yoxdur, zorunlu olaraq Türk uşaqlar farscanı öyrənmək durumundadırlar, iran eyitim baxanının dediğinə Görə uşaqların 70% iranda eyitimə başladığı zaman Anadilləri farsca dəyildir və ən önəmli başarısızlıq nədənı Andildə eyitim olaraq adlandırmışdır.
Türk gənlərının bu dəyərlı çalışmasından Görüntülər:
بر اثر سیل و آب گرفتگی 3 نفر جان خود را در اورمیه از دست داد

Kategori: , , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - شنبه, شهریور ۱۸, ۱۳۹۱ - 0 comments
آزربایجان جنوبی، اورمیه: معاون جمعیت امداد و نجات هلال احمر آزربایجان غربی گفت: درپی بارش شدید باران اواخر هفته گذشته در مناطق مختلف استان، سیل و آبگرفتگی ۱۷ روستای آزربایجان غربی را فرا گرفته است.
جابر ثوابی پیش از ظهر شنبه افزود: در این راستا چهار روستای اطراف اورمیه، سه روستای خوی، سه روستای قوشاچای (میاندوآب)، چهار روستای چالدران، یک روستای سایین قالا (شاهین دژ) و دوروستای ماکو دچار سیل و آبگرفتگی شدند.
وی ادامه داد: به محض وقوع سیل دراین روستاها ، تیم های عملیاتی و امداد رسانی به این روستا ها اعزام و به ارائه خدمات پرداختند.
ثوابی با بیان اینکه باکمک و امداد رسانی اعضای جمعیت هلال احمراستان ۵۳ خانوارسیل زده از اقلام زیستی و موادغذایی مناسب بهره مند شدند افزود: متاسفانه دراین حوادث سه نفر در منطقه نازلوی اورمیه جان خود را ازدست دادند.
معاون جمعیت امداد ونجات هلال احمر آزربایجان غربی یادآور شد: درجریان امداد رسانی به حادثه دیدگان، ۲۰۸ نفرامداد رسان، ۸۹ نیروی عملیاتی، ۲۳ دستگاه خود روی عملیاتی و شش دستگاه موتور پمپ و لجن کش به کارگرفته شدند.
به گزارش مهر وی همچنین ارزش ریالی اقلام ریالی و اقلام زیستی و غذایی توزیع شده درمیان سیل زدگان را بالغ بر۱۵۶ میلیون ریال اعلام کرد.
استان آزربایجان غربی جزو مناطق پرخطر از نظر آب و هوایی محسوب می شود و خشکسالی، سرما و یخبندان، سیل و تگرگ و باران های سیل آسا از مهمترین عوامل خسارت زای استان بشمار می روند. 
البته کشته شدن 3 نفر در این سیل گرفتگی در حالی صورت گرفته که به احتمال بسیار زیاد این بارندگی های مصنوعی ناشی از بارورسازی ابرها سبب تغییرات آب و هوائی شدیدی در منطقه گشته است.  دولت ایران برای عوام فریبی هر از چند گاهی بر وری دریاچه اورمیه بارورسازی ابرها را انجام می دهد ولی تاکنون از نتایج این طرح کذائی برای دریاچه اورمیه آمار علمی منتشر نشده است، در حالیکه بنا به آمار دولتی اکنون 70% دریاچه اورمیه نگین آزربایجان خشکانیده شده است.

Azerbaycan Deprem Vurmuş bölgesinde 15 Yeni məscid Tikilecektir

Kategori: , , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - جمعه, شهریور ۱۷, ۱۳۹۱ - 0 comments

iranin Turğalı Xəbər Düşərgələrinin(Sitə) yaydığı bilgilərə Görə Güney Azərbaycanin Deprem (Zəlzələ) Vurmuş bölgələrində 15 yeni məscid tikiləcəktir.
Ayətullah Məhdəvi Kəni iran Uzmanlar Məclisi dediğimizi örgütün başxanı olaarq bu xəbəri açıqlayıbdır, Ayətullah Məhdəvinin dediğinə görə iran dövləti gərək Deprem vurmuş Ulusu yardım eyləsin və ona görə 15 yeni Məscid tikintisidə yardım hesab olmaqdadır. 
Ayətullah Məhdəvi Kənin bir başqa Ayətullahida bu Məscid tikintilərniə nazir olaraq seçmişdir.
Güney Azərbaycanin Təbriz, Əhər, Vərziqan, Həris vs bölgə və şəhələrini 3 həftə bundan öncə 2 böyük depremlə sallanmışdır və Turğalı olmayan verilərə görə 1000 dən çox Ölü və 6000 yaralı olaraq sonuclanmışdır. iran dövlətinin Güney Azərbaycan və Türk Ulusuna baxış açısı bu olayda Dünya və ulusumuza bir daha qanıtlandı, iran dövləti yanlız 24-48 saat sonra Axtarma Qurtarma çalışmalarınıa durduraraq çoxlu Türkü Depremdə Öz əlilə Öldürdü.
ötə yandan iran dövlətinin Tuğralı verilərinə görə bölgədə 50 dən çox immazada(Türbə) bulunmaqdadır ancaq həmən bölgədə yanlız 1 xəstəxana bulunmaqdadır, bir başqa deyişlə iranin 40% təmin edən mis(bakır) bölgəsidə Vərziqandır ancaq bu bölgədə yanlız 2 gənəl doktor bulunamqdadır, iran dövlətini dindən sorumlu insanlari Depremi fahişeliq və hicabsizliq sonucu olaraq dəyərləndirməktədir və bunun Tikintilərin sorunlu olduğundan düşünməmdə eləcə yeni 15 tikiləcək məsciddə bu olayın göstərgəsidir.
insanlari Deprem yox Xürafat Öldürür 

تصاویر ویدئوئی دیدار مامورین اطلاعات ایران با اعضای حزب کارگران کردستان در اینترنت منتشر شد

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - سه‌شنبه, شهریور ۱۴, ۱۳۹۱ - 0 comments
با دستگیری تنی چند از مامورین اطلاعاتی و جاسوسان ایران در ترکیه رفته رفته ابعاد دیگر موضوع آشکارتر می گردد. با نفوذ سازمان اطلاعاتی ترکیه در بین جاسوسان و نیروهای اطلاعاتی ایرانی در ترکیه نیروهای ترکیه ای موفق به تثبیت ویدئوئی اعمال نیروهای اطلاعاتی ایران گشته اند. دیدار با جاسوس ترکیه و داد و ستد اسناد نظامی، دیدار با اعضای حزب کارگران کوردستان و ... از جمله مهمترین اعمال ثبت شده نیروهای اطلاعاتی ایران در ترکیه می باشد. در جدیدترین مورد امروز سایتهای روزنامه ای ترکیه اقدام به نشر تصاویر ویدئوئی دیدار نیروهای اطلاعاتی و جاسوسی ایران با اعضای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) نموده اند.
در ویدئوئی که از سوی سازمان اطلاعاتی ترکیه منتشر شده 2 زن عضو حزب کارگران کوردستان در اتاقی در حال دادن اطلاعات نظامی و امنیتی به نیروهای اطلاعاتی ایران می باشند. اعضای حزب کارگران کردستان در سوالی که از سوی مامورین اطلاعاتی ایران در مورد وضعیت امروز حزب کارگران کوردستان پرسیده می شود این گونه پاسخ می دهند:
حزب کارگران کردستان امروزه از نظر سیاسی قدرتمند نمیباشد و در موضوع نظامی نیز قدرت و توان ما در حدی میباشد که در جنگی مقابل نیروهای نظامی ترکیه بایستیم. ولی اگر 2 یا 3 دولت به اعضا و مواضع حزب کارگران کوردستان حمله کند ما نمی توانیم در مقابل آنان ایستادگی کنیم.
در جائی دیگر از ویدئو چنین دیالوگ هائی رد و بدل می شود:
مامور اطلاعاتی ایران: آیا رد داخل مرزهای ترکیه با نیروهای نظامی اش با جنگ پرداخته اید؟
عضو حزب کارگران کردستان: بله بارها، ولی به علت مسائلی که سبب دستگیری عبدالله اوجالان شده است ضعف هائی در حزب کارگران کوردستان بروز کرده است. اگر سازمانی نتواند رهبر خود را آزاد سازد بدون شک از هم می پاشد و جامعه خود را نیز نمی تواند نجات دهد.
مامور اطلاعاتی ایران: وضعیت کنونی چگونه میباشد و در آینده چه خواهد شد؟
عضو حزب کارگران کردستان: همانطور که عرض کردم امروز زیاد از نظر نظامی قدرتمند نمی باشیم و حزب کارگران کوردستان (Kurdistan Workers' Party) دچار ضعف هائی گشته است. کردها در ترکیه در حال امتحان کردن وضعیت جدیدی میباشند و دولت ترکیه در نوع نگرشش به کردها تغییراتی داده است که این سبب سختتر شدن ماجرار گردیده؛ آزادی های کوردها به حدی میباشد که سازمان حزب کارگران کردستان را دچار مشکل کرده است.
جاسوسان و مامورین اطلاعاتی ایران از زمان ورود به ترکیه تحت تعقیب نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه بودند و پس از جمع آوری اسناد از سوی سیستم قضائی ترکیه هفته جاری طی عملیاتهای همزمانی در شهرهای وان، ایغدیر، قارص، آغری و ...دستگیر شدند. 
منبع ترجمه مقاله: روزنامه زمان چاپ ترکیه
http://tinyurl.com/cpvejd7
ویدئوی دیدار اعضای حزب کارگران کردستان با جاسوسان و نیروهای اطلاعاتی ایران:
در همین رابطه:
فعالیت صدها جاسوس و مامور اطلاعاتی ایران در ترکیه:
تصاویر ویدئوئی جاسوسان و مامورین اطلاعات ایران در ترکیه منتشر شد:
دستگیری چندین مامور اطلاعاتی ایران در ترکیه:

طی 18 ماه گذشته در سوریه 29.388 انسان کشته شده

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - سه‌شنبه, شهریور ۱۴, ۱۳۹۱ - 0 comments
از زمان وقوع اعتراضات در سوریه تاکنون 29.388 نفر کشته شده اند، از این تعداد کشته شدگان 2.230 کودک، 2.517 زن بوده اند، 979 نفر نیز بر اثر جراحات وارده از انواع شکنجه ها کشته شده اند.
آمار کشته شدگان فوق از سوی شورای انقلاب سوریه منتشر شده است. پایگاه حقوق بشر سوریه که در لندن واقع شده است بیشترین آمار کشته شده ها را در ماه آگوست معرفی کرده است. بر اساس آمارهای ارگانهای حقوق بشری در ماه آگوست که مصادف با ماه رمضان در کشورهای اسلامی می باشد حدود 6.808 انسان کشته شده است. 
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/c4zej8e
ترکیه در حال برنامه ریزی برای منطقه پرواز ممنوع یا ‘light’ در سوریه می باشد
ترکیه در حالیکه در شورای امنیت سازمان ملل نتوانست همکاری کشورهای حاضر را برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه جلب کند اکنون با تغییر برنامه های خود در حال پیگیری موضوع می باشد.
بنا به ادعای روزنامه Washington Post آمریکا ترکیه در حال بررسی مدلی جدید از پرواز ممنوه بر فراز سوریه می باشد. این مدل که به ‘light’ معروف می باشد در قسمتی از آسمان سوریه محقق خواهد شد. آمریکا به علت مسائل انتخاباتی داخلی اش زیاد به این طرح نیز چراغ سبز نشان نداده است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/9tpgwvb
آمار سازمان ملل: در ماه آگوست 100.000 سوریه ای از این کشور گریخته اند
بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی ارگانهای حقوق بشر سازمان ملل تنها در ماه آگوست 2012 صدها هزار سوریه ای از این کشور گریخته اند. اکنون در ترکیه حدود 80.000، در لبنان 59.000 و در اردن نیز 77.000 سوریه ای وجود دارد.
بر اساس گفته های خانم Melissa Fleming طی ماه های گذشته فرار ها از سوریه به شدت افزایش یافته است. در ماه آگوست بیشترین ورودی به مرزهای کشورهای هم مرز ترکیه ثبت گردیده است، برای مثال اکنون در ترکیه 80.000 سوریه ای وجود دارند که بنا به آمار 8 هزار نفر نیز در پشت مرزهای در حال ثبت ورود به ترکیه اند.
بر اساس آمار رسمی از شروع اعتراضات تا به اکنون حدود 234.368 نفر از سوریه گریخته اند.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/ccs88xl

تصاویر ویدئوئی جاسوسان و مامورین اطلاعاتی ایران در ترکیه منتشر شد

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - سه‌شنبه, شهریور ۱۴, ۱۳۹۱ - 0 comments
پس از دستگیری تنی چند از جاسوسان و مامورین اطلاعاتی ایران و همکاران ترکیه یشان اکنون سرویسهای امنیتی – اطلاعاتی ترکیه ویدئوی مربوط به داد و ستد این جاسوسان و مامورین را منتشر ساختند.
نیروهای اطلاعاتی و جاسوسی ایران که در شهر ایغدیر ترکیه دستگیر شده اند با فردی به نام تیمور.آ که دارای هویت کرد بوده و از نگهبانان روستائی میباشد ارتباط برقرار کرده و فرد مورد نظر به علت رفت و آمد به مکانهای نظامی ترکیه اسناد و مدارک متعددی را به مامورین و جاسوان ایران تقدیم کرده است.
مامورین سرویس های اطلاعاتی ترکیه با نفوذ به شبکه جاسوسی و اطلاعاتی ایران در ترکیه موفق به تصویربرداری از داد و ستد اسناد مهم نظامی گشته اند. در ویدئوی منتشر شده تیمور.آ در کنار سه مامور اطلاعاتی و جاسوس ایرانی در حال اطلاعات دهی به ایرانی ها در مورد مکان های نظامی و استراتژیک ترکیه در منطقه ایغدیر، قارص، آغری ترکیه می باشد. در این گفتگو تصاویر، اسناد، مختصات نطامی مکانهای استراتژیک ترکیه و ... توسط تیمور.آ به مامورین اطلاعاتی ایران تحویل داده شده و اطلاعات جانبی افزوده می گردد. 
ویدئوی فوق را می توانید از لینک زیر مشاهده کنید:
ترجمه ویدئوی فوق بدین صورت می باشد:
تیمور.آ: اگر دولت ترکیه بداند که من به شما اطلاعت فوق را داده ام من را اعدام  خواهد کرد(البته در ترکیه قانون اعدام 20 سالی هست که وجود ندارد). 
مامور اطلاعاتی ایران: ما مگر نامردیم؟ ما به عنوان جمهوری اسلامی از تو محافطت خواهیم کرد.
شخص پشت میز نشسته مامور اطلاعاتی ایران به نام یعقوب آهنوخوش می باشد. مامور اطلاعاتی ایران کتاب آموزش نیروهای مسلح ترکیه را می خواهد و شخص جاسوس ترکیه ای برای این کار 2 ماه وقت می خواهد. نیروهای اطلاعاتی از جاسوس ترکیه ای می خواهند به نیروهای مبارزه با مخصوص ترکیه نفوذ کرده و اطلاعات محرمانه بیشتری را در اختیارشان قرار دهد که جاسوس ترکیه ای نیز این کار را بسیار سخت می داند.
مامور اطلاعاتی ایران: با در دست داشتن تصویری که توسط جاسوس ترکیه ای کشیده شده می پرسد اینجا کجاست؟ 
تیمور. آ: اینجا 14 کیلومتری مرکز شهر قارص بوده و تیپ شهر می باشد.
مامور اطلاعاتی ایران: اینجا تیپ هست 
تیمور. آ: بله دقیقاً اینجا تیپ شهر هست
مامور اطلاعاتی ایران: اینجا در ورودی تیپ می باشد.
تیمور. آ: بله، این در ورودی تیپ هست
مامور اطلاعاتی ایران: اینجا کجاست؟
تیمور. آ: در پشتش نوشته شده، آنجا ژاندارمری شهر قارص هست. در این ژاندارمری 3.800 نفر وجود دارد
مامورین اطلاعاتی ایران از جاسوس ترکیه ای کتاب آموزش نیروهای مسلح ترکیه را می خواهند:
برای ما کتاب آموزش نیروهای ملسح ترکیه لازم هست.
تیمور. آ: بدست آوردن آن کتاب خیلی سخت هست. باید به ارزروم بروم.
مامور اطلاعاتی ایران: آیا این کتاب را در همه جا می فروشند؟
تیمور. آ: نه اینجا به مانند ایران نیست، در ترکیه کتب و اسناد نظامی تنها در دست انسانهای نزدیک به نظامیان و دولت یافت می شود.
مامور اطلاعاتی ایران: برادر تیمور این کتب و اسناد چند وقت به یکبار منتشر می گردد،
تیمور. آ: در حدود 2 ماه یکبار   
تیمور. آ: باشد من ان را نیز تهیه می کنم، من می توانم دفاتر خصوصی نظامی هر ژندارمری را برایتان بیاورم. در داخل این اسناد اطلاعاتی به مانند چه اشخصای در کجا خدمت می کنند، مسائل نظامی و سیاسی و ... تماماً درج می گردد. این دفعه خواهم آورد.
تیمور. آ: خطاب به نفر دوم از نیروهای اطلاعاتی ایران که در کادر دوربین نیست: اکنون تیپ پیاده شهر ایغدیر ترکیه تحت امر تیپ پیاده دوغوبازید می باشد، تیپ فوق هم تحت امر تیپ زرهی 8 شهر الازیغ می باشد.
مامور اطلاعاتی ایران: تحت امر آنجاست؟
 تیمور. آ: تیپ الازیغ نیز مستقیماً تحت امر آنکاراست. این تیپ نیز خود دارای زیرمجموعه هائی به مانند بیتلیس، موش، مالیتیا، ارزینجان و ...میباشد.
مامور اطلاعاتی ایران: آیا در آنجا هوایپما موجود هست؟
تیمور. آ: فکر کنم 2 هلیوکوپتر باشد، ولی در مجموع 4 هیلوپتر موجود هست.
مامور اطلاعاتی ایران: جنس هلیکوپترها چیست؟
تیمور. آ: در دو نوع کبری و اسکورسکی می باشند. به دوغوبازید نیز می آیند و میروند.
تیمور. آ: من به شما چیزی بگویم، اگر شما کوچکترین اطلاعاتی در مورد من به ترکیه بدهید ترکیه مرا اعدام خواهد کرد.
مامور اطلاعاتی ایران: مگر ما نامردیم؟
تیمور. آ:  از کجا بدانم.
مامور اطلاعاتی ایران: ما جمهوری اسلامی هستیم.
تیمور. آ: در ترکیه این موارد عفو نمی گردد، چون خائن به وطن به شمار می رود، چون من خودم مامور دولت هست و می دانم ..
منبع ترجمه مقاله: سایت روزنامه حریت ترکیه
http://tinyurl.com/cnpchma
در همین رابطه:
دستگیری چندین مامور اطلاعاتی ایران در ترکیه
فعالیت صدها جاسوس و مامور اطلاعاتی ایران در ترکیه

کردهای ترکیه ای روز اول مدارس را بایکوت خواهند کرد، ترکهای ساکن "ایران" چرا بایکوت نکنند؟

Kategori: , , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, شهریور ۱۳, ۱۳۹۱ - 0 comments
از اعلان روز 21 فوریه توسط سازمان یونسکو که در جهت تحقق حفاظت از زبانها به عنوان روز جهانی زبان مادری بوده چندین سال می گذرد. همه ساله در 21 فوریه خلق ترک ساکن ایران به همراه دیگر ملیت های غیرفارس مراسمات، بیانیه ها، اعتراضات و ... را به سبب ممنوعیت و عدم رسمیت زبان ها غیرفارس تدارک می بینند. در کنار روز جهانی زبان مادری روز اول مهر به سبب بازگشائی مدارسی که مهمترین ماشین آسیمیلاسیون دولت ایران بوده و می باشد نیز همه ساله اعتراضات مدنی دانش جوئی شکل می گیرد، مهمترین و مسالمت آمیزترین اعتراض برای روز نسل کشی زبانهای غیرفارس به نظر بایکوت روز اول رفتن به مدرسه و یا هفته اول مدارس می باشد.
بایکوت مدارسی که بر مبنای آموزش زبانی به غیراز زبان مادری ائتنیکهای موجود در کشوری می باشند اولین بار نیست و برای مثال کردهای ترکیه تا همین چند سال پیش روز اول مدارس و یا 1 هفته اول مدارس را بایکوت می کرده اند. اکنون نیز به سبب بهبود و روند دمکراتیک شدن ترکیه که در حال نوشتن قانون اساسی بر مبنای استانداردهای اروپائی در موضوع حقوق ائتنیکها، حقوق شهروندی، حقوق زبانی، حقوق دین باوران مختلف و ..می باشد بایکوت مدارس ترکیه توسط کوردهای ترکیه ای با حمایت های سندیکاهای سراسری ترکیه، گروههای فمنیسم، گروههای چپ، بسیاری از سازمانهای غیردولتی ترک و ... در شرف تحقق می باشد(1)، این در صورتی می باشد که کردهای ترکیه که جمعیتی بالغ بر 9 میلیون نفر می باشند اکنون دارای چندین کانال تلویزیون 24 ساعته به زبان کردی، اولین انستیتوی زبان کرد در دنیا، روزنامه های متعددی به زبان کوردی، صدها سندیکا و سازمان غیر دولتی در موضوعات مختلف، تدریس اختیاری زبان کردی در دانشگاه و ...می باشند ، ولی در ایران متاسفانه از زمان ممنوعیت و عدم رسمیت زبان ترکی تا به اکنون هیچ یک از سازمانهای غیردولتی، گروههای چپ، گروهای سیاسی فارس زبان به اصطلاح سراسری و ... کوچکترین سخنی در مورد نسل کشی زبانی- فرهنگی خلق ترک و دیگر ملل غیرفارس بر زبان نیاورده و حتی بعضی ها به سبب رویاروئی با هیولای تمامیت ارضی و ترس از قبول واقعیت چند ملیتی بودن این جغرافیا با سیستم های حاکم همراه بوده و هستند.   
چرا خلق ترک و دیگر ملل غیرفارس مدارس ایران را که نمونه بارز ماشین آسیمیلاسیون زبانی- فرهنگی می باشد بایکوت نکنند؟ مگر بایکوت کردن مصداق بارز حرکتی صلح طلبانه برای تحقق خواسته های به حق نیست؟ براستی آیا دولت ایران، ملت حاکم، گروههای سیاسی فارس زبان و .. واقعیت چند ملیتی بودن این جغرافیا را پذیرفته و در جهت احقاق حقوق پایمال شده میلیونها ترک، عرب، بلوچ، لر، گیلک، مازنی، کرد و .. قدم برداشته تا در زمره کشورهای معاصر قرار گیرند و یا با ادامه سیاست کتمان و آسیمیلاسیون زبانی – فرهنگی سبب مرگ زبانهای ملل غیرفارس خواهند شد؟    
بر اساس یافته علمی آموزش به زبان مادری سبب بسط ذهنی در کودکان می گردد(2)، نقش زبان مادری در دنیای کودک علاوه بر اینکه تحققش یکی از نیازهای اولیه انسانی می باشد از نظر توسعه ذهنیتی نیز نقش بسزائی دارد. بر اساس آمار سایت Ethnologue اکنون در اروپا 230، قاره آمریکا 1013 ، قاره آفریقا 2.058 ، آسیا 2.197، منطقه اقیانوس آرام 1311 و در کل دنیا حدود 7.000 نوع زبان و لهجه مورد تکلم واقع می گردد. بر اساس آمار رسمی و علمی که از سوی یونسکو ارائه شده بیش از 90-95% زبانهای امروزی تا سال 2010 تماماً دچار مرگ زبانی خواهد گشت(2)، بر همین اساس تنها 45-40 زبان خواهند توانست به دوره بعدی راه یابند. بیشتر زبانهائی که با خطر مرگ زبانی مواجه می باشند زبانهای اقلیت های ائتنیکی، زبانهای غیررسمی، زبانهای مغلوب در مواجه با زبان غالب و ... میباشند. امروزه در کشورهائی به مانند ایران به علت عدم آموزش زبان مادری و اجبار و تحمیل زبانی دیگر برای غیرفارس زبانان زبان اکثریت مغلوب با بحرانهای متعددی روبرو گشته است، به طوریکه بسیاری از زبانهای ملل غیرفارس امروزه در حوضه پاسخگوئی به نیازهای انسان غیرفارس زبان امروزی دچار نقصان های متعددی گشته اند، آثار فاخر ادبی (نظم و نثر) در بسیاری از زبانهای ملل غیرفارس وجود ندارد و یا در صورت وجود ضعیف و انگشت شمار می باشد. در دیگر سو به سبب روند جهانی شدن بعضی از زبانهای رابط بین المللی به سبب بهره گیری در زیرساخت جهانی ارتباطات اولین ترجیح خانواده های برای آموزش زبانی واقع می شود، خانواده ها برای تامین کار برای فردای کودک خواسته یا ناخواسته سعی در آموزش زبان رابط امروزی جهانی دارند. 
در بسیاری از کشورهای جهان به مانند ایران ائتنیک ها  و ملیت های مختلفی زندگی می کنند، زبان این ملیتها در صورتیکه به عنوان زبان رسمی کشور مذکور دارای ضمانت اجرائی نباشد به سبب مسائلی که سیستم های حاکم و زبان حاکم بر زبانهای محکوم روا می دارند این زبانها جزء طبقه بندی در معرض خطرترین زبانها واقع می شوند. در حالیکه یونسکو حق آموزش به زبان مادری را به رسمیت شناخته در بسیاری از کشورها به مانند ایران این حقوق هنوز هم نادیده گرفته شده و پایمال می گردد. 
سیستم های آموزشی که بر اساس زبان غالب می باشند سبب مرگ زبانهای مغلوب که جزء میراث بشریت می باشند می گردد. یونسکو زبان را به عنوان میراث فرهنگی شناخته و آموزش و بسط زبان مادری هر شخص و اجتماعی را برسمیت شناخته در عین حال حمایت های دولت ها را نیز برای گسترش زیرساختهای حفظ و گسترش زبانها خواستار شده، در حالی که بر اساس نتایج صورت گرفته بیشتر کودکان در سنین کوچکی در معرض آسیب زبان غالب می باشند، به طوریکه اغلب کودکان در چنین کشورهائی زبان مادری خود را فراموش کرده و ملزم به یادگیری زبان غالب می گردند. این کودکان در دوران بعدی به جای اینکه در کنار زبان مادری زبان رابطی را فرا گیرند تنها مبدل به متکلم به زبان غالب می گردند. هر یک از این اشخاص نیز به سبب تعلق به اجتماعی رفته رفته سبب نابودی فرهنگی می شوند.   
تحقیقات علمی در مورد زبان مادری
تحقیقات متعددی در مورد زبان مادری در محیط های شهری و روستائی دنیا صورت گرفته است. برای مثال در سال 1991 رامیرز(Ramirez) در مورد زبان مادری اقلیت اسپانیائی موجود در آمریکا که در حدود 2.352 نفر دانش آموز بوده انجام داده است. او دانش اموزان را به سه گروه مختلف تقسیم کرده و سه سیستم آموزشی مختلف را برای هر یک به اجرا گذاشت. گروه اول تنها زبان انگلیسی، گروه دوم 1-2 سال اسپانیائی و پس از آموزش زبان انگلیسی و گروه سوم 4-6 سال زبان اسپانیائی و پس از آموزش زبان انگلیسی را آموخت. از نتایج این تحقیق می توان نکات زیر را بیان کرد:
آموزش زبان مادری سبب افزایش خلاقیت در یادگیری زبان دوم، افزایش بهره وری در کلاس و ... می گردد. بر اساس نتایج تحقیق گروهی که زبان مادری را به صورت طولانی مدن در سیستم آموزشی آموخته اند در یادگیری زبان دوم که انگلیسی باشد دارای مهارت زیادی گشتند. گروهی که اصلاً زبان مادری را در سیستم تحصیلی اش گنجانده نشده بود دچار مشکلات عدیده درسی و آموزشی گشت، اعضای این گروه در سالهای بعدی در یادگیری زبان انگلیسی و دیگر دروس تحصیلی دچار ضعف های متعددی گشتند.   
در تحقیقی دیگری که توسط Thomas و Collier بر روی 210.000 دانش آموز روستائی و شهری که دارای زبان مادری اسپانیائی بودند صورت گرفت، این محققین دانش آموزان را به سه گروه تحصیلی تنها زبان مادری، زبان مادری و زبان انگلیسی و تنها زبان انگلیسی تقسیم کرده و آموزش دادند. در پایان تحصیلات و نتایج تحقیق برتری تحصیلی با دانش آموزانی بود که به زبان مادری خود آموزش دیده بودند این گروه از دانش آموزان در دوران دانشگاهی نیز موفق گشتند، در موضوع دو زبانگی نیز اولویت با آن دسته از دانش آموزانی بود که در کنار زبان مادری موفق به آموش زبان دوم گشته بودند(4). 
اومود اورمولو
منابع:
1- http://tinyurl.com/c6tb27m
2- http://tinyurl.com/c3e8ytm 
3- http://tinyurl.com/c6tb27m  
4- Cummins, J. (2000). Language, power, and pedagogy. Bilingual children in the crossfire. Clevedon, England: Multilingual Matters.
با پشتیبانی Blogger.
 
UrmiyeNews.Com - Batı Azerbaycan'ın Sesi
Tema: Bal Medya